Hitelmoratórium Tájékoztató

Tájékoztatás az 536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításához kapcsolódóan

hatályos 2021. október 1-től

Tisztelt Ügyfeleink!

Bizonyára értesült róla, hogy a Kormány egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások számára 2022. június 30. napjáig meghosszabbította a hitelmoratóriumot. Az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk Önt a MagNet Banknál felvett hitelét érintő kérdésekről és az ezzel kapcsolatos teendőiről. Kérjük, hogy alaposan olvassa végig jelen tájékoztatónkat, ha kell, tegye meg a szükséges lépéseket, vagy kérdés esetén keressen minket az info@magnetbank.hu címen vagy a +36-1-428-8861 telefonszámon.

1. A lakossági és vállalati hitelekhez kapcsolódó fizetési moratórium változásai

2021. október 31-én lezárul a 2020. évi CVII. törvény alapján biztosított, lakossági és vállalati hitelekre vonatkozó fizetési haladék (Moratórium2) és 2021. november 1-től a módosított 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján csak azok a kiemelt társadalmi csoportba tartozó fogyasztók, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások jogosultak jogszabály szerint meghosszabbított fizetési haladékra 2022. június 30-ig, akik 2021. szeptember hónapban a hiteltörlesztési moratóriumot már igénybe vették és a jogosultságról szóló nyilatkozatukat benyújtották.

Amennyiben Ön nem jogosult, illetve nem kívánja igényelni a Moratórium2 fentiek szerinti meghosszabbítását, és jelenleg moratórium alatt áll, ebben az esetben az Ön számára a moratórium automatikusan 2021. október 31-ig hosszabbodik meg, utána viszont megszűnik.

Bankunk külön levélben fog tájékoztatást küldeni a Moratórium2-vel érintett szerződések adósainak a Moratórium2 lezárását követő új törlesztési ütemezésről (új törlesztőrészlet és futamidő).

A Moratórium2-nek 2021. november 1-től 2022. június 30. napjáig tartó további meghosszabbítása (Meghosszabbított Moratórium2) már egy jogosultsághoz kötött fizetési haladék.A Meghosszabbított Moratórium2 az arra jogosultak számára nem kötelező és nem automatikus, az erre vonatkozó igényt a 3. pontban foglaltak szerint mindenképpen jelezni kell Bankunk felé.

2. Kik jogosultak 2021. november 1. napjától a Meghosszabbított Fizetési Moratórium2-re?

Fontos tudnia, hogy a fizetési moratórium alatt a tőketartozás nem csökken, a fennálló tőketartozás viszont tovább kamatozik. A felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a moratórium lezártát követően, a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben meg kell fizetnie. Ugyanakkor kiemelten fontos, hogy a fizetési moratórium miatt nem növekszik a havi törlesztőrészlete, de a futamideje jelentősen kitolódhat , így hitelét tovább kell majd fizetnie.

Kérjük, hogy a fentieket is fontolja meg, és körültekintően döntsön, amikor a moratórium esetleges meghosszabbítását kérelmezi.

Kérjük olvassa el a Magyar Nemzeti Bank által ebben a témában kiadott sajtóközleményét az alábbi elérhetőségen:

https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2021-evi-sajtokozlemenyek/moratorium-aki-teheti-celszeru-mihamarabb-folytatnia-a-torlesztest

A Magyar Nemzeti Bank fenti közleménye az alábbi hipotetikus példán keresztül mutatja be, hogy a moratórium milyen futamidő hosszabbítást eredményez, és az milyen további fizetési kötelezettséget keletkeztet az Adós számára:

„ A Magyar Nemzeti Bank (MNB) idén júniusi Stabilitási jelentése szerint pl. közel 3 millió forinttal nőne meg az összes tartozása annak az adósnak, akinek egyébként még 15 millió forintnyi tőketartozása és 20 évnyi futamideje volna hátra 5 százalékos kamatú lakáshitelénél, s a moratórium elrendelésétől egészen 2022. június végéig igényelné a fizetési stop-ot. Az ő futamideje (a moratóriumban eltöltött 27 hónapot is beszámítva) összesen 56 hónappal – azaz közel öt évvel – nyúlna meg.

Ugyancsak ennyivel, mintegy 58 hónappal kellene tovább fizetnie hitelét annak a moratórium lehetőségét végig kihasználó ügyfélnek, akinek 15 százalékos kamatozású, 1,5 millió forint összegű személyi kölcsöne van, s még 7 év hátralévő futamideje lett volna. Az ő összes hitelterhe a fizetési stop kapcsán felhalmozódó kamatok miatt 927 ezer forinttal nőne meg.”

A jogszabály alapján az adós a kérelem benyújtására akkor jogosult, ha 2021. szeptember hónapban a hiteltörlesztési moratóriumot már igénybe vették,és

⁣ 1) Fogyasztó esetében:

a) 2020. március 18-át követően

 • háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent,
 • legalább 30 napig a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskereső (a továbbiakban: álláskereső) volt, vagy a kérelem benyújtásakor álláskeresőnek minősül, a közfoglalkoztatásról és
 • a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatóval közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll,

b) a kérelem benyújtásakor

 • 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el,
 • 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, amennyiben az eltartott személy állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg,
 • a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, vagy
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) vagy (2) bekezdése szerint saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül.

Az adós a kérelem benyújtására akkor is jogosult, ha az a) vagy b) pont szerinti feltételnek megfelelő, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozójával él közös háztartásban.

2) Vállalkozás esetében (jogi személy, az egyéni cég és az egyéni vállalkozó):

a vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

Adóstársak esetén elegendő, ha egy adóstársra vonatkozóan történik meg kérelem benyújtása.

3. Mit kell tennie, ha Ön 2021. november 1-től nem tudja hitelét törleszteni és ezért szeretné igénybe venni a Meghosszabbított Moratórium2-t?

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön vagy vállalkozása 2021. szeptember hónapban él(t) a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között kérelem benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele.

Fontos, hogy a határidő jogvesztő hatályú, tehát a megadott határidőig, azaz legkésőbb 2021. október 31-ig a kérelemnek Bankunkhoz be kell érkeznie!A Meghosszabbított Moratórium2-be 2021. október 31-e után belépni nem lehet.

A 2021. október 1. előtt, illetve a 2021. október 31. után beérkezett kérelmeket Bankunknak nem áll módjában elfogadni!

Felhívjuk figyelmét , hogy a nyilatkozat a Kormányrendelet értelmében a meghatározott határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség.

Amennyiben élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével és megfelel a jogosultsági feltételeknek, úgy az alábbi csatornákon keresztül tudja kérelmét eljuttatni Bankunkhoz:

1) Amennyiben Ön lakossági ügyfelünk, töltse ki az alábbi linken elérhető online űrlapot, majd nyomja meg a "küldés" gombot.

2) Amennyiben Ön vállalati ügyfelünk, töltse ki az alábbi linken elérhető online űrlapot, majd nyomja meg a "küldés" gombot.

Tájékoztatjuk, hogy kollégáink a honlapon történő nyilatkozás esetében az Ön telefonos elérhetőségén fel kell, hogy vegyék Önnel a kapcsolatot és rögzített telefonbeszélgetés keretében el kell végezniük az ügyfélazonosítást!

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben kérelme nem érkezik meg Bankunkhoz a megadott határidőre, vagy a megküldött kérelem nem megfelelő, úgy Ön a Törvény alapján biztosított fizetési moratóriumra – a Meghosszabbított Moratórium2-re - nem lesz jogosult!

A beérkező igények és igazolások feldolgozását folyamatosan fogjuk végezni. Valamennyi érintett ügyfelünket a Bankunk részére benyújtott tájékoztatásban megjelölt telefonos vagy elektronikus levelezési elérhetőségen vagy – amennyiben Ön rendelkezik NetBank hozzáféréssel – NetBankon keresztül küldött üzenet útján értesíteni fogjuk, addig szíves türelmét kérjük!

Bankunk az Ön által benyújtott adatokat, a moratóriummal összefüggésben a felek között eszközölt egyeztetések során a Bank által bármely módon kezelt személyes adatokat, továbbá a tájékoztatásban foglaltak végrehajtása eredményeképp létrejövő személyes adatokat szerződéses jogalapon, a www.magnetbank.hu/adatvedelem oldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

4. Mit kell tennie, ha Ön 2021. november 1-től (továbbra is/újra) törleszteni szeretné a hitelét és/vagy nem jogosult a Meghosszabbított Moratórium2 igénylésére, ezért nem kívánja igénybe venni a Meghosszabbított Moratórium2-t?

Amennyiben korábban nem élt a Moratórium2 lehetőségével és a Meghosszabbított Moratórium2-t sem kívánja igénybe venni, úgy Önnek nincs teendője, erre vonatkozó igényét nem kell külön jeleznie Bankunk felé.

Természetesen a törlesztőrészlet esedékességének időpontjára maradéktalanul biztosítania kell a törlesztőrészlet összegét a törlesztési számláján.

5. Mi történik 2021. november 1-je után?

Amennyiben Ön nem élt a Moratórium2 lehetőségével és a Meghosszabbított Moratórium2-re sem jelzi igényét:

Önt nem érinti változás, továbbra is szerződés szerint tudja és szükséges hitelét törlesztenie.

Amennyiben Ön élt a Moratórium2 lehetőségével, de a Meghosszabbított Moratórium2-re nem jelzi igényét:

2021. novembertől ismét törlesztenie kell.

A Moratórium2 alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt 2021. november 1. napjától, a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben meg kell fizetnie. Ugyanakkor kiemelten fontos, hogy a Moratórium2 miatt nem növekszik a havi törlesztőrészlete, de a futamideje kitolódik, így hitelét tovább kell majd fizetnie.

Bankunk külön levélben fogja tájékoztatni a Moratórium2 lezárását követő új törlesztési ütemezésről (törlesztőrészlet, futamidő).

Amennyiben Ön a 3. pont szerint jelzi jogosultságát és igényét a Meghosszabbított Moratórium2-re:

Önnek 2021. novembertől 2022. június 30-ig nem kell törlesztenie.

A Meghosszabbított Moratórium2 alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt 2022. július 1. napjától, a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben meg kell fizetnie. Ugyanakkor kiemelten fontos, hogy a Meghosszabbított Moratórium2 miatt nem növekszik a havi törlesztőrészlete, de a futamideje kitolódik, így hitelét tovább kell majd fizetnie. Bankunk külön levélben fog tájékoztatást küldeni a Meghosszabbított Moratórium2-vel érintett szerződések adósainak a Meghosszabbított Moratórium2 lezárását követő új törlesztési ütemezésről (törlesztőrészlet, futamidő).

Amennyiben a 2021. november 1. napján életbe lépő Meghosszabbított Moratórium2-t igényelte és ezt később vissza kívánja vonni, azaz mégis törleszteni szeretné hitelét, úgy nyilatkoznia szükséges, amely az alábbi csatornákon keresztül lehetséges:

1) Amennyiben Ön lakossági ügyfelünk,töltse ki az alábbi linken elérhető online űrlapot, majd nyomja meg a "küldés" gombot.

2) Amennyiben Ön vállalati ügyfelünk,töltse ki az alábbi linken elérhető online űrlapot, majd nyomja meg a "küldés" gombot.

Tájékoztatjuk, hogy kollégáink a honlapon történő nyilatkozás esetében az Ön telefonos elérhetőségén fel kell, hogy vegyék Önnel a kapcsolatot és rögzített telefonbeszélgetés keretében el kell végezniük az ügyfélazonosítást!

Felhívjuk figyelmét, hogy a Meghosszabbított Moratórium2-ből való kilépést követően a Meghosszabbított Moratórium2-be való újbóli belépésre már nem lesz lehetősége.

Ha Önnek fizetési nehézsége van vagy keletkezik és 2021. november 1-től nem tudja szerződés szerint törleszteni hitelét, de nem tartozik a vonatkozó jogszabály által meghatározott kiemelt társadalmi csoportba vagy pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások körébe, úgy azt kérjük mielőbb jelezze Bankunk felé, hogy kollégáink mihamarabb fel tudják venni Önnel a kapcsolatot a lehetséges fizetési könnyítési megoldásokkal kapcsolatban.

https://www.magnetbank.hu/lakossagi/koveteleskezeles

Reméljük, hogy a fenti tájékoztatás segített Önnek abban, hogy megfelelő döntést hozhasson kölcsönszerződéseire vonatkozóan.

A rendkívüli járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy a további kérdések vagy ügyintézés céljából lehetőség szerint elektronikus (info@magnetbank.hu) és telefonos (+36-1-428-8861) csatornáinkat vegyék igénybe!

6. Tájékoztatás a fizetési moratórium igénybevételére tekintettel felhalmozódott tartozás rendezésével kapcsolatos díjakról

Bankunk kiemelt fontosságúnak tartja a Fizetési moratóriummal élő, Szerződésmódosulással érintett adósok pénzügyi érdekeinek és fizetési szándékának, illetve teljesítési hajlandóságának megfelelő figyelembevételét a Fizetési moratórium lejártát követő időszakban is.

Fentiekre tekintettel amennyiben a Szerződésmódosulással érintett adós Bankunknak jelzi azon szándékát, hogy:

A fizetési moratórium lejártát követően az érintett hitel- és kölcsönszerződések a fizetési moratóriumra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően módosult feltételekkel kötik a feleket, mely a törlesztőrészletek változatlanságára vonatkozó szabály alapján azt eredményezi, hogy a Szerződések futamideje – akár jelentősen – meghosszabbodik.

 • a Fizetési moratóriumra tekintettel megállapított, annak során felhalmozódott kamat- és díjtartozását vagy annak egy részét egyösszegben meg kívánja fizetni, úgy Bankunk ezen teljes vagy részleges előtörlesztésért, valamint a részleges előtörlesztés alapján szükségessé váló szerződésmódosításért 2022. december 31. napjáig díjat nem számít fel,
 • a meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében a Szerződésmódosulásban meghatározott törlesztőrészlet összegénél – fogyasztónak minősülő adósok esetében a jövedelemarányos törlesztési mutatóra vonatkozó szabályok figyelembevételével megállapított – magasabb összegű törlesztőrészlet megfizetését vállalja, úgy Bankunk az erre tekintettel szükségessé váló szerződésmódosításért 2022. december 31. napjáig díjat nem számít fel.

7. Tájékoztatás a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbításról

Az MNB elvárása szerint a fizetési késedelembe esett ügyfelek részére továbbra is biztosítani szükséges a megfelelő tájékoztatást fizetési késedelmük fennálltáról és annak lehetséges következményeiről.

 • A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbítás jogszabályi feltételei,

- a tartozás összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, amely késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennáll

- a bank köteles a 90 napot meghaladó minimálbér feletti tartozókra vonatkozó tartozást mulasztásként feladni a KHR felé a bekövetkezést követő 5 munkanapon belül

 • A késedelmes tartozás adatátadásának általánosságban vett következményei az ügyfelek vonatkozásában,

- a KHR nyilvántartásából a teljes tartozás rendezésével van lehetőség lekerülni

- a teljes tartozás megfizetését követően a törvény által meghatározott ideig – jelenleg 1 év – még fennmarad a lezárt mulasztás

 • A fizetési moratórium kapcsán a késedelmes tartozás KHR felé történő adatátadása, a jogszabályi előírások figyelembevételével – a fizetési moratóriumra tekintettel – az alábbiak szerint módosul

- a fizetési moratórium hatálya alá tartozó ügyfelek esetében a fizetési moratórium ideje alatt, nem fizetés esetén, nem keletkeznek új késedelmek (a késedelmes tartozás összege a 2020.03.18-dikai állapothoz képest nem változik)

- a fizetési moratórium lejáratát követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt, amennyiben időközben a késedelmes összeg nem került rendezésre

- a késedelmes tartozások a késedelmes összeg fizetési moratórium ideje alatt történő visszafizetése esetén megszűnnek és nem kerülnek átadásra

- a KHR-nek- a KHR nyilvántartásban szereplő (már meglévő) mulasztások a teljes fennálló késedelmes tartozás fizetési moratórium alatt történő rendezését követően megszűnnek.

Köszönjük figyelmét!

Üdvözlettel,

MagNet Bank