Jogi nyilatkozat

Kérjük, hogy a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (továbbiakban: MagNet Bank) weboldalainak megtekintését megelőzően figyelmesen olvassa végig az alábbi nyilatkozatot.

A www.magnetbank.hu honlap (továbbiakban: Honlap) bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az alábbiakban közzétett feltételeket.

Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Az internet biztonsága, a honlap használata

A Honlapot a látogató kizárólag saját felelősségére használhatja. Az interneten továbbított adatok tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, azok tartalma módosulhat, az adatok elveszhetnek.

A Honlapon megjelenő információk, adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, melyek időről-időre módosulhatnak. A MagNet Bank nem felel azok pontosságáért vagy teljes körűségéért. A MagNet Bank továbbá nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a Honlap, vagy annak valamely része használatával összefüggésben keletkeznek, továbbá a Honlap, vagy annak valamely része használatra alkalmatlansága miatt esetlegesen keletkező károkért, az üzemzavarból, vagy a Honlap vagy annak egy része tartalma illetéktelen megváltoztatásából, az általa esetlegesen hordozott vírusból, vagy más hasonló okból eredő károkért.

A Bank Honlapján nem kér személyes azonosító kódot (például: PIN kód), vagy bankkártya-adatot a látogatótól.

Szerzői jogok

A Honlapon található valamennyi információ, szöveg, ábra, letölthető dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlap tartalmának akár részben, akár egészében történő, a személyes használatot meghaladó, vagy attól eltérő célú használata kizárólag a MagNet Bank előzetes, írásbeli engedélyével történhet meg.

Adatok megadása a honlapon a látogató részéről, személyes adatok kezelése

A látogató a Honlapot személyes adatai megadása nélkül látogathatja, tanulmányozhatja annak tartalmát, a Honlapon található letölthető anyagokat letöltheti.

Amennyiben a látogató a honlapon keresztül személyes adatokat ad meg (akár a honlapon feltüntetett email címre történő üzenete továbbítása során), úgy tudomásul veszi, hogy a Bank a személyes adatait a www.magnetbank.hu/adatvedelem weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli.

A MagNet Bank Zrt. a személyes adatokat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-ei (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb irányadó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően kezeli. További információkat az adatkezelésről a MagNet Bank Zrt. Adatkezelési Tájékoztatójában találhat.

Cookie-k használata

Tájékozatjuk, hogy Honlapunk Cookie-kat ("Sütiket") használ. Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatást a https://www.magnetbank.hu/adatvedelem oldalon érhet el.

Impresszum

Szolgáltató: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

Vezérigazgató: Salamon János Vezérigazgató

Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. sz.

Cégjegyzékvezető és Cégjegyzékszám: 01-10-046111

Adószám: 14413591-4-44