Panaszkezelés

Kérjük ossza meg velünk észrevételeit, javaslatait, panaszát

Kérjük ossza meg velünk észrevételeit, javaslatait, panaszát, hogy lehetőségünk nyíljon a fejlesztendő területek meghatározására és intézkedéseink által a jövőben is tovább élvezzük bizalmát és elégedett legyen szolgáltatásainkkal. Szándékunk ellenére előfordulhatnak nehézségek, amelyek feltérképezésére az Ön segítségségét örömmel vesszük. Minden Ügyfelünk észrevételét megvizsgáljuk, és az abból származó tanulságokat beépítjük szolgáltatásaink javításába, így Önnek is köszönjük, hogy értékes észrevételeivel megtisztelt Bennünket.

A panasznak minősülő megkeresés röviden

Panasz a MagNet Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a szerződés Bank részéről történő teljesítésével, valamint a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződéssel összefüggő - a Bank tevékenységét vagy mulasztását érintő - kifogás.

A Panaszkezelési Szabályzatot megtalálja a Dokumentumtár elérhetőségen.

Panaszbejelentés

A panasz benyújtható írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus úton - online) és szóban (személyesen vagy telefonon).

Önnek a panasz benyújtására - az Ügyfeleink igényei és saját adottságaink alapján - többféle módon és csatornán van lehetősége a következőkben leírtak szerint.

Tovább a részletekhez

Panaszkezelés menete

A beérkezett panaszokat a Bank nyilvántartásba veszi. A panasz kivizsgálására és a válasz megküldésére a Banknak 30 napos, pénzforgalommal összefüggő, írásbeli panasz esetében 15 munkanapos határidő áll rendelkezésére. Ez utóbbi esetben a Bankon kívül álló okok miatt elhúzódó panaszeljárás esetén is legfeljebb 35 munkanapon belül a Bank megküldi válaszát.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos, illetve 15 munkanapos (legfeljebb 35 munkanapos) törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbi fórumokhoz fordulhat:

Tovább a részletekhez

Köszönjük, hogy megtisztel minket észrevételeivel, értékes ötleteivel, melyek nyomán új lehetőségekre, célok elérésére hívja fel a figyelmünket! Biztosítjuk, hogy Bankunk fő törekvései közé tartozik az, hogy az ügyfeleink részére nyújtott kiszolgálást és szolgáltatásainkat minél magasabb színvonalon végezzük, ezzel meglévő és leendő ügyfélkörünk elégedettségét és megtisztelő bizalmát elnyerve.

Tisztelettel:

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.