Bankkártya reklamáció

Szükségessé vált a betéti bankkártyájának letiltása?

A Bejelentésnek tartalmaznia kell  legalább:

  • a Kártyabirtokos azonosító adatait,
  • a letiltás iránti kérelmet,
  • a bejelentő személy adatait, amennyiben az nem a Kártyabirtokos,
  • a bejelentés alapjául szolgáló esemény megjelölését,
  • az esetleges hatósági intézkedések tényét
  • a bankkártya reklamációs adatlapot

A letiltás bejelentése történhet:

  • telefonon a (+36) 1-766-4544-es telefonszámon elérhető a Mobil-Cash Európa Zrt. Ügyfélszolgálatán az év minden napján, napi 24 órában,
  • személyesen vagy telefonon nyitvatartási időben a Bank bármely bankfiókjában,
  • Internetbanki szolgáltatás (továbbiakban: NetBank) útján, amennyiben az Ügyfél NetBank szolgáltatást vesz igénybe,
  • a Bank Telefonos banki szolgáltatásán (továbbiakban: Call Centerén) keresztül a külföldről is elérhető (+36) 1- 428-8888-as telefonszámon.

Amennyiben rendelkezik NetBank felhasználói jogosultsággal, abban az esetben személyes felhasználói felületén is le tudja letiltani bankkártyáját. A letiltott bankkártya nem aktiválható újra, a letiltott kártya soha többé nem használható! A letiltás megtörténik, ha a letiltás sikeres végrehajtásáról tájékoztató üzenet megjelenik. Új bankkártya bankfiókjainkban igényelhető.

Amennyiben a számláján egy bankkártyával végzett lekönyvelt tranzakciót nem tart jogosnak, a reklamációs eljárás megindítására irányuló igényét a Panaszbejelentés cím alatt megjelölt elérhetőségek bármelyikén előterjesztheti. Kérjük, hogy a megfelelően kitöltött Kártya reklamációs adatlapot (melléklet betöltése) is mellékelje a gyorsabb és hatékonyabb panaszkezelés érdekében.

Kizárólag terhelt tranzakció esetén van lehetőség reklamáció benyújtására/befogadására.

Bankkártyás tranzakcióval kapcsolatos reklamáció esetén válaszunkat a Panaszkezelési Szabályzat alapján a bejelentésétől számított 30 napon belül küldjük meg Önnek. A Nemzetközi Bankkártya-társaságok eljárását igénylő esetekben a reklamáció kivizsgálási határideje a Nemzetközi kártyaszervezet vagy szolgáltató eljárásától függően 30 napnál tovább, akár 120 napig is eltarthat. Amennyiben a reklamáció megalapozottnak bizonyul, a reklamált tételt/tranzakció összegét megtérítjük fizetési számlájára javára A MasterCard bankkártyákra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint.

Egy kifogásolt tranzakció helyesbítésének kérésére a Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak szerint a tranzakció terhelési napjától számított 90 napon belül van lehetőség. A reklamációra irányuló bejelentésben a Számlatulajdonosnak szükséges megjelölnie a kifogásolt tételt és annak vélt helyes értékét, valamint mellékelnie kell a tranzakciót dokumentáló Bizonylatot, továbbá minden a reklamáció jogosságát alátámasztó dokumentumot (pld.: annak igazolását, hogy a Számlatulajdonos a kérdéses eset, reklamációban szereplő tranzakció rendezése érdekében felvette a kapcsolatot az elfogadóhellyel/szolgáltatóval). Fentiek hiányában a reklamáció elutasításra kerül, az ebből eredő károk a Számlatulajdonost terhelik.

Ha a benyújtott reklamáció alapja jogosulatlan visszaélés gyanúja, úgy a Számlatulajdonosnak a reklamáció megtételével egyidejűleg a Bank részére át kell adnia az eset kapcsán megtett rendőrségi büntetőfeljelentés másolati példányát is.

Szíves együttműködését ezúton is köszönjük!

MagNet Bank