Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A MagNet Bank Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út 98.; a továbbiakban Bank vagy adatkezelő), mint adatkezelő számára kiemelten fontos az ügyfelei vagy más, a Bank adatkezelésével érintett személyek személyes adatainak jogszerű kezelése és személyes adatainak védelme.

A Bank az ügyfelei és egyéb érintettek személyes adatait mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltakat betartva kezeli. A Bank, mint adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról és egyben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat a folyamatokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások, illetve az adatbiztonsági elvek érvényre juttatásához szükségesek.

A Bank által folytatott adatkezeléseket, illetve az adatkezelésekkel kapcsolatos részletes információkat a Bank Általános Üzleti Feltételek elnevezésű dokumentumának 3. számú mellékletében található, valamint jelen honlapon elhelyezett alábbi „Adatkezelési Tájékoztató” tartalmazza.

Adatkezelési Tájékoztató

Egyes speciális területeket érintő adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatást az alábbiakban megtalálható kiegészítő Adatkezelési Tájékoztatók tartalmazzák.

Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató álláspályázatot benyújtók részére

Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató a Bank Facebook oldalával kapcsolatba lépő felhasználók részére

Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató a Bank honlapján található „Sütik” (cookie) kezeléséről

Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató az ügyfélhívó terminál és webalapú ügyfélhívó alkalmazás működésével kapcsolatos adatkezelésről

Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató az SPB Befektetési Zrt. szolgáltatását igénybe vevő Érintettek számára

Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató  a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelésről

Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató „Építsünk közösséget! Program

A Bank korábban hatályos Adatkezelési Tájékoztatóit - beleértve ebbe a Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztatókat is - az alábbiakban találhatja meg:

Archív Adatkezelési Tájékoztatók

A Bank a jövőben hatályba lépő Adatkezelési Tájékoztatóit - beleértve ebbe a Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztatókat is - az alábbiakban találhatja meg: