Moratóriumhoz kapcsolódó
törlesztési kérelem

NYILATKOZAT A FIZETÉSI MORATÓRIUM MELLŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] értelmében, alulírott

Név:
Születési családi és utónév:
Születés helye, ideje:
Anyja születési családi és utóneve:
E-mail-cím:
Telefonszám:

természetes személyként büntetőjogi felelősségem tudatában a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és nyilvántartó cégbíróság: 01-10-046111 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 14413591-4-44, statisztikai számjel: 14413591-6419-114-01), mint Bank részére, mint ügyfél a Bank lentiek szerint megadott tájékoztatása alapján az alábbi önkéntes és kifejezett nyilatkozatot teszem:

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelete a Fizetési Moratóriumot meghosszabbította 2022. december 31. napjáig az adósok egy meghatározott körére, amennyiben az arra jogosult adós kérelmezi a meghosszabbítást a rendeletben foglaltak szerint (Fizetési Moratórium).

Kijelentem, hogy Fizetési Moratóriumra jogosult voltam, a meghosszabbítást igényeltem, de a jelen nyilatkozat megtételét követően a Fizetési moratóriummal nem kívánok élni, fizetési kötelezettségemet a Szerződésben foglaltak szerint kívánom teljesíteni a Fizetési moratórium hatálya alatt az alábbi szerződések tekintetében:

Szerződésazonosító:

Alulírott tudomásul veszem, és a nyilatkozatomat annak ismeretében teszem meg, hogy a jelen nyilatkozatom végleges, annak megtételét követően a továbbiakban nem leszek jogosult a Fizetési Moratóriumra, a visszalépésre a továbbiakban már nem lesz lehetőségem.

Tájékoztatjuk, hogy szerződés azonosítóját kölcsönszerződésében vagy az Ön részére kiküldött értesítő levelekben találja meg, a törlesztőrészlet pontos összegéről pedig a Bankunk által korábban megküldött törlesztési ütemezésből, átárazási értesítőből tájékozódhat.

Adatkezelési tájékoztatás - a fizetési moratórium igénybevételével összefüggő adatkezelésről

Alulírott a „216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet” alapján tett jelen nyilatkozatom (továbbiakban: Nyilatkozat) tekintetében tudomásul veszem, hogy a Nyilatkozatban megadott személyes adataimat, továbbá a fizetési moratóriummal összefüggésben a MagNet Bank Zrt. (székhely: 1062, Budapest, Andrássy út 98. – továbbiakban: Bank, mint adatkezelő) és közöttem eszközölt egyeztetések során a Banknak a moratóriummal összefüggésben általam közölt információkat, valamint a Nyilatkozatban foglaltak végrehajtása eredményeképp létrejövő személyes adatokat a Bank az Ön kérésének teljesítése céljából, szerződéses jogalapon, a www.magnetbank.hu/adatvedelem oldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint, a szerződéses jogalappal összefüggésben meghatározott szabályok szerint kezeli.

Sajnáljuk, de az űrlap kitöltéséhez engedélyezni kell a Javascript futtatását a böngészőben.