Moratóriumhoz kapcsolódó
törlesztési kérelem

NYILATKOZAT A FIZETÉSI MORATÓRIUM IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] értelmében, alulírott(a továbbiakban: Vállalkozás) mint a Vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 17. § a) pontja szerinti fizetési haladékot e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően az általam képviselt Vállalkozás igénybe vette, ezért kérem a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre vonatkozó fizetési moratórium 2022. augusztus 1-jétől történő fenntartását.

Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat a 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében meghatározott határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség.

Adatkezelési tájékoztatás - a fizetési moratórium igénybevételével összefüggő adatkezelésről

Alulírott a „216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet” alapján tett jelen nyilatkozatom (továbbiakban: Nyilatkozat) tekintetében tudomásul veszem, hogy a Nyilatkozatban megadott személyes adataimat, továbbá a fizetési moratóriummal összefüggésben a MagNet Bank Zrt. (székhely: 1062, Budapest, Andrássy út 98. – továbbiakban: Bank, mint adatkezelő) és közöttem eszközölt egyeztetések során a Banknak a moratóriummal összefüggésben általam közölt információkat, valamint a Nyilatkozatban foglaltak végrehajtása eredményeképp létrejövő személyes adatokat a Bank az Ön kérésének teljesítése céljából, szerződéses jogalapon, a www.magnetbank.hu/adatvedelem oldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint, a szerződéses jogalappal összefüggésben meghatározott szabályok szerint kezeli.