Moratóriumhoz kapcsolódó
törlesztési kérelem

TÁJÉKOZTATÁS MORATÓRIUM MELLŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN
a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet alapján

A Kormány a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelettel 2020. 03. 19–i hatállyal elrendelte, hogy a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a Bank által 2020. március 18. nap végéig nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós ezen kötelezettsége teljesítésére 2020. december 31. napjáig fizetési haladékot kap (a továbbiakban: Fizetési moratórium).

A Fizetési moratórium hatálya automatikusan kiterjed a Szerződésre, de az adós rendelkezhet úgy, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesít.

Amennyiben jelen tájékoztatásomat 2020. április 20. napjáig eljuttatom a Bankhoz, abban az esetben a nyilatkozatomat a Bank 2020. március 19. napjától hatályosnak tekinti.

Nyilatkozatom visszavonásig érvényes.

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Cég képviselőjének neve:
Cég képviselőjének mobil telefonszáma:
Cég képviselőjének E-mail címe:
1Cég képviselőjének neve:
Cég képviselőjének mobil telefonszáma:
Cég képviselőjének E-mail címe:

Szerződésazonosító:

Tájékoztatjuk, hogy szerződés azonosítóját kölcsönszerződésében vagy az Ön részére kiküldött értesítő levelekben találja meg, a törlesztőrészlet pontos összegéről pedig a Bankunk által korábban megküldött törlesztési ütemezésből, átárazási értesítőből tájékozódhat.

Alulírott tudomásul veszem, hogy a jelen dokumentumban általam megadott személyes adatokat, a moratóriummal összefüggésben a felek között eszközölt egyeztetések során a Bank által bármely módon kezelt személyes adatokat, továbbá a jelen nyilatkozatban foglaltak végrehajtása eredményeképp létrejövő személyes adatokat a Bank szerződéses jogalapon, a www.magnetbank.hu/adatvedelem oldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

1.Amennyiben a céget 2 cégjegyzésre jogosult együttesen képviseli, abban az esetben kérjük, hogy mindkét cégjegyző elérhetősége (telefonszáma, e-mail címe) kerüljön megadásra. Az így megtett nyilatkozat csak mindkét cégjegyzésre jogosulttal történt egyeztetést követően lesz joghatás kiváltására alkalmas.
Sajnáljuk, de az űrlap kitöltéséhez engedélyezni kell a Javascript futtatását a böngészőben.