Hitelmoratórium tájékoztató

Tájékoztatás „Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelethez” kapcsolódóan

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk Önt a MagNet Banknál felvett hitelét érintő kérdésekről és az ezzel kapcsolatos esetleges teendőiről. Kérjük, hogy alaposan olvassa végig jelen tájékoztatónkat, kérdés esetén keressen minket az info@magnetbank.hucímen vagy a +36-1-428-8861 telefonszámon.

1. Fizetési moratórium 2022. augusztus 1-től

Bizonyára értesült róla, hogy 2022. július 31-én lezárult a 2020. évi CVII. törvény (és az azt kiegészítő Kormányrendeletek) alapján biztosított, lakossági és vállalati hitelekre vonatkozó fizetési haladék (Meghosszabbított Fizetési Moratórium2) és 2022. augusztus 1-től a 216/2022. (VI. 17.) Kormányrendelet alapján csak azok a kiemelt társadalmi csoportba tartozó fogyasztók, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások váltak jogosulttá a jogszabály szerint meghosszabbított fizetési haladékra 2022. december 31-ig, akik 2022. június hónapban a hiteltörlesztési moratóriumot már igénybe vették és a nyilatkozatukat legkésőbb 2022. július 31. napjáig Bankunkhoz benyújtották.

A határidő jogvesztő hatályú, tehát a megadott határidőig, azaz legkésőbb 2022. július 31-ig a kérelemnek Bankunkhoz be kellett érkeznie! A Fizetési Moratóriumba 2022. július 31-e után belépni nem lehet.

2. A Fizetési Moratóriumra jogosultak köre

A Meghosszabbított Fizetési Moratórium2-nek 2022. augusztus 1-től 2022. december 31. napjáig tartó további meghosszabbítása (Fizetési Moratórium) egy jogosultsághoz kötött fizetési haladék.

A jogszabály alapján az adós a kérelem benyújtására akkor vált jogosulttá, ha 2022. június hónapban a hiteltörlesztési moratóriumot már igénybe vette.

3. Mi történik 2022. augusztus 1-je után?

Amennyiben Ön nem volt jogosult, illetve nem kívánta igényelni a Meghosszabbított Fizetési Moratórium2 fentiek szerinti meghosszabbítását, ebben az esetben az Ön számára a moratórium 2022. július 31. napján automatikusan megszűnt, 2022. augusztustól ismét törlesztenie kell.

A Meghosszabbított Fizetési Moratórium2 alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt 2022. augusztus 1. napjától, a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben meg kell fizetnie. Ugyanakkor kiemelten fontos, hogy a Meghosszabbított Fizetési Moratórium2 miatt nem növekszik a havi törlesztőrészlete, de a futamideje kitolódik, így hitelét tovább kell majd fizetnie.

Bankunk külön levélben fog tájékoztatást küldeni a Meghosszabbított Fizetési Moratórium2-vel érintett szerződések adósainak a Meghosszabbított Fizetési Moratórium2 lezárását követő új törlesztési ütemezésről (új törlesztőrészlet és futamidő).

Ha Önnek fizetési nehézsége van vagy keletkezik és 2022. augusztus 1-től nem tudja szerződés szerint törleszteni hitelét, de nem jogosult Fizetési moratóriumra, úgy azt kérjük mielőbb jelezze Bankunk felé, hogy kollégáink mihamarabb fel tudják venni Önnel a kapcsolatot a lehetséges fizetési könnyítési megoldásokkal kapcsolatban.

Az alábbi elérhetőségen részletesen tájékozódhat a Bankunknál elérhető fizetéskönnyítési lehetőségekkel kapcsolatosan: https://www.magnetbank.hu/lakossagi/koveteleskezeles

Amennyiben Ön vagy vállalkozása 2022. június hónapban élt a hitelmoratóriummal és 2022. július 31. napjáig kérelem benyújtásával nyilatkozott arról, hogy továbbra is (2022. augusztus 1-től) élni kíván a Fizetési Moratórium lehetőségével, úgy Önnek 2022. augusztustól 2022. december 31-ig nem kell törlesztenie.

Bankunk külön levélben fog tájékoztatást küldeni a Fizetési Moratóriummal érintett szerződések adósainak a Fizetési Moratórium lezárását követő új törlesztési ütemezésről (új törlesztőrészlet, futamidő).

Fontos tudnia, hogy

 • a Fizetési Moratórium alatt a tőketartozás nem csökken, a fennálló tőketartozás viszont tovább kamatozik.
 • A felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a moratórium lezártát követően, 2023. január 1. napjától kezdődően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben meg kell fizetnie.
 • Ugyanakkor kiemelten fontos, hogy a fizetési moratórium miatt nem növekszik a havi törlesztőrészlete, de a futamideje jelentősen kitolódhat, így hitelét tovább kell majd fizetnie.

Kérjük olvassa el a Magyar Nemzeti Bank által ebben a témában kiadott sajtóközleményét az alábbi elérhetőségen:

https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2022-evi-sajtokozlemenyek/csak-nehez-helyzetben-tartalekok-hijan-maradjunk-a-torlesztesi-moratoriumban

A Magyar Nemzeti Bank fenti közleménye több hipotetikus példán keresztül mutatja be, hogy a moratórium milyen futamidő hosszabbítást eredményez, és az milyen további fizetési kötelezettséget keletkeztet az Adós számára.

4. Kilépés a Fizetési Moratóriumból

Amennyiben a 2022. augusztus 1. napján életbe lépő Fizetési Moratóriumot igényelte és ezt később vissza kívánja vonni, azaz mégis törleszteni szeretné hitelét, úgy nyilatkoznia szükséges, amely az alábbi csatornákon keresztül lehetséges:

1) Amennyiben Ön lakossági ügyfelünk, töltse ki az alábbi linken elérhető online űrlapot, majd nyomja meg a "küldés" gombot.

2) Amennyiben Ön vállalati ügyfelünk, töltse ki az alábbi linken elérhető online űrlapot, majd nyomja meg a "küldés" gombot.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben szükséges, úgy kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot az Ön által az adatlapon megjelölt telefonszámon vagy email címen.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Fizetési Moratóriumból való kilépést követően a Fizetési Moratóriumba való újbóli belépésre már nem lesz lehetősége.

5. Tájékoztatás a moratóriummal érintett lakossági folyószámlahitelek elszámolásával kapcsolatos tudnivalókról

2021. szeptember 15-én jelent meg a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól szóló 537/2021. (IX. 15.) számú kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet), amely meghatározza a fizetési moratóriummal érintett lakossági folyószámlahitelek elszámolásával kapcsolatos szabályokat.

Az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk Önt a MagNet Banknál felvett lakossági folyószámlahitelének elszámolásával kapcsolatos szabályokról, kérdésekről és az ezzel kapcsolatos esetleges teendőiről. Kérjük, hogy alaposan olvassa végig jelen tájékoztatónkat, kérdés esetén keressen minket az info@magnetbank.hucímen vagy a +36-1-428-8861 telefonszámon.

! A Rendelet alapján a fizetési moratórium alatt a szerződés alapján felhalmozódott tartozást a Magyar Nemzeti Bank 2020. február hónapra vonatkozó statisztikai közleményében szereplő, a háztartásoknak nyújtott forint személyi hitelek átlagos évesített kamatlába alkalmazásával kell Bankunknak átszámítania, melynek mértéke 11,99 %.

Felhívjuk figyelmét, hogy 2022. július 31. napját követően csak azok a kiemelt társadalmi csoportba tartozó fogyasztók, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások jogosultak jogszabály szerint meghosszabbított fizetési haladékra 2022. december 31. napjáig, akik 2022. június hónapban a hiteltörlesztési moratóriumot már igénybe vették.

 • Amennyiben Ön a jogszabályi határidőn belül nem jelezte Bankunk felé, hogy a jogosultak körébe tartozik, úgy az Ön számára a fizetési moratórium 2022. július 31-vel megszűnik, de a rendelet alapján Ön jogosult kamat korrekcióra. A tartozás pontos összegét Bankunk a moratórium lejártát követő 60 napon belül megállapítja és erről írásban tájékoztatja Önt. Az elszámolást követő 30 napon belül a tartozás teljes összegét önkéntesen visszafizetheti. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a 30. nap elteltét követően 12 egyenlő részletben kell teljesítenie a visszafizetést.
 • Amennyiben Ön továbbra is a jogosultak körébe tartozik és 2022. december 31. napjáig igénybe veszi a fizetési moratóriumot, úgy az Ön hitelének tartozása kilépéskor, de legkésőbb a moratórium lejártával esedékessé válik. A tartozást Bankunk a kilépést vagy a moratórium lejártát követő 60 napon belül megállapítja és erről írásban tájékoztatja Önt. Az elszámolást követő 30 napon belül a tartozás teljes összegét önkéntesen visszafizetheti. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a 30. nap elteltét követően 12 egyenlő részletben kell teljesítenie a visszafizetést.

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem jogosult kamat korrekcióra és nem történik átszámítás, amennyiben a folyószámlahitel szerződés szerint fizetendő kamat mértéke alacsonyabb az átszámítás során alkalmazandó kamat (11,99 %) mértékénél.

A tartozás Rendelet szerinti megfizetésével összefüggésben Bankunk díjat nem számít fel.

6. Tájékoztatás a fizetési moratórium igénybevételére tekintettel felhalmozódott tartozás rendezésével kapcsolatos díjakról

A fizetési moratórium lejártát követően az érintett hitel- és kölcsönszerződések a fizetési moratóriumra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően módosult feltételekkel kötik a feleket, mely a törlesztőrészletek változatlanságára vonatkozó szabály alapján azt eredményezi, hogy a Szerződések futamideje – akár jelentősen – meghosszabbodik.

Bankunk kiemelt fontosságúnak tartja a Fizetési moratóriummal élő, Szerződésmódosulással érintett adósok pénzügyi érdekeinek és fizetési szándékának, illetve teljesítési hajlandóságának megfelelő figyelembevételét a Fizetési moratórium lejártát követő időszakban is.

Fentiekre tekintettel amennyiben a Szerződésmódosulással érintett adós Bankunknak jelzi azon szándékát, hogy:

 • a Fizetési moratóriumra tekintettel megállapított, annak során felhalmozódott kamat- és díjtartozását vagy annak egy részét egyösszegben meg kívánja fizetni, úgy Bankunk ezen teljes vagy részleges előtörlesztésért, valamint a részleges előtörlesztés alapján szükségessé váló szerződésmódosításért 2022. december 31. napjáig díjat nem számít fel,
 • a meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében a Szerződésmódosulásban meghatározott törlesztőrészlet összegénél – fogyasztónak minősülő adósok esetében a jövedelemarányos törlesztési mutatóra vonatkozó szabályok figyelembevételével megállapított – magasabb összegű törlesztőrészlet megfizetését vállalja, úgy Bankunk az erre tekintettel szükségessé váló szerződésmódosításért 2022. december 31. napjáig díjat nem számít fel.

7. Tájékoztatás a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbításról

Az MNB elvárása szerint a fizetési késedelembe esett ügyfelek részére továbbra is biztosítani szükséges a megfelelő tájékoztatást fizetési késedelmük fennálltáról és annak lehetséges következményeiről.

 • A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbítás jogszabályi feltételei,
  1. a tartozás összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, amely késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennáll
  2. a bank köteles a 90 napot meghaladó minimálbér feletti tartozókra vonatkozó tartozást mulasztásként feladni a KHR felé a bekövetkezést követő 5 munkanapon belül
 • A késedelmes tartozás adatátadásának általánosságban vett következményei az ügyfelek vonatkozásában,
  1. a KHR nyilvántartásából a teljes tartozás rendezésével van lehetőség lekerülni
  2. a teljes tartozás megfizetését követően a törvény által meghatározott ideig – jelenleg 1 év – még fennmarad a lezárt mulasztás
 • A fizetési moratórium kapcsán a késedelmes tartozás KHR felé történő adatátadása, a jogszabályi előírások figyelembevételével – a fizetési moratóriumra tekintettel – az alábbiak szerint módosul
  1. a fizetési moratórium hatálya alá tartozó ügyfelek esetében a fizetési moratórium ideje alatt, nem fizetés esetén, nem keletkeznek új késedelmek (a késedelmes tartozás összege a 2020.03.18-dikai állapothoz képest nem változik)
  2. a fizetési moratórium lejáratát követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt, amennyiben időközben a késedelmes összeg nem került rendezésre
  3. a késedelmes tartozások a késedelmes összeg fizetési moratórium ideje alatt történő visszafizetése esetén megszűnnek és nem kerülnek átadásra a KHR-nek
  4. a KHR nyilvántartásban szereplő (már meglévő) mulasztások a teljes fennálló késedelmes tartozás fizetési moratórium alatt történő rendezését követően megszűnnek

Reméljük, hogy a fenti tájékoztatás segített Önnek abban, hogy megfelelő döntést hozhasson kölcsönszerződéseire vonatkozóan.

A rendkívüli járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy a további kérdések vagy ügyintézés céljából lehetőség szerint elektronikus (info@magnetbank.hu) és telefonos (+36-1-428-8861) csatornáinkat vegyék igénybe!

Bankunk az Ön által benyújtott adatokat, a moratóriummal összefüggésben a felek között eszközölt egyeztetések során a Bank által bármely módon kezelt személyes adatokat, továbbá a tájékoztatásban foglaltak végrehajtása eredményeképp létrejövő személyes adatokat szerződéses jogalapon, a www.magnetbank.hu/adatvedelemoldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Köszönjük figyelmét!

Üdvözlettel,

MagNet Bank