Hitelmoratórium Tájékoztató 2021.11.01.

Tájékoztatás az 536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításához kapcsolódóan

hatályos 2021. november 1-től

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk Önt a MagNet Banknál felvett hitelét érintő kérdésekről és az ezzel kapcsolatos esetleges teendőiről. Kérjük, hogy alaposan olvassa végig jelen tájékoztatónkat, kérdés esetén keressen minket az info@magnetbank.hu címen vagy a+36-1-428-8861 telefonszámon.

1. Fizetési moratórium 2021. november 1-től

Bizonyára értesült róla, hogy 2021. október 31-én lezárult a 2020. évi CVII. törvény alapján biztosított, lakossági és vállalati hitelekre vonatkozó fizetési haladék (Moratórium2) és 2021. november 1-től a módosított 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján csak azok a kiemelt társadalmi csoportba tartozó fogyasztók, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások váltak jogosulttá a jogszabály szerint meghosszabbított fizetési haladékra 2022. június 30-ig, akik 2021. szeptember hónapban a hiteltörlesztési moratóriumot már igénybe vették és a jogosultságról szóló nyilatkozatukat legkésőbb 2021. október 31. napjáig Bankunkhoz benyújtották.

A határidő jogvesztő hatályú, tehát a megadott határidőig, azaz legkésőbb 2021. október 31-ig a kérelemnek Bankunkhoz be kellett érkeznie! A Meghosszabbított Moratórium2-be 2021. október 31-e után belépni nem lehet.

2. A meghosszabbított Fizetési Moratórium2-re jogosultak köre

A Moratórium2-nek 2021. november 1-től 2022. június 30. napjáig tartó további meghosszabbítása (Meghosszabbított Moratórium2) egy jogosultsághoz kötött fizetési haladék.

A jogszabály alapján az adós a kérelem benyújtására akkor vált jogosulttá, ha 2021. szeptember hónapban a hiteltörlesztési moratóriumot már igénybe vette, és

1) Fogyasztó esetében:

a) 2020. március 18-át követően

 • háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent,
 • legalább 30 napig a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskereső (a továbbiakban: álláskereső) volt, vagy a kérelem benyújtásakor álláskeresőnek minősült,a közfoglalkoztatásról és
 • a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatóval közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban állt,

b) a kérelem benyújtásakor

 • 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tartott el,
 • 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tartott el, amennyiben az eltartott személy állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg,
 • a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, vagy
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) vagy (2) bekezdése szerint saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül.

Az adós a kérelem benyújtására akkor is jogosult volt, ha az a) vagy b) pont szerinti feltételnek megfelelő, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozójával él közös háztartásban.

2) Vállalkozás esetében (jogi személy, az egyéni cég és az egyéni vállalkozó):

a vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést

3. Mi történik 2021. november 1-je után?

Amennyiben Ön nem volt jogosult, illetve nem kívánta igényelni a Moratórium2 fentiek szerinti meghosszabbítását, ebben az esetben az Ön számára a moratórium 2021. október 31. napján automatikusan megszűnt, 2021. novembertől ismét törlesztenie kell.

A Moratórium2 alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt 2021. november 1. napjától, a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben meg kell fizetnie. Ugyanakkor kiemelten fontos, hogy a Moratórium2 miatt nem növekszik a havi törlesztőrészlete, de a futamideje kitolódik, így hitelét tovább kell majd fizetnie.

Bankunk külön levélben fog tájékoztatást küldeni a Moratórium2-vel érintett szerződések adósainak a Moratórium2 lezárását követő új törlesztési ütemezésről (új törlesztőrészlet és futamidő).

Ha Önnek fizetési nehézsége van vagy keletkezik és 2021. november 1-től nem tudja szerződés szerint törleszteni hitelét, de nem tartozik a vonatkozó jogszabály által meghatározott kiemelt társadalmi csoportba vagy pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások körébe, úgy azt kérjük mielőbb jelezze Bankunk felé, hogy kollégáink mihamarabb fel tudják venni Önnel a kapcsolatot a lehetséges fizetési könnyítési megoldásokkal kapcsolatban.

Az alábbi elérhetőségen részletesen tájékozódhat a Bankunknál elérhető fizetéskönnyítési lehetőségekkel kapcsolatosan:https://www.magnetbank.hu/lakossagi/koveteleskezeles

Amennyiben Ön vagy vállalkozása 2021. szeptember hónapban élt a hitelmoratóriummal és 2021. október 31. napjáig kérelem benyújtásával nyilatkozott arról, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván a Meghosszabbított Moratórium2 lehetőségével , úgy Önnek 2021. novembertől 2022. június 30-ig nem kell törlesztenie.

Bankunk külön levélben fog tájékoztatást küldeni a Meghosszabbított Moratórium2-vel érintett szerződések adósainak a Meghosszabbított Moratórium2 lezárását követő új törlesztési ütemezésről (törlesztőrészlet, futamidő).

Fontos tudnia, hogy a fizetési moratórium alatt a tőketartozás nem csökken, a fennálló tőketartozás viszont tovább kamatozik. A felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a moratórium lezártát követően, 2022. július 1. napjától kezdődően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben meg kell fizetnie. Ugyanakkor kiemelten fontos, hogy a fizetési moratórium miatt nem növekszik a havi törlesztőrészlete, de a futamideje jelentősen kitolódhat, így hitelét tovább kell majd fizetnie.

Kérjük olvassa el a Magyar Nemzeti Bank által ebben a témában kiadott sajtóközleményét az alábbi elérhetőségen:https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2021-evi-sajtokozlemenyek/moratorium-aki-teheti-celszeru-mihamarabb-folytatnia-a-torlesztest

A Magyar Nemzeti Bank fenti közleménye az alábbi hipotetikus példán keresztül mutatja be, hogy a moratórium milyen futamidő hosszabbítást eredményez, és az milyen további fizetési kötelezettséget keletkeztet az Adós számára:

„A Magyar Nemzeti Bank (MNB) idén júniusi Stabilitási jelentése szerint pl. közel 3 millió forinttal nőne meg az összes tartozása annak az adósnak, akinek egyébként még 15 millió forintnyi tőketartozása és 20 évnyi futamideje volna hátra 5 százalékos kamatú lakáshitelénél, s a moratórium elrendelésétől egészen 2022. június végéig igényelné a fizetési stop-ot. Az ő futamideje (a moratóriumban eltöltött 27 hónapot is beszámítva) összesen 56 hónappal – azaz közel öt évvel – nyúlna meg.

Ugyancsak ennyivel, mintegy 58 hónappal kellene tovább fizetnie hitelét annak a moratórium lehetőségét végig kihasználó ügyfélnek, akinek 15 százalékos kamatozású, 1,5 millió forint összegű személyi kölcsöne van, s még 7 év hátralévő futamideje lett volna. Az ő összes hitelterhe a fizetési stop kapcsán felhalmozódó kamatok miatt 927 ezer forinttal nőne meg.”

4. Kilépés a Meghosszabbított Moratórium2-ből

Amennyiben a 2021. november 1. napján életbe lépő Meghosszabbított Moratórium2-t igényelte és ezt később vissza kívánja vonni , azaz mégis törleszteni szeretné hitelét, úgy nyilatkoznia szükséges, amely az alábbi csatornákon keresztül lehetséges:

1)Amennyiben Ön lakossági ügyfelünk, töltse ki az alábbi linken elérhető online űrlapot, majd nyomja meg a "küldés" gombot.

2)Amennyiben Ön vállalati ügyfelünk, töltse ki az alábbi linken elérhető online űrlapot, majd nyomja meg a "küldés" gombot.

Tájékoztatjuk, hogy kollégáink a honlapon történő nyilatkozás esetében az Ön telefonos elérhetőségén fel kell, hogy vegyék Önnel a kapcsolatot és rögzített telefonbeszélgetés keretében el kell végezniük az ügyfélazonosítást!

Felhívjuk figyelmét , hogy a Meghosszabbított Moratórium2-ből való kilépést követően a Meghosszabbított Moratórium2-be való újbóli belépésre már nem lesz lehetősége.


5. Tájékoztatás a moratóriummal érintett lakossági folyószámlahitelek elszámolásával kapcsolatos tudnivalókról

2021. szeptember 15-én jelent meg a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól szóló 537/2021. (IX. 15.) számú kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet), amely meghatározza a fizetési moratóriummal érintett lakossági folyószámlahitelek elszámolásával kapcsolatos szabályokat.

 • Fizetési moratóriumra tekintettel megállapított, annak során felhalmozódott kamat- és díjtartozását vagy annak egy részét egyösszegben meg kívánja fizetni, úgy Bankunk ezen teljes vagy részleges előtörlesztésért, valamint a részleges előtörlesztés alapján szükségessé váló szerződésmódosításért 2022. december 31. napjáig díjat nem számít fel,
 • a meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében a Szerződésmódosulásban meghatározott törlesztőrészlet összegénél – fogyasztónak minősülő adósok esetében a jövedelemarányos törlesztési mutatóra vonatkozó szabályok figyelembevételével megállapított – magasabb összegű törlesztőrészlet megfizetését vállalja, úgy Bankunk az erre tekintettel szükségessé váló szerződésmódosításért 2022. december 31. napjáig díjat nem számít fel.

Az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk Önt a MagNet Banknál felvett lakossági folyószámlahitelének elszámolásával kapcsolatos szabályokról, kérdésekről és az ezzel kapcsolatos esetleges teendőiről. Kérjük, hogy alaposan olvassa végig jelen tájékoztatónkat, kérdés esetén keressen minket az info@magnetbank.hu címen vagy a +36-1-428-8861 telefonszámon.

A Rendelet alapján a fizetési moratórium alatt a szerződés alapján felhalmozódott tartozást a Magyar Nemzeti Bank 2020. február hónapra vonatkozó statisztikai közleményében szereplő, a háztartásoknak nyújtott forint személyi hitelek átlagos évesített kamatlába alkalmazásával kell Bankunknak átszámítania, melynek mértéke 11,99 %.

Amennyiben Ön folyószámlahitel szerződése tekintetében:

 • 2021. szeptember 16. napját megelőzően kilépett a fizetési moratóriumból, úgy a Rendelet alapján kamat korrekcióra jogosult. Bankunk 2021. szeptember 16. napját követő 60 napon belül a Rendelet szabályai szerint átszámítja a szerződés alapján a fizetési moratórium alatt felhalmozódott tartozása összegét és az Ön részére jóváírásra kerül legkésőbb 2021. november 15. napjáig a kilépéskor kimutatott kamattartozásának és a Rendelet szerint megállapított tartozás mértékének különbözete.

Amennyiben fizetési számlája időközben megszűntetésre került, úgy az elszámolásról szóló, Önnek megküldött levelünkben fog részletes tájékoztatást kapni a különbözet kifizetésének lehetőségeiről.

 • 2021. szeptember 16. és 2021. október 31. között lép ki a moratóriumból,úgy a Rendelet alapján Ön szintén jogosult kamat korrekcióra. A tartozást Bankunk a kilépést követő 60 napon belül megállapítja, és erről írásban tájékoztatja Önt.Az elszámolást követő 30 napon belül a tartozás teljes összegét önkéntesen visszafizetheti. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a 30. nap elteltét követően 12 egyenlő részletben kell teljesítenie a visszafizetést.

Felhívjuk figyelmét,hogy  2021. október 31. napját követően a fizetési moratóriumot kizárólag a kiemelt társadalmi csoportokba tartozók vehetik igénybe, legkésőbb 2022. június 30. napjáig.

 • Amennyiben Ön a jogszabályi határidőn belül nem jelezte Bankunk felé, hogy a jogosultak körébe tartozik, úgy az Ön számára a fizetési moratórium 2021. október 31-vel megszűnik, de a rendelet alapján Ön szintén jogosult kamat korrekcióra. A tartozás pontos összegét Bankunk a moratórium lejártát követő 60 napon belül megállapítja és erről írásban tájékoztatja Önt . Az elszámolást követő 30 napon belül a tartozás teljes összegét önkéntesen visszafizetheti. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a 30. nap elteltét követően 12 egyenlő részletben kell teljesítenie a visszafizetést.
 • Amennyiben Ön a jogosultak körébe tartozik és 2022. június 30. napjáig igénybe veszi a fizetési moratóriumot, úgy az Ön hitelének tartozása kilépéskor, de legkésőbb a moratórium lejártával esedékessé válik. A tartozást Bankunk a kilépést vagy a moratórium lejártát követő 60 napon belül megállapítja és erről írásban tájékoztatja Önt. Az elszámolást követő 30 napon belül a tartozás teljes összegét önkéntesen visszafizetheti. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a 30. nap elteltét követően 12 egyenlő részletben kell teljesítenie a visszafizetést.

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem jogosult kamat korrekcióra és nem történik átszámítás, amennyiben a folyószámlahitel szerződés szerint fizetendő kamat mértéke alacsonyabb az átszámítás során alkalmazandó kamat (11,99 %) mértékénél.

A tartozás Rendelet szerinti megfizetésével összefüggésben Bankunk díjat nem számít fel. 

6. Tájékoztatás a fizetési moratórium igénybevételére tekintettel felhalmozódott tartozás rendezésével kapcsolatos díjakról

A fizetési moratórium lejártát követően az érintett hitel- és kölcsönszerződések a fizetési moratóriumra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően módosult feltételekkel kötik a feleket, mely a törlesztőrészletek változatlanságára vonatkozó szabály alapján azt eredményezi, hogy a Szerződések futamideje – akár jelentősen – meghosszabbodik.

Bankunk kiemelt fontosságúnak tartja a Fizetési moratóriummal élő, Szerződésmódosulással érintett adósok pénzügyi érdekeinek és fizetési szándékának, illetve teljesítési hajlandóságának megfelelő figyelembevételét a Fizetési moratórium lejártát követő időszakban is.

Fentiekre tekintettel amennyiben a Szerződésmódosulással érintett adós Bankunknak jelzi azon szándékát, hogy:

 • • a Fizetési moratóriumra tekintettel megállapított, annak során felhalmozódott kamat- és díjtartozását vagy annak egy részét egyösszegben meg kívánja fizetni, úgy Bankunk ezen teljes vagy részleges előtörlesztésért, valamint a részleges előtörlesztés alapján szükségessé váló szerződésmódosításért 2022. december 31. napjáig díjat nem számít fel,
 • a meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében a Szerződésmódosulásban meghatározott törlesztőrészlet összegénél – fogyasztónak minősülő adósok esetében a jövedelemarányos törlesztési mutatóra vonatkozó szabályok figyelembevételével megállapított – magasabb összegű törlesztőrészlet megfizetését vállalja, úgy Bankunk az erre tekintettel szükségessé váló szerződésmódosításért 2022. december 31. napjáig díjat nem számít fel.

7. Tájékoztatás a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbításról

Az MNB elvárása szerint a fizetési késedelembe esett ügyfelek részére továbbra is biztosítani szükséges a megfelelő tájékoztatást fizetési késedelmük fennálltáról és annak lehetséges következményeiről.

 • A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbítás jogszabályi feltételei,

- a tartozás összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, amely késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennáll

- a bank köteles a 90 napot meghaladó minimálbér feletti tartozókra vonatkozó tartozást mulasztásként feladni a KHR felé a bekövetkezést követő 5 munkanapon belül

 • A késedelmes tartozás adatátadásának általánosságban vett következményei az ügyfelek vonatkozásában,

- a KHR nyilvántartásából a teljes tartozás rendezésével van lehetőség lekerülni

- a teljes tartozás megfizetését követően a törvény által meghatározott ideig – jelenleg 1 év – még fennmarad a lezárt mulasztás

 • A fizetési moratórium kapcsán a késedelmes tartozás KHR felé történő adatátadása, a jogszabályi előírások figyelembevételével – a fizetési moratóriumra tekintettel – az alábbiak szerint módosul

- a fizetési moratórium hatálya alá tartozó ügyfelek esetében a fizetési moratórium ideje alatt, nem fizetés esetén, nem keletkeznek új késedelmek (a késedelmes tartozás összege a 2020.03.18-ai állapothoz képest nem változik)

- a fizetési moratórium lejáratát követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt, amennyiben időközben a késedelmes összeg nem került rendezésre

- a késedelmes tartozások a késedelmes összeg fizetési moratórium ideje alatt történő visszafizetése esetén megszűnnek és nem kerülnek átadásra a KHR-nek- a KHR nyilvántartásban szereplő (már meglévő) mulasztások a teljes fennálló késedelmes tartozás fizetési moratórium alatt történő rendezését követően megszűnnek.

Reméljük, hogy a fenti tájékoztatás segített Önnek abban, hogy megfelelő döntést hozhasson kölcsönszerződéseire vonatkozóan.

A rendkívüli járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy a további kérdések vagy ügyintézés céljából lehetőség szerint elektronikus (info@magnetbank.hu) és telefonos (+36-1-428-8861) csatornáinkat vegyék igénybe!

Bankunk az Ön által benyújtott adatokat, a moratóriummal összefüggésben a felek között eszközölt egyeztetések során a Bank által bármely módon kezelt személyes adatokat, továbbá a tájékoztatásban foglaltak végrehajtása eredményeképp létrejövő személyes adatokat szerződéses jogalapon, a www.magnetbank.hu/adatvedelem oldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Köszönjük figyelmét!

Üdvözlettel,

MagNet Bank