Tájékoztató

Országos Betétbiztosítási Alap

Minden ügyfélre vonatkozóBetétekOBA

A MagNet Magyar Közösségi Bank tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak (OBA).

Az összes általunk kínált betét OBA által biztosított.

A betétbiztosítás a betéteseket védi.

A törvény szerint, ha a hitelintézet fizetésképtelensége miatt nem vehető fel (azaz befagy) a biztosított betét, akkor az OBA az ügyfél részére kártalanítást fizet, betétesenként és egy hitelintézetre összevontan legfeljebb a törvényben meghatározott összeghatárig. (A magyar betétbiztosítási rendszert és annak gazdáját, az Országos Betétbiztosítási Alapot jelenleg a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) szabályozza.)

A betétbiztosítás működése röviden az alábbiak szerint foglalható össze:

A hitelintézetek fizetésképtelensége esetén az OBA kártalanítást fizet a névre szóló (a betétes adatait tartalmazó) betétek után. A törvény a kifizetés felső értékhatárát betétesenként százezer euróban határozza meg, melyet az OBA forintban fizet ki. Fontos információ, hogy a biztosítás minden hitelintézetre külön-külön érvényes, tehát ha egy betétes több bankban helyezi el a pénzét, akkor mindenütt biztosítottá válik a törvény szerinti összeghatárig.

A biztosítottak pénzének kifizetése:

Az OBA a kifizetéseket legkésőbb a betétek befagyását, vagy a Bank tevékenységi engedélyének visszavonásáról hozott határozat közlésének, vagy a felszámolási eljárás kezdeményezése esetén a bíróság felszámolást elrendelő végzése közzétételének időpontját követő napon megkezdi és tíz munkanapon belül a betétesek rendelkezésére bocsátja a kártalanítást.

A tájékoztatás nem teljeskörű. További információkat talál az Országos Betétbiztosítási Alap honlapján, illetve a betétbiztosításról szóló OBA Iránytűben.

Tovább tájékozódhat az MNB Fogyasztóvédelmi Igazgatóságához érkezett leggyakoribb kérdésekről és az azokra adott válaszokról a betétvédelemmel, befektetés-védelemmel, kártalanítási számlával, kártalanítási alappal és a pénztárak garanciaalapjával kapcsolatban a Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteményéből.

Ügyfél tájékoztató

A MagNet Bank Zrt. tájékoztatja Önt, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) Igazgatótanácsának határozatában foglaltak alapján az OBA tagintézetei kötelesek évente az OBA által meghatározott formában kimutatást készíteni a betétesek hitelintézetnél elhelyezett biztosított betéteinek összevont egyenlegéről és a betétes javára fennálló betétbiztosítási összegről. A MagNet Bank Zrt. minden ügyfelének díjmentesen rendelkezésre bocsájtja ezt ügyfél-tájékoztatót. Az átvétel időpontjában aktuális adatokat tartalmazó tájékoztató személyesen átvehető nyitvatartási időn belül bármely MagNet Bankfiókban.

Kiegészítő információ az OBA által nyújtott biztosításról

Az OBA által nyújtott biztosítás csak a névre szóló betétre terjed ki. Az OBA által nyújtott biztosítás – a lentebb kifejtett kivételekkel- a betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet:

 • 1993. június 30-ig jogszabályban vállalt állami garancia, illetve állami helytállás nélkül, valamint
 • 1993. június 30-át követően állami garancia nélkül

az OBA-ban tagsággal rendelkező hitelintézetnél helyeztek el.

Az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed az 1993. június 30-ig sorozatban értékpapírszerűen kibocsátott vagy forgalomba hozott betéti okiratra, tekintet nélkül annak elnevezésére.

Az 1993. június 30-át megelőzően kötött betétszerződések alapján elhelyezett - állami garanciával (helytállással) biztosított - betétekbe az 1993. június 30-át követően teljesített új befizetés a Hpt. rendelkezéseinek megfelelően - az OBA által - biztosított.

Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki:

 • a költségvetési szerv,
 • a helyi önkormányzat,
 • a biztosító, a viszontbiztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár,
 • a befektetési alap, a befektetési alapkezelő,
 • a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,
 • az elkülönített állami pénzalap,
 • a pénzügyi intézmény, és a pénzforgalmi intézmény,
 • a Magyar Nemzeti Bank,
 • a befektetési vállalkozás, a tőzsdetag, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató,
 • a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja

betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.

Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá

 • az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a hitelintézet szavatoló tőkéjére, továbbá a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra és saját váltóra.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az OBA - a MagNet Bank Zrt. OBA tagsági viszonyának megszűnését követően - nem fizet kártalanítást azokra a betétekre, amelyekre más ország betétbiztosítása kiterjed.

A 2015. július 3-tól hatályos, társasházak, lakásszövetkezetek, építőközösségek és iskolai takarékcsoportok közösségi betéteire vonatkozásában az OBA betétvédelmi rendelkezéseinek módosulásáról szóló Hirdetmény alább található.

További információk elérhetőek a www.magnetbank.hu oldalon is közzétett betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben, valamint a www.oba.hu oldalon.

További kérdés esetén, állunk rendelkezésére bankfiókjainkban, a +36-1-428-8888 telefonszámon és az info@magnetbank.hu e-mail címen.

Tisztelettel:

MagNet Bank Zrt.

Tovább az OBA honlapjára >>

OBA iránytű >>

OBA Betétbiztosítási tájékoztató
Fájl letöltése587.02 KB
Ügyféltájékoztatás az OBA biztosítottság változásához kapcsolódóan

2020.12.10.

Fájl letöltése106.89 KB
Client information regarding changes in OBA deposit insurances

2020.12.10.

Fájl letöltése64.41 KB
OBA iránytű

2023.12.07.

Fájl letöltése4.82 MB
OBA compass

2023.12.07.

Fájl letöltése4.78 MB