Általános Üzleti Feltételek, Üzletszabályzatok, Általános Szerződési Feltételek

AKTUÁLIS TÁJÉKOZTATÓK
KORÁBBI TÁJÉKOZTATÓK

 

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

Hatályos verzió

Hatályba lépésre vár
Archív

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK MELLÉKLETEI

 

1.sz ÁÜF melléklet - kiszervezett tevékenységek köréről és azok végzőiről

Archív

2.sz. ÁÜF melléklet - Panaszkezelési Szabályzat

Archív

 

 

HITELEZÉSI ÜZLETÁG

Üzletszabályzat a fogyasztónak nyújtott hitel általános szerződési feltételeiről

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

Tájékoztatás biztosításról

Üzletszabályzat a vállalkozások részére nyújtott hitel általános szerződési feltételeiről

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

Üzletszabályzat a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

ZÁLOGÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK

 
Üzletszabályzat a kézizálogkölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről c. üzletszabályzathoz tartozó külön szerkesztett melléklet:

1. sz. melléklet kiemelt közvetítők jegyzéke -külön szerkesztett

2. sz. melléklet: zálogjegy minta

 

 

FAKTORING ÜZLETÁG

A Faktoring Üzletág Üzletszabályzata

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

 

 PÉNZFORGALMI ÜZLETÁG

A Pénzforgalmi Üzletág Üzletszabályzata

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei {Számlavezetés}

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

A Mastercard Bankkártyákra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

SZÉFSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁG

A Széfszolgáltatási Üzletág Általános Szerződési Feltételei

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

MENTOR-SZFÉRA PLUSZ PROGRAM

Mentor-Szféra Plusz Program Általános Szerződési Feltételei

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

 

 

 

A BANCO POPOLARE HUNGARY BANK ÜZLETSZABÁLYZATAI

 

A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelésekhez kapcsolódó Üzletszabályzatok.

Általanos Üzletszabályzat

Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat

 

A KORONA KREDIT ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATAI

 

2016. május 3-tól a Korona Kredit Zrt.-t új tulajdonosa a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. A két pénzügyi intézmény a tulajdonváltozást követően szoros együttműködést kezdett az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások területén. Ennek részeként, 2016.06.30-ai értéknappal a Korona Kredit Zrt. a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-re ruházta át a hitel és pénzkölcsön nyújtás körében kötött teljes szerződésállományát.

Lakossági hitelezési üzletszabályzat

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

Vállalati hitelezési üzletszabályzat

Tájékoztatás vagyonbiztosításról volt Korona Kredit ügyfelek részére

  

Az UCB INGATLANHITEL ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

 

 Az UCB a jelzálogjoggal biztosított Budget-fix törlesztési típusú kölcsönszerződéseinek alapján fennálló szerződéses pozícióját (teljes tartozás és járuléka erejéig fennálló jogait, követeléseit és kötelezettségeit, minden biztosítékkal együtt) - a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-114/2018. számú határozatával – 2018. április 27. napjával szerződésállomány-átruházás útján átruházta a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-re (továbbiakban: MagNet Bank).

 Hatályos 

 

 

Mobilbank adatvédelmi tájékoztató