OBA Ügyféltájékoztató pénzmosás elleni törvény szerinti azonosításról

Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk a figyelmét, hogy 2021. január 1-től az OBA jogszabály szerinti biztosítása csak azon betétesek betéteire terjed ki, akiknek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) alapján elvégzett azonosítása során minden azonosító adatát rögzítette a Bank. A Pmt. szerinti azonosítás elmaradásának következménye, hogy 2021. január 1-től az adott ügyfél betétei nem minősülnek az OBA által biztosítottnak. Azaz például a Bank esetleges fizetésképtelensége esetén az ügyfél részére nem kerül kártalanítás kifizetésre.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy ha az alábbi linken lévő tájékoztatónak megfelelően a Pmt. szerinti azonosítását nem végezte el, úgy e célból mielőbb keresse fel bármelyik bankfiókunkat a betétei biztosítottságának megőrzése érdekében. Ez a tájékoztató részletesen tartalmazza, hogy a Bank mely vállalati, lakossági, illetve egyéni vállalkozó ügyfelére vonatkozott az ismételt ügyfél-átvilágítási kötelezettség.

A tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/friss-hirek/tajekoztato-az-ismetelt-ugyfel-atvilagitasi-kotelezettseg-elmaradasa-eseten-penzmosasi-torveny-okan

Amennyiben a Bankunk a Pmt. szerinti azonosítását már sikeresen elvégezte, úgy Önnek nincs teendője, betétjére továbbra is automatikusan vonatkozik az OBA betétbiztosítása.

További részletekért kérjük keresse fel Bankunk honlapján található tájékoztatónkat:

(https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/hasznos/orszagos-betetbiztositasi-alap).

A betétbiztosításra vonatkozó részletszabályokat megtalálja az OBA honlapján az „Iránytű a betétbiztosításhoz” című kiadványban

(https://www.oba.hu/betetvedelem/iranytu).

MagNet Bank Zrt.

Client informtion regarding changes in OBA deposit insurances_2020.12.10.
64.41 KB
Ügyféltájékoztatás az OBA biztosítottság változásához kapcsolódóan_2020.12.10.
106.89 KB