Országos Betétbiztosítási Alap


A MagNet Magyar Közösségi Bank tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak (OBA).

Az összes általunk kínált betét OBA által biztosított.
A betétbiztosítás a betéteseket védi.

A törvény szerint, ha a hitelintézet fizetésképtelensége miatt nem vehető fel (azaz befagy) a biztosított betét, akkor az OBA az ügyfél részére kártalanítást fizet, betétesenként és egy hitelintézetre összevontan legfeljebb a törvényben meghatározott összeghatárig. (A magyar betétbiztosítási rendszert és annak gazdáját, az Országos Betétbiztosítási Alapot jelenleg a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) szabályozza.)


A betétbiztosítás működése röviden az alábbiak szerint foglalható össze:

A hitelintézetek fizetésképtelensége esetén az OBA kártalanítást fizet a névre szóló (a betétes adatait tartalmazó) betétek után. A törvény a kifizetés felső értékhatárát betétesenként százezer euróban határozza meg, melyet az OBA forintban fizet ki. Fontos információ, hogy a biztosítás minden hitelintézetre külön-külön érvényes, tehát ha egy betétes több bankban helyezi el a pénzét, akkor mindenütt biztosítottá válik a törvény szerinti összeghatárig.

 
A biztosítottak pénzének kifizetése:

Az OBA a kifizetéseket legkésőbb a betétek befagyását, vagy a Bank tevékenységi engedélyének visszavonásáról hozott határozat közlésének, vagy a felszámolási eljárás kezdeményezése esetén a bíróság felszámolást elrendelő végzése közzétételének időpontját követő napon megkezdi és tíz munkanapon belül a betétesek rendelkezésére bocsátja a kártalanítást.

A tájékoztatás nem teljeskörű. További információkat talál az Országos Betétbiztosítási Alap honlapján, illetve a betétbiztosításról szóló OBA Iránytűben.

Tovább tájékozódhat az MNB Fogyasztóvédelmi Igazgatóságához érkezett leggyakoribb kérdésekről és az azokra adott válaszokról a betétvédelemmel, befektetés-védelemmel, kártalanítási számlával, kártalanítási alappal és a pénztárak garanciaalapjával kapcsolatban a Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteményéből.


Ügyfél tájékoztató

A MagNet Bank Zrt. tájékoztatja Önt, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) Igazgatótanácsának  határozatában foglaltak alapján az OBA tagintézetei kötelesek évente az OBA által meghatározott formában kimutatást készíteni a betétesek hitelintézetnél elhelyezett biztosított betéteinek összevont egyenlegéről és a betétes javára fennálló betétbiztosítási összegről. A MagNet Bank Zrt. minden ügyfelének díjmentesen rendelkezésre bocsájtja ezt ügyfél-tájékoztatót. Az átvétel időpontjában aktuális adatokat tartalmazó tájékoztató személyesen átvehető nyitvatartási időn belül bármely MagNet Bankfiókban. 


Kiegészítő információ az OBA által nyújtott biztosításról

Az OBA által nyújtott biztosítás csak a névre szóló betétre terjed ki. Az OBA által nyújtott biztosítás – a lentebb kifejtett kivételekkel- a betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet:

 •     1993. június 30-ig jogszabályban vállalt állami garancia, illetve állami helytállás nélkül, valamint
 •     1993. június 30-át követően állami garancia nélkül


az OBA-ban tagsággal rendelkező hitelintézetnél helyeztek el.

Az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed az 1993. június 30-ig sorozatban értékpapírszerűen kibocsátott vagy forgalomba hozott betéti okiratra, tekintet nélkül annak elnevezésére.
 
Az 1993. június 30-át megelőzően kötött betétszerződések alapján elhelyezett - állami garanciával (helytállással) biztosított - betétekbe az 1993. június 30-át követően teljesített új befizetés a Hpt. rendelkezéseinek megfelelően - az OBA által - biztosított.


Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki:

 •     a költségvetési szerv,
 •     a helyi önkormányzat,
 •     a biztosító, a viszontbiztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár,
 •     a befektetési alap, a befektetési alapkezelő,
 •     a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,
 •     az elkülönített állami pénzalap,
 •     a pénzügyi intézmény, és a pénzforgalmi intézmény,
 •     a Magyar Nemzeti Bank,
 •     a befektetési vállalkozás, a tőzsdetag, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató,
 •     a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja

    betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.

Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá

 •     az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a hitelintézet szavatoló tőkéjére, továbbá a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra és saját váltóra.


Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az OBA - a MagNet Bank Zrt. OBA tagsági viszonyának megszűnését követően - nem fizet kártalanítást azokra a betétekre, amelyekre más ország betétbiztosítása kiterjed.

A 2015. július 3-tól hatályos, társasházak, lakásszövetkezetek, építőközösségek és iskolai takarékcsoportok közösségi betéteire vonatkozásában az OBA betétvédelmi rendelkezéseinek módosulásáról szóló Hirdetmény alább található.

További információk elérhetőek a www.magnetbank.hu oldalon is közzétett betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben, valamint a www.oba.hu oldalon.

További kérdés esetén, állunk rendelkezésére bankfiókjainkban, a +36-1-428-8888 telefonszámon és az info@magnetbank.hu e-mail címen.

Tisztelettel:

MagNet Bank Zrt.

 

Tovább az OBA honlapjára >>

OBA iránytű >>