A lakossági és vállalati hiteleket érintő moratóriummal kapcsolatos tájékoztató


Tájékoztatás a Kormány 47/2020. (III. 18.) Kormányrendeletéhez (fizetési moratórium) kapcsolódóan

Tisztelt Ügyfeleink!

A MagNet Bank (továbbiakban: Bank) a koronavírus világjárvány ügyfeleinket érintő negatív gazdasági hatásaink mérséklése érdekében kiemelt erőfeszítésekkel dolgozik a hiteltörlesztések könnyítését célzó kormányzati intézkedések végrehajtásán.  

A rendelet 2020.03.18. napján 24 óráig folyósításra került hitel- és kölcsönszerződésből (a továbbiakban: szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség megfizetésére automatikusan fizetési haladékot (moratóriumot) biztosított 2020. december 31-ig, ezért a Bank azonnali hatállyal leállította a törlesztőrészletek beszedését ezen időpontig. Amennyiben Ön élni szeretne a fizetési moratóriummal, akkor további teendője nincs.

A moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztő részletek összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, ami a futamidő moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával kerül biztosításra.  

 

Mit kell tenniük, ha nem akarnak élni a fizetési moratóriummal?

Amennyiben a moratórium ideje alatt is szeretné szerződés szerinti fizetési kötelezettségét teljesíteni, úgy kérjük, hogy erről tájékoztassa Bankunkat! 

A tájékoztatást: 

 • lakossági ügyfelek esetén az ügylet bármely adósa, adóstársa megteheti, 
 • vállalati ügyfelek esetén a cég képviseletére jogosult személynek – együttes cégjegyzés esetén mindkét képviselőnek együttesen – kell megtennie. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a moratórium időtartama alatt mégis élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joga van, erről azonban kérjük, hogy szintén tájékoztassa Bankunkat! Kérjük vegye figyelembe, hogy ezen tájékoztatás beérkezéséig korábbi tájékoztatása érvényes és Bankunk úgy tekinti, hogy Ön nem kíván élni a fizetési moratórium lehetőségével és hiteltörlesztését teljesítjük amennyiben az arra elegendő fedezet rendelkezésre áll.

Tájékoztatását megtenni az alábbi csatornákon keresztül tudja:

Amennyiben NetBank hozzáféréssel rendelkezik, úgy hitelesített levél formájában a MagNet  NetBank felületén az alábbi lépések végrehajtásával tud tájékoztatást adni. A pontos lépésekről az alábbi linkre kattintva tájékozódhat.

Amennyiben nem rendelkezik NetBank hozzáféréssel kérjük kattintson az alábbi linkre.

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2020. április 20-ig megküldött tájékoztatásával elfogadja, hogy azt visszamenőleges hatályúnak tekintsük, és az alapján a Bank a moratórium hatályba lépésének napja (2020. március 19.) és a tájékoztatás megtétele között esedékessé vált törlesztő részletet is beszedje. 2020. április 20-át követően beérkező tájékoztatása esetén kizárólag a tájékoztatás megtételét követő időszakra vonatkozóan mond le a moratóriumról, és terheljük az eredeti szerződés szerint esedékes törlesztőrészleteket.

A törlesztőrészlet pontos összegéről a Bankunk által korábban megküldött törlesztési ütemezésből, átárazási értesítőből tájékozódhat.

A beérkező tájékoztatások feldolgozását folyamatosan végezzük. Az ügyféltájékoztatások feldolgozásával kapcsolatosan valamennyi érintett ügyfelünket a Bankunk részére benyújtott tájékoztatásban megjelölt telefonos vagy elektronikus levelezési elérhetőségen vagy Netbankon keresztül küldött üzenet útján –amennyiben rendelkezik Netbank hozzáféréssel- értesíteni fogjuk, addig szíves türelmét kérjük!

Bankunk az Ön által a moratóriummal összefüggésben tett tájékoztatásában fellelhető személyes adatokat, a moratóriummal összefüggésben a felek között eszközölt egyeztetések  során a Bank által bármely módon kezelt személyes adatokat, továbbá a tájékoztatásban foglaltak végrehajtása eredményeképp létrejövő személyes adatokat szerződéses jogalapon, a www.magnetbank.hu/adatvedelem oldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

A rendkívüli járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy a további kérdések vagy ügyintézés céljából lehetőség szerint elektronikus (info@magnetbank.hu)  és telefonos (+36-1-428-8888) csatornáinkat vegyék igénybe!

 

Amit érdemes tudnia a moratóriumról 

A tudatos döntéshez szeretnénk egy kis segítséget nyújtani. Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden hitel más és más kondíciókkal, futamidővel rendelkezik, így az alábbi példa nem az Ön kölcsönszerződésére vonatkozóan mutatja be a konkrét lehetőségeket, mégis segítséget nyújthat a döntéshozatal során.

A most elmaradt törlesztéseket a veszélyhelyzet elmúltával meg kell fizetniük az adósoknak, az nem kerül elengedésre. Ugyanakkor kiemelten fontos, hogy emiatt nem növekszik a törlesztőrészletük az eredetihez képest. 

Konkrét példán keresztül megvilágítva egy átlagos 10 millió Ft fennálló tőketartozású (10 év hátrelévő futamidő, THM 4,5%) lakáshitel esetén az adósnak közel 1 millió forint törlesztőrészletet kellene fizetnie (melyből 340 ezer Ft a kamat) még az idei évben, azaz a fizetési haladék miatt ennyi marad a háztartásnál. 

A moratórium alatt a tőketartozás nem csökken, a fennálló tőketartozás kamatozik tovább. Ugyanakkor a kamat sem kerül megfizetésre, azt a fizetési haladék lejárta után egyenlő részletekben kell megfizetni, vagyis nem kerül tőkésítésre. A moratórium idejéből következő futamidő hosszabbításon túli néhány hónapos (konkrét példában lakáshitelnél 5 hónap) további futamidő emelésre is szükség lesz, hogy a törlesztőrészlet emelkedése nélkül lehessen folytatni a hitelvisszafizetést. Így összességében több mint egy évvel nő az eredetileg 10 éves hátralévő futamidő. 

Fontos tudnia, hogy ha ma a törlesztés folytatása mellett dönt, de később mégis nehéz pénzügyi helyzetbe kerül, 2020. év végéig bármikor dönthet úgy, hogy mégis élni kíván a moratóriummal.

A döntést ezért egyedi helyzetek és preferenciák határozzák meg, de fontos az objektív tisztán látás.

Köszönjük, ha aktuális pénzügyi helyzetének figyelembevételével felelős döntést hoz! 

A MagNet Bankra mindvégig számíthat, ha a törlesztés felfüggesztése mellett dönt, és abban az esetben is, ha vállalni tudja a törlesztés folytatását.

 

Mit tegyen fizetési nehézség esetén? 

Önnel is előfordulhat, hogy hitelét átmenetileg, vagy tartósan Önön kívül álló okokból nem tudja fizetni. A legfontosabb ilyen esetben, hogy ne söpörje a szőnyeg alá a problémát és azonnal cselekedjen. Minél gyorsabban lép, annál nagyobb esélye van a megoldás megtalálására! 

Az alábbi elérhetőségen részletesen tájékozódhat a Bankunknál elérhető fizetéskönnyítési lehetőségekkel kapcsolatosan:

https://www.magnetbank.hu/lakossagi/koveteleskezeles

 

Összefoglaló a főbb tudnivalókról:

A Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete alapján fizetési haladék (fizetési moratórium) lépett életbe, azaz az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kapott.

 • a fizetési moratórium automatikusan életbe lépett 2020. március 19-én és 2020. december 31-ig tart, melynek időtartamát a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja
 • a fizetési moratóriumot a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre, hitelekre kell alkalmazni
 • ebbe a körbe tartoznak: lakáshitelek, szabad felhasználású jelzáloghitelek, személyi kölcsönök, folyószámla hitelkeretek, vállalkozásoknak nyújtott piaci és államilag támogatott hitelek, kézizálog kölcsönök
 • a fizetési moratórium alatt tőke, kamat, díjfizetési kötelezettsége nincs az ügyfélnek, ezek megfizetésére az ügyfelek fizetési haladékot kapnak a moratórium utáni időszakra, amellyel, ha élni kíván, nincs további teendője
 • amennyiben bármely ügyfelünktől – erre irányuló megállapodás hiányában – a fizetési moratóriummal érintett tételek mégis beszedésre kerülnek, úgy Bankunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az minél hamarabb jóváírásra kerüljön a hitel törlesztésére szolgáló, a MagNet Banknál vezetett bankszámlán
 • a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tőke, kamat, díjtételeket a moratóriumot követően kell megfizetni, a moratórium alatt keletkező kamattal együtt, melynek hatására a futamidő kerül meghosszabbításra olyan módon, hogy a havi törlesztőrészletek összegei ne emelkedjenek
 • a fizetési moratórium miatt módosuló fizetési kötelezettségről a MagNet Bank tájékoztatni fogja ügyfeleit 
 • az idén lejáró hitelszerződések 2020. december 31-éig automatikusan meghosszabbodnak

  

Tájékoztatás a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbításról

Magyarország Kormánya 2020. március 18-án a 47/2020. (III. 18.) számú Kormányrendeletében (Rendelet) fizetési moratórium bevezetéséről döntött a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében. A Rendelet alapján a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósoknak a hitelezők által üzletszerűen nyújtott, 2020. március 18. napján fennálló hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adósok a szerződésből eredő tőke, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére fizetési haladékot kapnak (fizetési moratórium) 2020. december 31-ig. 

Az MNB elvárása szerint a fizetési késedelembe esett ügyfelek részére továbbra is biztosítani szükséges a megfelelő tájékoztatást fizetési késedelmük fennálltáról és annak lehetséges következményeiről. 

 • A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbítás jogszabályi feltételei, 

- a tartozás összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, amely késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennáll 

- a bank köteles a 90 napot meghaladó minimálbér feletti tartozókra vonatkozó tartozást mulasztásként feladni a KHR felé a bekövetkezést követő 5 napon belül

 • A késedelmes tartozás adatátadásának általánosságban vett következményei az ügyfelek vonatkozásában, 

- a KHR nyilvántartásából a teljes tartozás rendezésével van lehetőség lekerülni 

- a teljes tartozás megfizetését követően a törvény által meghatározott ideig – jelenleg 1 év – még fennmarad a lezárt mulasztás 

 • A fizetési moratórium kapcsán a késedelmes tartozás KHR felé történő adatátadása, a jogszabályi előírások figyelembevételével – a fizetési moratóriumra tekintettel – az alábbiak szerint módosul 

- a fizetési moratórium hatálya alá tartozó ügyfelek esetében a fizetési moratórium ideje alatt, nem fizetés esetén, nem keletkeznek új késedelmek (a késedelmes tartozás összege a 2020.03.18-dikai állapothoz képest nem változik) 

- a fizetési moratórium lejáratát követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt, amennyiben időközben a késedelmes összeg nem került rendezésre 

- a késedelmes tartozások a késedelmes összeg fizetési moratórium ideje alatt történő visszafizetése esetén megszűnnek és nem kerülnek átadásra a KHR-nek

- a KHR nyilvántartásban szereplő (már meglévő) mulasztások a teljes fennálló késedelmes tartozás fizetési moratórium alatt történő rendezését követően megszűnnek 

Üdvözlettel, 

MagNet Bank