Hitelmoratórium tájékoztató


A lakossági és vállalati hiteleket érintő moratóriummal kapcsolatos tájékoztató

Tájékoztatás a Kormány 637/2020 (XII. 22.) Kormányrendeletéhez kapcsolódóan

 

Tisztelt Ügyfelünk!

A MagNet Bank (továbbiakban: Bank) a koronavírus világjárvány ügyfeleinket érintő negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében kiemelt erőfeszítésekkel dolgozik a hiteltörlesztések könnyítését célzó kormányzati intézkedések végrehajtásán.  

Az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk Önt a MagNet Banknál felvett hitelét érintő kérdésekről és az ezzel kapcsolatos teendőiről. Kérjük, hogy alaposan olvassa végig jelen tájékoztatónkat, ha kell, tegye meg a szükséges lépéseket, vagy kérdés esetén keressen minket az info@magnetbank.hu  címen vagy a +36-1-428-8861 telefonszámon.

 

Jogszabályi környezet

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján fizetési haladék (fizetési moratórium) lépett életbe, azaz az adós a szerződésből 2020. december 31-ig esedékessé váló tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kapott. 

A fizetési moratórium egy újabb jogszabállyal, a 2020. évi CVII. törvénnyel és az azt pontosító, 2020. december 23-án kihirdetett 637/2020 (XII. 22.) Kormányrendelettel 2021. június 30. napjáig meghosszabbításra került.

A meghosszabbított moratórium hatálya alá is csak a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönök, hitelek tartoznak, beleértve a lakáshiteleket, szabad felhasználású jelzáloghiteleket, személyi kölcsönöket, folyószámla hitelkereteket, vállalkozásoknak nyújtott piaci és államilag támogatott hiteleket és a kézizálog kölcsönöket is.

 

Mit kell tennie, ha Ön 2021. január 1-től nem tudja hitelét törleszteni és ezért szeretné igénybe venni a fizetési moratóriumot?

Amennyiben jelenleg igénybe veszi a fizetési moratóriumot és továbbra is élni szeretne ezzel a lehetőséggel, úgy erre az új jogszabályok következtében, 2021. június 30. napjáig továbbra is változatlan feltételekkel lehetősége van, nincs további teendője.

Fontos tudnia, hogy a fizetési moratórium alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt 2021. július 1. napjától, a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben meg kell fizetnie. Ugyanakkor kiemelten fontos, hogy a fizetési moratórium miatt nem növekszik a havi törlesztőrészlete, de a futamideje kitolódik, így hitelét tovább kell majd fizetnie.

Amennyiben korábban már nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy nem kíván élni a fizetési moratórium lehetőségével, de élethelyzete úgy alakul, hogy mégis szeretné igénybe venni törlesztésének szüneteltetését (azaz be kíván lépni a moratóriumba), úgy kérjük, hogy erről tájékoztassa Bankunkat!

 

Mit kell tennie, ha Ön 2021. január 1-től (továbbra is/újra) törleszteni szeretné a hitelét, ezért nem kívánja igénybe venni a fizetési moratóriumot?

Amennyiben korábban már nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy nem kíván élni a fizetési moratóriummal és továbbra is törleszteni kívánja a hitelét, akkor ez a korábbi nyilatkozata továbbra is érvényben marad, nincs további teendője, továbbra is szerződés szerint tudja és szükséges hitelét törlesztenie.

Amennyiben jelenleg igénybe veszi a fizetési moratóriumot, de a továbbiakban törleszteni kívánja a hitelét (azaz ki szeretne lépni a moratóriumból), úgy kérjük, hogy erről tájékoztassa Bankunkat!

Ebben az esetben a kilépést követően ismét törlesztenie kell.

A fizetési moratórium alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben meg kell fizetnie. Ugyanakkor kiemelten fontos, hogy a fizetési moratórium miatt nem növekszik a havi törlesztőrészlete, de a futamideje kitolódik, így hitelét tovább kell majd fizetnie. 

Fontos tudnia, hogy ha ma a törlesztés folytatása mellett dönt, de később mégis nehéz pénzügyi helyzetbe kerül, 2021. június 30-ig bármikor dönthet úgy, hogy mégis élni kíván a moratóriummal.

Az alábbi elérhetőségen részletesen tájékozódhat a Bankunknál elérhető fizetéskönnyítési lehetőségekkel kapcsolatosan:

https://www.magnetbank.hu/lakossagi/koveteleskezeles

Reméljük, hogy a fenti tájékoztatás segített Önnek abban, hogy megfelelő döntést hozhasson kölcsönszerződéseire vonatkozóan.

A rendkívüli járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy a további kérdések vagy ügyintézés céljából lehetőség szerint elektronikus (info@magnetbank.hu)  és telefonos (+36-1-428-8861) csatornáinkat vegyék igénybe!

 

Hogyan tudja döntéséről Bankunkat tájékoztatni?

A tájékoztatást: 

 • lakossági ügyfelek esetén az ügylet bármely adósa, adóstársa megteheti, 
 • vállalati ügyfelek esetén a cég képviseletére jogosult személynek – együttes cégjegyzés esetén mindkét képviselőnek együttesen – kell megtennie. 

Tájékoztatását megtenni az alábbi csatornákon keresztül tudja:

Amennyiben NetBank hozzáféréssel rendelkezik, úgy hitelesített levél formájában a MagNet  NetBank felületén az alábbi lépések végrehajtásával tud tájékoztatást adni. A pontos lépésekről az alábbi linkre kattintva tájékozódhat.

Amennyiben nem rendelkezik NetBank hozzáféréssel kérjük kattintson az alábbi linkre.

A beérkező tájékoztatások feldolgozását folyamatosan végezzük. Az ügyféltájékoztatások feldolgozásával kapcsolatosan valamennyi érintett ügyfelünket a Bankunk részére benyújtott tájékoztatásban megjelölt telefonos vagy elektronikus levelezési elérhetőségen vagy Netbankon keresztül küldött üzenet útján –amennyiben rendelkezik Netbank hozzáféréssel- értesíteni fogjuk, addig szíves türelmét kérjük!

Bankunk az Ön által a moratóriummal összefüggésben tett tájékoztatásában fellelhető személyes adatokat, a moratóriummal összefüggésben a felek között eszközölt egyeztetések során a Bank által bármely módon kezelt személyes adatokat, továbbá a tájékoztatásban foglaltak végrehajtása eredményeképp létrejövő személyes adatokat szerződéses jogalapon, a www.magnetbank.hu/adatvedelem oldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. 

 

Összefoglaló a főbb tudnivalókról

 • A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján fizetési haladék (fizetési moratórium) lépett életbe, azaz az adós a szerződésből 2020. december 31-ig esedékessé váló tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kapott

 • A fizetési haladék egy újabb jogszabállyal, a 2020. évi CVII. törvénnyel és az azt pontosító 2020. december 23-án kihirdetett 637/2020 (XII. 22.) Kormányrendelettel 2021. június 30. napjáig meghosszabbításra került

 • a fizetési moratóriumot a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre, hitelekre kell alkalmazni

 • ebbe a körbe tartoznak: lakáshitelek, szabad felhasználású jelzáloghitelek, személyi kölcsönök, folyószámla hitelkeretek, vállalkozásoknak nyújtott piaci és államilag támogatott hitelek, kézizálog kölcsönök 

 • a fizetési moratórium alatt tőke, kamat, díjfizetési kötelezettsége nincs az ügyfélnek, ezek megfizetésére az ügyfelek fizetési haladékot kapnak a moratórium utáni időszakra, amellyel, ha élni kíván, nincs további teendője

 • amennyiben bármely ügyfelünktől – erre irányuló megállapodás hiányában – a fizetési moratóriummal érintett tételek mégis beszedésre kerülnek, úgy Bankunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az minél hamarabb jóváírásra kerüljön a hitel törlesztésére szolgáló, a MagNet Banknál vezetett bankszámlán

 • a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tőke, kamat, díjtételeket a moratóriumot követően kell megfizetni, a moratórium alatt keletkező kamattal együtt, melynek hatására a futamidő kerül meghosszabbításra olyan módon, hogy a havi törlesztőrészletek összegei ne emelkedjenek

 • a fizetési moratórium miatt módosuló fizetési kötelezettségről a MagNet Bank tájékoztatni fogja ügyfeleit 

 • a fizetési moratórium hatálya alatt lejáró hitelszerződések 2021. június 30. napjáig automatikusan meghosszabbodnak.

  

Tájékoztatás a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbításról

Magyarország Kormánya 2020. március 18-án a 47/2020. (III. 18.) számú Kormányrendeletében (Rendelet) fizetési moratórium bevezetéséről döntött a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében, melyet a 2020. december 23-án kihirdetett 637/2020 (XII. 22.) Kormányrendelete alapján változatlan formában meghosszabbított 2021. június 30. napjáig. A Rendelet alapján a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósoknak a hitelezők által üzletszerűen nyújtott, 2020. március 18. napján fennálló hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adósok a szerződésből eredő tőke, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére fizetési haladékot kapnak (fizetési moratórium) 2021. június 30. napjáig. 

Az MNB elvárása szerint a fizetési késedelembe esett ügyfelek részére továbbra is biztosítani szükséges a megfelelő tájékoztatást fizetési késedelmük fennálltáról és annak lehetséges következményeiről. 

 • A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbítás jogszabályi feltételei, 

- a tartozás összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, amely késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennáll 

- a bank köteles a 90 napot meghaladó minimálbér feletti tartozókra vonatkozó tartozást mulasztásként feladni a KHR felé a bekövetkezést követő 5 napon belül

 • A késedelmes tartozás adatátadásának általánosságban vett következményei az ügyfelek vonatkozásában, 

- a KHR nyilvántartásából a teljes tartozás rendezésével van lehetőség lekerülni 

- a teljes tartozás megfizetését követően a törvény által meghatározott ideig – jelenleg 1 év – még fennmarad a lezárt mulasztás 

 • A fizetési moratórium kapcsán a késedelmes tartozás KHR felé történő adatátadása, a jogszabályi előírások figyelembevételével – a fizetési moratóriumra tekintettel – az alábbiak szerint módosul 

- a fizetési moratórium hatálya alá tartozó ügyfelek esetében a fizetési moratórium ideje alatt, nem fizetés esetén, nem keletkeznek új késedelmek (a késedelmes tartozás összege a 2020.03.18-dikai állapothoz képest nem változik) 

- a fizetési moratórium lejáratát követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt, amennyiben időközben a késedelmes összeg nem került rendezésre 

- a késedelmes tartozások a késedelmes összeg fizetési moratórium ideje alatt történő visszafizetése esetén megszűnnek és nem kerülnek átadásra a KHR-nek

- a KHR nyilvántartásban szereplő (már meglévő) mulasztások a teljes fennálló késedelmes tartozás fizetési moratórium alatt történő rendezését követően megszűnnek 

Üdvözlettel, 

MagNet Bank