Díjmentes készpénzfelvétel

Tájékoztatás a díj és költségmentes készpénzfelvételről és díj és költségmentes cash back szolgáltatásról (vásárlással egybekötött készpénzátvételről) Hatályos: 2023. július 1-től

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A §-a alapján a fogyasztónak minősülő ügyfél a fizetési számláról legalább az adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például bankkártya) útján történő készpénzfelvétel együttes összegének százötvenezer forintot meg nem haladó részét a pénzforgalmi szolgáltatótól díjtól és költségtől mentesen veheti igénybe.

A jogszabály 2023. július 1-től hatályba lépő módosulása alapján bevezetésre kerül a díj és költségmentes cash back szolgáltatás (vásárlással egybekötött készpénzátvétel). A fogyasztónak minősülő ügyfél a havi első kettő darab maximum 150.000 forint erejéig terjedő ATM-ből történő készpénz felvételen túl, jogosult lesz naptári havonta első két alkalommal maximum 40.000 forint értékhatárig díj és költségmentesen vásárlással egybekötött cash back szolgáltatásra (vásárlással egybekötött készpénzátvételre) a jogszabályban előírt nyilatkozat tétel mellett.

Bankunk a bankkártyával történő díj és költségmentes készpénzfelvételt és a díj és költségmentes cash back szolgáltatást (vásárlással egybekötött készpénzátvételt) a jogszabály által előírt mértékig nyilatkozat megtételétől függetlenül biztosítja, és bankunk nem vizsgálja a törvényben meghatározott feltételek teljesülését sem.

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a díj és költségmentes cash back (vásárlással egybekötött készpénzátvétel) tranzakciók jogszabályban meghatározott darabszámát, illetve összegét meghaladó készpénzátvételre vonatkozó fizetési megbízások visszavonásig visszautasításra kerülnek.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik bankunknál bankkártyával, akkor javasoljuk, hogy a díjmentes készpénzfelvétel és a díj és költségmentes cash back szolgáltatás (vásárlással egybekötött készpénzátvétel) lehetőség elérhetősége érdekében mindenképpen igényeljen Mastercard Alap, vagy MasterCard Dombornyomott bankkártyát!

Bankkártyáink használatát azért is javasoljuk, mert a bankkártyával történő vásárlás bankunknál díjmentes, valamint a Segítő bankkártyakeretében bankkártyás vásárlásaival az Ön által választott civil szervezetet támogathatja.

Kapcsolódó jogszabályok:

2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról (Pft.)

2012. évi CXVI. törvény a tranzakciós illetékről (Pit.)

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)

53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról

Budapest, 2023. június 30.

MagNet Bank Zrt.