Gyakran ismételt kérdések

Díjmentes készpénzfelvétel és cash back szolgáltatás (vásárlással egybekötött készpénzátvétel)

1. A bankkártyás készpénzfelvétel mikor díjmentes a MagNet Banknál?

Fizetési számlánként havonta az első 2 alkalommal, Magyarországon elhelyezett valamennyi ATM-ből forintban teljesített bankkártyás készpénzfelvétel díjmentes, összesen legfeljebb 150 000 Ft-ig. A díjmentességet a MagNet Bank a 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. § (4) bekezdésben szereplő nyilatkozat megtételétől függetlenül biztosítja, és a Bank nem vizsgálja a (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülését sem.

2. A bankkártyás cash back szolgáltatás (vásárlással egybekötött készpénzátvétel) mikor díjmentes a MagNet Banknál?

Fizetési számlánként havonta az első 2 alkalommal, 40.000 Ft összeghatárig díj és költségmentes a szolgáltatást Magyarországon nyújtó kedvezményezettől történő igénybevétel esetén. A díj és költségmentességet a MagNet Bank a 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. § (4) bekezdésben szereplő nyilatkozat megtételétől függetlenül biztosítja, és a Bank nem vizsgálja a (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülését sem.

3. Mi az a cash back szolgáltatás (vásárlással egybekötött készpénz átvétel)?

Cash-back szolgáltatás jelentése: az ügyfél kereskedőnél vásárol és a pénztárnál a vásárolt áruk kifizetésén túl (bankkártyás vásárlás) készpénz felvételt is kezdeményez.

4. Milyen feltételekkel vehető igénybe a díjmentes bankkártyás készpénzfelvétel és a díjmentes cash back szolgáltatás (vásárlással egybekötött készpénzátvétel)?

A díjmentes bankkártyás készpénzfelvétel és a díjmentes cash back szolgáltatás (vásárlással egybekötött készpénzátvétel) a MagNet Banknál nem feltételhez kötött, automatikusan vonatkozik minden magánszemély számára vezetett fizetési számlához, és nyilatkozatot sem kell tenni. (A vonatkozó jogszabály szerint a díjmentes készpénzfelvételre és díjmentes cash back szolgáltatás (vásárlással egybekötött készpénzátvétel) az jogosult, aki: a) a 16. életévét betöltötte, b) Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és c) a pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására szolgáló helyiségében írásbeli vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül nyilatkozatot tesz.)

5. Társkártyával is igénybe vehetem a havi két, legfeljebb 150.000 forint összegű díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget?

Az adott fizetési számlához kapcsolódó valamennyi betéti kártyával, így a társkártyával is igénybe lehet venni a havi két, legfeljebb 150.000 forint összegű díjmentes készpénzfelvételi lehetőségét. Fontos ugyanakkor, hogy egy fizetési számlához havi két, legfeljebb 150.000 forint összegű díjmentes készpénzfelvétel kapcsolódik, függetlenül a fizetési számlához tartozó bankkártyák számától. Az első két készpénzfelvételi tranzakció lesz díjmentes, függetlenül attól, hogy melyik – az adott számlához tartozó – bankkártyával történt a készpénzfelvétel.

6. Társkártyával is igénybe vehetem a havi két, legfeljebb 40.000 forint összegű díjmentes cash back szolgáltatás (vásárlással egybekötött készpénzátvétel) lehetőséget?

Az adott fizetési számlához kapcsolódó valamennyi betéti kártyával, így a társkártyával is igénybe lehet venni a havi két, legfeljebb 40.000 forint összegű díjmentes cash back szolgáltatás (vásárlással egybekötött készpénzátvétel) lehetőségét. Fontos ugyanakkor, hogy egy fizetési számlához havi két, legfeljebb 40.000 forint összegű díjmentes cash back (vásárlással egybekötött készpénzátvétel) kapcsolódik, függetlenül a fizetési számlához tartozó bankkártyák számától. Az első két cash back (vásárlással egybekötött készpénzátvétel) tranzakció lesz díjmentes, függetlenül attól, hogy melyik – az adott számlához tartozó – bankkártyával történt a cash back (vásárlással egybekötött készpénzátvétel.

7. Csak a MagNet Bank által üzemeltetett ATM-eknél díjmentes a készpénzfelvétel?

Nem, valamennyi Magyarországon elhelyezett ATM esetén díjmentesen jár havonta az első két készpénzfelvétel legfeljebb 150 ezer forint összegben.

8. A díjmentesség bankfióki pénztári készpénzkifizetésre is vonatkozik?

2015. január 1-jétől a díjmentes készpénzfelvétel kizárólag bankkártyával vehető igénybe, a pénztári készpénzfelvétel díjmentessége megszűnik.

9. A kártya nélküli készpénzfelvétel is beleszámít a havi két díjmentességbe?

Nem, a kártyás készpénzfelvételre jogosult ügyfelek számára csak a kártyás tranzakciókra vonatkozik a díjmentesség.

10. A 150 000 Ft feletti összeg ATM-ből történő felvétele mennyibe kerül?

A 150 000 Ft feletti összegrész után fizetendő díjat a mindenkor érvényes vonatkozó Hirdetmény tartalmazza (Hirdetmény magánszemélyek részére a MagNet Bank Zrt.-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről) A 150 000 Ft feletti összegrészre a Hirdetmény szerinti díj teljes összege arányosítás nélkül felszámításra kerül.

11. Kell nyilatkozni a díjmentes készpénzfelvétel, illetve a díjmentes cash back (vásárlással egybekötött készpénzátvétel) igénybevételéhez?

A vonatkozó jogszabály rendelkezése szerint a díjmentes készpénzfelvétel és a díjmentes cash back (vásárlással egybekötött készpénzátvétel) igénybevételéhez nyilatkozatot kell tenni. A MagNet Bank azonban nyilatkozat megtételétől függetlenül is biztosítja a díjmentes készpénzfelvételi, illetve a díjmentes cash back (vásárlással egybekötött készpénzátvétel) lehetőséget. Ettől függetlenül természetesen a MagNet Banknál is lehetőség van a jogszabály szerinti nyilatkozat megtételére minden bankfiókban és a NetBankon keresztül is, a díjmentességet azonban nem a jogszabály, hanem saját üzleti döntése alapján biztosítja a Bank. Amennyiben Ön mégis a nyilatkozattétel mellett dönt, nyilatkozata bekerül a BISZ Zrt. által üzemeltett Központi Nyilvántartásba és a kedvezményt más banknál nem tudja érvényesíteni.

12. Mikor és hogyan lehet Nyilatkozatot tenni?

A MagNet Banknál a díjmentes készpénzfelvételi, illetve díjmentes cash back (vásárlással egybekötött készpénzátvétel) lehetőség igénybe vételéhez nem kell nyilatkozatot tenni, a nyilatkozat ettől függetlenül a jogszabály előírásainak megfelelő tartalommal 2013. december 1-jétől megtehető bármely MagNet bankfiókban és a NetBankon keresztül. A nyilatkozat mind a bankfiókban, mind a NetBankban elektronikus formátumban készül, a bankfiókban a kinyomtatott nyilatkozatot alá kell írni, a NetBank felületen keresztül történő nyilatkozattétel a rendszer megfelelő használatával történik. Egy fizetési számlához kizárólag egy nyilatkozat tehető, nyilatkozatot kizárólag a számlatulajdonos tehet. Meghatalmazottként eseti meghatalmazással és csak bankfiókban lehet nyilatkozatot tenni, abban az esetben, ha a meghatalmazás az összes formai követelménynek megfelel. Különösen fontos, hogy a meghatalmazásban minden esetben pontosan meg kell jelölni azt az ügyletet, amelynek tárgyában a meghatalmazott a MagNet Banknál eljár.

13. Lehet-e meghatalmazott útján is nyilatkozni, vagy ezt a számlatulajdonos csak személyesen teheti meg?

Meghatalmazottként eseti meghatalmazással és csak bankfiókban lehet nyilatkozatot tenni, abban az esetben, ha a meghatalmazás az összes formai követelménynek megfelel. Különösen fontos, hogy a meghatalmazásban minden esetben pontosan meg kell jelölni azt az ügyletet, amelynek tárgyában a meghatalmazott a MagNet Banknál eljárhat.

14. Külön lehet-e tenni nyilatkozatot a díjmentes ATM készpénz felvételhez kapcsolódóan és külön a díjmentes cash back (vásárlással egybekötött készpénzátvétel) szolgáltatáshoz?

Nem. A megtett nyilatkozat mindkettő díjmentes készpénzjutáshoz kapcsolódó lehetőségre érvényes. A korábban az ATM készpénzfelvételhez kapcsolódóan megtett nyilatkozat a cash-back (vásárlással egybekötött készpénzátvétel) szolgáltatásra is automatikusan érvényes lesz 2023. július 1-től.

15. Mi történik a nyilatkozatokkal?

A bankok az ügyfeleik által tett nyilatkozatokat és az esetleges visszavonó rendelkezéseket – azon túl, hogy értelemszerűen maguk is nyilvántartják – a BISZ Zrt. által működtetett Központi Nyilvántartásnak is átadják. A Központi Nyilvántartás 2014. december 1-től működik üzemszerűen. A Központi Nyilvántartás használata a bankok számára kötelező. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás teljes legyen, a bankoknak kötelező használniuk a Központi Nyilvántartás szolgáltatásait. Ez azt jelenti, hogy mind a nyilatkozatokról, illetve visszavonó rendelkezésről adatokat továbbítanak a nyilvántartásba, valamint fogadniuk kell a nyilvántartásból érkező értesítéseket a hatályukat vesztett nyilatkozatokról. A nyilvántartás minden magánszemélyre vonatkozóan tárolja a bankoktól érkezett nyilatkozatokat és visszavonó rendelkezéseket. Éppen ezért a nyilvántartás segítségével mindig pontosan tudni lehet, hogy

  • egy adott ügyfél rendelkezik-e aktuálisan érvényes nyilatkozattal,
  • ezt a nyilatkozatot melyik banknál tette,
  • valamint, hogy mikor tette a nyilatkozatot.

A nyilvántartásból az is kiderül, ha valakinek nincs érvényes nyilatkozata. Amikor egy bank információt küld a nyilvántartásnak arról, hogy valamelyik ügyfele nála új nyilatkozatot tett, akkor a Központi Nyilvántartás letárolja ezt a nyilatkozatot és ellenőrzi, hogy az adott illetőnek valamelyik másik banknál van-e korábban tett, érvényes nyilatkozata. Ha igen, akkor a nyilvántartás értesítést küld ennek a másik banknak, hogy az ügyfél ott megtett korábbi nyilatkozata ezennel hatályát veszítette. Így nem fordulhat elő olyan eset, hogy valaki egyszerre több helyen is él a díjmentes készpénzfelvételi lehetőséggel. Minden nyilatkozat csak addig hatályos, ameddig az ügyfél nem rendelkezik a nyilatkozat visszavonásáról, vagy pedig máshol egy új nyilatkozatot nem tesz. A Központi Nyilvántartásról további információk érhetőek el a BISZ Zrt. honlapján: https://bisz.hu.