Tájékoztató

Változó kamatozású lakossági jelzáloghitelek fixre váltásáról

Ha Önnek változó kamatozású jelzáloghitele van a MagNet Banknál, érdemes átgondolnia, hogy a hosszú évek könnyebb tervezhetősége érdekében fix kamatozásúra cserélje jelenlegi hitelét. A MagNet Bank segítőkezet nyújt személyre szabott információkkal, tényekkel és számításokkal ahhoz, hogy a változóról fixáltra való átszerződés lehetőségét és feltételeit Ön jól átgondolhassa.

MagánszemélyekHitelekJelzálog hitel

Mit jelent a fix kamatozás?

A fixált kamatozás hosszú kamatperiódusú, azaz évekre meghatározott kamatozású, átlátható és kiszámítható szerződést jelent. A MagNet Banknál Ön 5 vagy 10 évre tudja fixálni a jelzáloghitel szerződésének kamatát szerződésmódosítással (fix kamatra váltással) vagy hitelkiváltással. Ön a fixálás teljes időszakára (azaz választásának megfelelően 5 vagy 10 évig) biztosan tudja, hogy törlesztőrészlete nincs kitéve a piaci kamatváltozások hatásának. Ha viszont Önnek változó kamatozású a jelzáloghitele, akkor a törlesztőrészlete is változik a kamatok alakulásával. Ez történhet három vagy hat havonta, esetleg évente, de az biztos, hogy hosszabb távra nem láthatók előre a kamat és így a törlesztőrészlet változásai.

Miért változnak a kamatok?

A kamatok alakulását nemzeti és nemzetközi gazdasági, inflációs, kereskedelmi és politikai folyamatok egyaránt befolyásolhatják. Mivel a világ gazdasági rendszere nagyon összetett, ezért valószínűsíteni sok mindent lehet, de előre látni, hogy egyes események, folyamatok hogyan fogják befolyásolni a jegybanki alapkamatokat, az valójában lehetetlen. A jegybanki alapkamat változásai pedig kikényszerítik a kereskedelmi bankok kamatlépéseit, amelyek már közvetlenül érintik a lakáshitelek kamatát, így a havi törlesztőrészleteket is.

Mit kell tennem, hogy fix kamatozásúra cseréljem lakáshitelem?

Fel kell keresnie az Önhöz legközelebb eső bankfiókunkat, ahol személyre szabott tájékoztatást nyújtunk meglévő jelzáloghitele szerződésmódosítással történő fixesítéséről vagy hitelkiváltásának lehetőségéről.

Ki jogosult a változó kamatozású hitelének fix kamatozásra váltására?

 • aki a kölcsönszerződését 2015. február 1. napja előtt kötött
 • aki jelenleg változó kamatozású, azaz referencia kamatlábhoz kötött (jellemzően 3 vagy 6 havi referenciakamat-periódusú), vagy legfeljebb egy évre rögzített kamatozású jelzáloghitellel rendelkezik
 • amely jelzáloghitel hátralévő futamideje még legalább 5 év
 • akinek forint alapú jelzáloghitele van (ide tartoznak a 2015-ben forintosított deviza vagy deviza alapú hitelek is, mivel ezek már forintban nyilvántartott hitelek)
 • nincs fennálló késedelem a jelzáloghitelén
 • jelenleg nincs átmeneti időszakra szóló fizetéskönnyítés alatt
 • a jelenlegi hitelhez nem tartozik gyűjtőszámlahitel

Hová fordulhatok, ha kérdésem van a szerződésmódosítással kapcsolatosan?

Amennyiben további információra van szüksége, úgy a MagNet bankfiókokban (https://www.magnetbank.hu/kapcsolat/fiokkereso), és az alábbi elérhetőségeken kollégáink készséggel állnak rendelkezésére:

telefon: 06-1-428-8888

e-mail: info@magnetbank.hu

Mi a szerződésmódosítás folyamata?

 1. Érdeklődés
 2. Kérelem benyújtása
 3. Kérelem elbírálása, a módosított szerződés vagy hitelkiváltás esetén a Kölcsön- és Jelzálogszerződés elkészítése
 4. Szerződéskötés, közjegyzői okirat készítése
 5. A szerződésmódosítás végrehajtása

1. Érdeklődés

Szerződésmódosítás feltételeiről jelen honlapon, fiókokban vagy a 06-1-428-8888 számú telefonszámon vagy info@magnetbank.hu e-mail címen tájékozódhat.

2. Kérelem benyújtása

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ESETÉN

A szerződés módosítására vonatkozó kérelmet az Adós vagy Adóstárs az alábbi kérelmi nyomtatványon nyújthatja be a Bankhoz a következő módokon:

 • postai úton (postai cím: MagNet Bank Zrt. Lakossági hitelkezelés, 1376 Budapest 62. Pf. 86.) vagy
 • személyesen, bármely bankfiókunkban. Bankfiókjaink részletes listáját az alábbi linken érheti el: https://www.magnetbank.hu/kapcsolat/fiokkereso

Kérelmi nyomtatvány letölthető

A Kérelemhez kizárólag az ügyletszereplők (adós, adóstárs, zálogkötelezettek) személyi okmányainak alábbi másolatait szükséges mellékelni:

 • érvényes személyi igazolvány, VAGY személyi azonosító igazolvány, VAGY útlevél VAGY új típusú, kártya formátumú vezetői engedély mindkét oldaláról a másolat ÉS
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a régi típusú személyi igazolvány kivételével a többi fent felsorolt okmányhoz kötelező) kizárólag „lakcímkártya” Lakcímet igazoló hatósági igazolvány oldala.

Alapesetben további dokumentum, igazolás benyújtása nem szükséges, valamint az ingatlanra vonatkozóan értékbecslés nem történik.

Kérem, vegye figyelembe, hogy egyszerűsített módon kizárólag abban az esetben van lehetőség igényelni a kamatozás megváltoztatására irányuló szerződésmódosítást, ha az alábbi feltételek fennállnak:

 • az ügyletszereplők köre nem változik a szerződésmódosítással
 • a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan nem változik
 • a fennálló tartozás összege nem növekszik
 • a kölcsön lejárata nem változik
 • a szerződésmódosítással érintett kölcsönszerződés változó kamatozású forint lakossági jelzáloghitelről szól.

Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, úgy a szerződésmódosítás egyszerűsített módjára nincs lehetőség. Ebben az esetben a Bank további dokumentumok benyújtását írhatja elő.

Kérjük, hogy amennyiben a jelenlegi kölcsöne tekintetében késedelme van, úgy azt szíveskedjen rendezni, mert a módosítás feltétele, hogy késedelem ne álljon fent.

HITELKIVÁLTÁS ESETÉN

Meglévő változó kamatozású jelzáloghitelének kiváltására vonatkozó kérelmét az Adós és Adóstárs csak személyesen nyújthatja be Bankunkhoz. Bankfiókjaink részletes listáját az alábbi linken érheti el:

https://www.magnetbank.hu/kapcsolat/fiokkeresohttps://www.magnetbank.hu/kapcsolat/fiokkereso

A hitelkiváltás új kérelem benyújtásának minősül, amely új, teljes körű hitelbírálatot von maga után.

Új hitelkérelem esetén az alábbi dokumentumok benyújtására van szükség (a felsorolás nem teljes körű, részletekért érdeklődjön a megadott elérhetőségeink egyikén)

 • érvényes személyi igazolvány, VAGY személyi azonosító igazolvány, VAGY útlevél VAGY más típusú, kártya formátumú vezetői engedély mindkét oldaláról másolat, ÉS
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (régi típusú személyi igazolvány kivételével a többi fent felsorolt okmányhoz kötelező) kizárólag a lakcímet igazoló oldala.
 • alkalmazott esetén jövedelem igazolására utolsó 3 havi bankszámlakivonat, bírálattól függően a Bank bekérheti a Munkáltatói jövedelemigazolást, készpénzben kapott jövedelem esetén NAV jövedelemigazolás és Munkáltatói jövedelemigazolás.
 • vállalkozói bér esetén NAV jövedelemigazolás és adóbevallás
 • nyugdíjas esetén utolsó 3 havi bankszámlakivonat vagy utolsó havi nyugíjszelvény

A kérelem benyújtását követően a Banknak friss értékbecslést kell készítenie a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlanra, majd ezt követően történik a kérelem teljes körű bírálata. A Bank a benyújtott dokumentációk és információk birtokában dönthet további adat, dokumentum bekéréséről.

3. Kérelem elbírálása, a módosított szerződés, hitelkiváltás esetén a Kölcsön- és Jelzálogszerződés elkészítése

A kérelmet a Bank munkatársai megvizsgálják. Ha az egyszerűsített folyamat feltételei fennállnak, akkor a kérelmet a Bank jóváhagyja, és elkészíti a kölcsönszerződés tervezetét. A szerződés tervezetét a Bank a Kérelemben megjelölt módon bocsátja az Ön rendelkezésére. A szerződés megküldésével párhuzamosan munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot és egyeztet egy Önnek megfelelő időpontot a szerződéskötéshez. Kérjük vegye figyelembe, hogy a módosított kölcsönszerződés aláírásához valamennyi ügyletszereplő megjelenése kötelező.

Amennyiben hitelkiváltással történik a változó kamatozású hitel fixre váltása, úgy a hitelbírálatot követően tájékoztatja munkatársunk a bírálat eredményéről. Pozitív elbírálás esetén munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot és megküldésre kerül a Kölcsön- és Jelzálogszerződés tervezete előzetes áttekintésre.

4. Szerződéskötés, közjegyzői okirat készítése

A fentiek szerint Önnel egyeztett helyen, és időben aláírásra kerül az Önök, és a Bank részéről a módosított kölcsönszerződés.

A szerződésmódosítást és hitelkiváltást mindkét esetben közjegyzői okiratba kell foglalni.

Hitelkiváltás esetén a kérelem benyújtásakor szükséges rendezni a kiváltandó hitelen nyilvántartott késedelmes tartozást.

5. A szerződésmódosítás, hitelkiváltás végrehajtása

A Bank az aláírt kölcsönszerződés és kölcsönszerződés módosítás alapján rendszereiben átvezeti a változásokat, és levélben értesíti Önt az új fizetési ütemtervről.

Hitelkiváltás esetén a Bank jelzálogjogának, valamint elidegenítési és terhelési tilalmának bejegyzését követően folyósítja a kölcsönt, melyből kiváltásra kerül a korábbi változó kamatozású hitel. A hitel végtörlesztését követően Bankunk kiállítja a kiváltott hitel földhivatali törlési dokumentációját, majd a folyósítási értesítővel együtt megküldi a fizetési ütemtervet.

Mi alapján kerül meghatározásra az 5 vagy a 10 éves kamatperiódusú kölcsön kamatlába?

Minden MagNet Banknál nyilvántartott változó kamatozású, forint lakossági jelzáloghitelek fixesítésére és kiváltására igényelt jelzáloghitel esetén a kamat meghatározására a kérelem befogadásakor hatályos MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, és a költségeiről szóló Hirdetményben közzétett lakossági jelzáloghitel kamatok alapján kerülne sor. A kölcsönszerződés összege szerinti kamat meghatározásához a szerződésmódosítással érintett kölcsönszerződés, vagy kiváltandó kölcsönszerződés alapján - a kamatozás megváltoztatására irányuló kérelem banki befogadásakor - fennálló tőketartozás alapján kerül meghatározásra.

Változó kamatozású kamattámogatott hitelek fixre váltása esetén a kamattámogatás megszűnik.

Kamatozás jelenleg: 3 vagy 6 havi BUBOR + kamatfelár

A módosítást követően megszűnik a (referenciakamat + kamatfelár) szerkezetű árazás, és egy hitelkamat mérték fog szerepelni a szerződésben.

Amennyiben az adott szerződés kezelési költséget is tartalmaz, akkor a kezelési költség a Kölcsönszerződés szerinti mértékkel beépítésre kerül a hitelkamatba (a hitelkamat a kezelési költség éves mértékével nő) és az új kondíciók hatályba lépésével a továbbiakban kezelési költség nem kerül felszámításra.

A módosítást követően a futamidő során hogyan változik a hitelkamat?

A módosítást követően a hitelkamat a választástól függően 5 vagy 10 éves kamatperiódusban rögzített, azaz az 5 vagy 10 éves kamatperióduson belül a kamat változatlan marad. Az utolsó kamatperiódus időtartama 5 vagy 10 évnél rövidebb is lehet.

A kamatperiódus fordulónapján a Bank a kamatot a MagNet Bank által választott ún. H3K5 vagy H3K10 kamatváltoztatási mutató felhasználásával módosítja. Ezek a kamatváltoztatási mutatók a 3 havi átlagos ÁKK referenciahozam különbségét jelentik két egymást követő kamatperiódus között.

A kamatváltoztatási mutatókról részletes tájékoztatást az MNB oldalán talál: https://www.mnb.hu/penzugyi-stabilitas/fair-bank/kamatvaltoztatasi-mutato.

Milyen költségekkel jár a módosítás, hitelkiváltás?

Szerződésmódosítás esetén:

 • Szerződésmódosítási díj: díjmentes
 • Tulajdoni lap másolat díja: díjmentes (díjat a Bank átvállalja)

Hitelkiváltás esetén a kiváltott jelzáloghitelhez kapcsolódóan:

 • A kiváltott hitellel kapcsolatosan felszámításra kerülő előtörlesztési díj: díjmentes
 • Jelzálogjog törlésének díja: díjmentes (díjat a Bank átvállalja)

A hitelkiváltás céljára nyújtott jelzálogkölcsönre vonatkozó Bank által nyújtott kedvezmények:

 • Folyósítási díj: díjmentes
 • Tulajdoni lap másolat díja: díjmentes (díjat a Bank átvállalja)
 • Közjegyzői okirat költsége: a Bank a folyósítást követő 30 napon belül jóváír az Adós által korábban megfizetett - a kölcsön- és zálogszerződés alapján tett egyoldalú tartozáselimserő / kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásakor felmerült - közjegyzői költség összegével megegyező összeget, de maximum 50 000 forintot a kölcsön törlesztésére szolgáló fizetési számlán.
 • Ingatlan értékbecslés költsége: A Bank átvállalja és az ügyfél helyett megfizeti az Ingatlan értékbecslés költségét.

A kamatozás, és díjak, költségek részletes feltételeit a Bank vonatkozó Hirdetménye tartalmazza.