Változások az Általános Szerződési Feltételekben

Fizetési számlákkal kapcsolatos tudnivalók

Az állományátruházást követően a szolgáltatások egységesítése érdekében az alábbi, általános szerződési feltételek érintő módosítások lépnek érvénybe:

 1. Bankfiókok listája, és a bankfióki nyitvatartás
 2. Az állományátruházást követően változik a fizetési megbízások átvételének, és teljesítésének rendje (A fizetési megbízások átadást követő rendje megtalálható a MagNet Bank Általános Hirdetményében (3.2-3.3. pontok):
  • Nagy összegűnek minősülő készpénzfelvétel értéke, és bejelentése
  • Az állományátruházást követően bankkártya fedezeti számla nem áll rendelkezésre, ugyanakkor a MagNet Bank az átruházással érintett bankkártya fedezeti számlával azonos kondíciókkal fizetési számlát biztosít, amelyhez kapcsolódóan új igénylés keretében betéti bankkártyát bocsát az ügyfél rendelkezésére.
  • Az állományátruházást követően SMS szolgáltatás útján, valamint telefonon, telefaxon fizetési megbízás nem adható.
  • Módosul a megbízások visszavonása elektronikus úton a MagNet Bank Zrt. Általános Hirdetményében foglalt megbízás benyújtási határidőn belül.
  • Az átváltásoknál használt árfolyamok megnevezése változik: A Sopron Bank Pénzforgalmi Üzletszabályzata alapján a fizetési számla pénznemétől eltérő devizanemben érkező tételek napi deviza, illetve valuta árfolyamon kerülnek konvertálásra, a MagNet Bank a fizetési számla pénznemétől eltérő devizanemben érkező tételeket kereskedelmi devizaárfolyamon, illetve pénztári műveleteknél valuta árfolyamon konvertálja. A devizaszámlák esetén a számla devizanemétől eltérő devizanemben, de nem forintban teljesített pénztári tranzakciók esetén a felvenni / befizetni kívánt készpénz forint ellenértékét a vonatkozó valuta árfolyamon konvertálja a MagNet Bank, majd a devizaszámla devizanemére váltja pénzforgalmi devizaárfolyamon.
  • A Díjkimutatás rendelkezésre bocsátása a számlakivonat kézbesítési módjának mintájára történik, azzal, hogy a Fogyasztó ügyfél kérésére a MagNet Bankpapíron is rendelkezésre bocsátja.
  • A bankszámla feletti rendelkezési jog tekintetében összeghatár-korlátozás nem adható meg, illetve a korábban megadott összeghatár-korlátozásokat a MagNet Bank nem veszi figyelembe.
  • Készpénz befizetése a továbbiakban kizárólag a MagNet Bank fióki pénztáraiban történhet.
Sopron Bank Burgenland

Pénzforgalmi Üzletszabályzat

Fájl letöltése1.15 MB
Sopron Bank Burgenland

Általános Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

Fájl letöltése1010.55 KB