Figyelmeztetés NetBank csalási kísérletről/ Fraud attempts notification

Mindig ellenőrizze a NetBank belépési oldal URL-jét belépés előtt!/ Always check NetBank login URL before providing your banking data

2023.07.27.

Kedves Ügyfelünk!

Új adathalász kísérletet észleltünk a MagNet Bank nevében.

Az elkövetők „netbank fizetési értesítés” tárgyú e-mailben keresik fel Ügyfeleinket, melyhez csatolmányként érkezik egy dokumentum hamis figyelmeztetéssel, mely szerint a fiókja ideiglenesen zárolásra került. A csalók a feloldásához arra kérik Ügyfeleinket, hogy egy ugró weboldalon (linken) keresztül elérhető, általuk létrehozott hamis weblapon Ügyfeleink adják meg banki adataikat. Amennyiben ez megtörténne, az elkövetők megszerzik az irányítást Ügyfelünk fizetési számlája-, illetve az online bankolásra szolgáló NetBank felülete felett.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Bankunk soha nem küld hasonló tartalmú üzenetet.

Kérjük soha ne adja meg banki hitelesítési adatait (pl.: NetBank felhasználónév, jelszó, egyszer használatos jelszó vagy egyéb NetBanki műveletre szolgáló kódszók stb.) csak és kizárólag a www.magnetbank.hu weboldalról elérhető NetBank belépési felületen, vagy a Bank hivatalos MobilBank applikációjában.

Kérjük, hogy online bankolás érdekében a MagNet Bank NetBank belépési oldalát vagy a Bank weboldalát soha ne nyissa meg linkről, illetve online bankolás előtt minden esetben ellenőrizze azt, hogy a www.magnetbank.hu weboldalon tartózkodik-e, illetve ezen oldalról nyitotta-e meg a Bank NetBank bejelentkezési oldalát.

Amennyiben Önben kérdés, bármilyen kétség merülne fel, kérjük hívja a Bank Ügyfélszolgálatát (+36 1 428 8888) vagy írjon nekünk az info@magnetbank.hu email címre.

Óvjuk együtt banki adatait!

Üdvözlettel,

MagNet Bank

//

Dear Customer!

We have detected a new fraud attempt on behalf of MagNet Bank.

The fraudsters contact our customers via an email with the subject line "netbank payment notification", accompanied by a document with a false warning that your account has been temporarily blocked. In order to unblock the fraudsters ask our Customers to enter their banking details on a fake webpage they have created, accessible via a pop-up website (link). If this is done, the fraudsters will gain control of our Customer's payment account and the NetBank interface for online banking.

We would like to inform you that our Bank will never send you a message with similar content.

Please never enter your banking authentication details (e.g. NetBank username, password, one-time password or other NetBank transaction passwords, etc.) only and exclusively through the NetBank login interface available from www.magnetbank.hu or the Bank's official MobilBank application.

Please do not open the MagNet Bank NetBank login page or the Bank's website from a link in order to bank online, and always check that you are at www.magnetbank.hu and that you have opened the Bank's NetBank login page from this page before banking online.

If you have any questions or doubts, please call the Bank's Customer Service (+36 1 428-8888) or email us at info@magnetbank.hu.

Let's protect your bank details together!

Best regards,

MagNet Bank

//

Sehr geehrte KundInnen!

Wir haben einen neuen Betrugsversuch im Namen der MagNet Bank festgestellt.

Die Betrüger kontaktieren unsere Kunden über eine E-Mail mit der Betreffzeile "netbank payment notification", der ein Dokument mit der falschen Warnung beigefügt ist, dass Ihr Konto vorübergehend gesperrt wurde. Um die Sperrung aufzuheben, fordern die Betrüger unsere Kunden auf, ihre Bankdaten auf einer von ihnen erstellten gefälschten Webseite einzugeben, die über eine Pop-up-Website (Link) zugänglich ist. Wenn dies geschieht, erhalten die Betrüger die Kontrolle über das Zahlungskonto unseres Kunden und Ihre online NetBank-Schnittstelle.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass unsere Bank Ihnen niemals eine Nachricht mit ähnlichem Inhalt schicken wird.

Bitte geben Sie Ihre Bankauthentifizierungsdaten (z. B. NetBank-Benutzername, -Passwort, Einmalpasswort oder andere NetBank-Transaktionspasswörter usw.) niemals und ausschließlich über die NetBank-Anmeldeschnittstelle auf www.magnetbank.hu oder die offizielle MobilBank-Anwendung der Bank ein.

Bitte öffnen Sie die Anmeldeseite der MagNet NetBank oder die Website der Bank nicht über einen Link, und vergewissern Sie sich immer, dass Sie sich auf www.magnetbank.hu befinden und dass Sie die NetBank-Anmeldeseite der Bank von dieser Seite aus geöffnet haben, bevor Sie Online-Banking betreiben..

Wenn Sie Fragen oder Zweifel haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst der Bank (+36 1 428-8888) oder senden Sie uns eine E-Mail an info@magnetbank.hu.

Schützen wir zusammen Ihre Bankdaten!

Mit freundlichen Grüßen,

MagNet Bank

----------------------------------------------

2023.05.30.

Kedves Ügyfelünk,

a mai napon egy hamis facebook profil által feladott facebook hirdetés jelent meg a MagNet Bank nevében, amely a MagNet Bank arculati elemeit használja A facebook hirdetés – amely egy űrlap kitöltéséért 100.000 Ft-ot ajánl – egy ugró oldalon keresztül a MagNet Bank netbank oldalának másolatára irányítja a felhasználót.

Kérjük ne add meg szenzitív banki adataidat semmilyen platformon, és ellenőrizd NetBank belépéskor a NetBank webcímét.

A helyes webcím az alábbi: https://www.magnetbank.hu/NetBank/ugyfel/index.xhtml

Üdvözlettel,

MagNet Bank

//

Dear Customer,

Today, a Facebook advertisement was posted by a fake Facebook profile on behalf of MagNet Bank, using MagNet Bank's branding elements. The Facebook advertisement, which offers 100.000 HUF for filling in a form, redirects the user to a copy of MagNet Bank's netbank page through a pop-up page. Please do not enter your sensitive banking details on any platform and check the NetBank URL when logging into NetBank. https://www.magnetbank.hu/NetBank/ugyfel/index.xhtml

Best regards,

MagNet Bank

-------------------------------------------------------------------------------------------

2023.05.26.

FONTOS FELHÍVÁS!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatunk, hogy a MagNet Bank NetBank belépő oldalát eddig ismeretlen elkövetők lemásolták. A Google keresőben a magnetbank, magnet vagy magnet bank szavakra keresve első találatként egy a támadók által feladott szponzorált Google hirdetés jelenik meg, amely a MagNet Bank internetbanki oldalára hasonlító adathalász oldalra vezet. Az ott megadott banki adatok a támadókhoz kerülnek, akik így hozzáférnek az áldozat bankszámlájához.

Kérjük, hogy:

!!! A Netbank weboldalt ne hivatkozásból vagy keresőtalálatokból nyisd meg, hanem mindig gépeld be a böngésző címsorába: magnetbank.hu

!!! Mindig ellenőrizd a weboldal címét (URL) és ha nem egyezik meg az alábbiakkal, akkor semmiképp se add meg a banki adataidat: https://www.magnetbank.hu/NetBank/ugyfel/index.xhtml

!!! Amennyiben hamis MagNet banki oldalt találsz, kérjük jelezd a MagNet Bank ügyfélszolgálati elérhetőségein: +361 428 88 88 info@magnetbank.hu, hogy mihamarabb megindíthassuk a szükséges eljárásokat.

Tisztelettel,

MagNet Bank

IMPORTANT ALERT!

Dear Customers!

We would like to inform you that the login page of MagNet Bank NetBank has been copied by unknown scammers. The first result of a Google search for the keywords magnetbank, magnet or magnet bank is a sponsored Google ad posted by the attackers, which leads to a phishing page similar to the MagNet Bank Internet banking page. The bank details entered there are passed on to the scammers, who then gain access to the victim's bank account.

Please:

!!! Do not access the Netbank website from a link or search results, but always type in the following into your browser address bar: magnetbank.hu

!!! Always check the URL of the website and if it does not match the following, do not enter your bank details: https://www.magnetbank.hu/NetBank/ugyfel/index.xhtml

!!! If you find a fake MagNet bank page, please report it to MagNet Bank customer service at: +361 428 88 88 info@magnetbank.hu so that we can initiate the necessary procedures as soon as possible.

Sincerely,

MagNet Bank