Tájékoztató

Tájékoztató a MagNet Banktól CSOK-ot, és CSOK-kal egyidejűleg többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását igénybe vevők részére - 2020. január 1-jétől hatályon kívül helyezve

Hatályon kívül helyezve: 2020. január 1-jétől

2019. júliusi 11-i hatállyal módosulnak a családi otthonteremtési kedvezményre (továbbiakban: CSOK) vonatkozó kormányrendeletek (az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet). A módosítás értelmében a továbbiakban van lehetőség arra, hogy a CSOK-kal érintett ingatlan vállalkozás székhelyeként kerüljön bejelentésre a Magyar Állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt.

Azon ügyfeleknek, akik a MagNet Banktól 2019. július 11. megelőzően igényeltek CSOK-ot, 2019. december 31-ig van lehetőségük, hogy felkeressék valamely Magnet bankfiókot, és teljes bizonyító erejű magánokiratban, büntetőjogi felelősség tudatában nyilatkozzanak arról, hogy a CSOK-kal érintett ingatlant egyéni vállalkozás, vagy a többségi tulajdonban álló gazdasági társaság székhelyeként a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejelentette-e, illetve be kívánja-e jelenteni.

Ha akként nyilatkozik, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság - ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelye - az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt - a CSOK-ból vásárolt lakásba kerül vagy került bejelentésre a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába a CSOK további igénybevételének feltétele, hogy a nyilatkozattevő a CSOK-kal érintett ingatlan megvásárlásához nem vett korábban igénybe az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis), illetve ezen jogcímen eltérő jogcímen a 37/2011.(III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatást, továbbá szükséges az is, hogy a nyilatkozat időpontjában megfeleljen az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek.

A fenti határidőt követően nincs lehetőség a nyilatkozat megtételére. A nyilatkozat megtételének elmulasztása - amennyiben Ön a CSOK-kal érintett ingatlant székhelyként bejelentette vagy be kívánja jelenteni - a CSOK késedelmi kamatokkal növelt összegének visszafizetését vonhatja maga után.