Online Vitarendezési Platform

Amennyiben Magyarországon vagy az Európai Unió más országában tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó vagy (azaz az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy), úgy kizárólag online szolgáltatási szerződésből eredő pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete alapján az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformot is igénybe veheted.

Online szolgáltatási szerződésnek minősül minden olyan pénzügyi szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a Bank vagy a Bank közvetítője egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg azt vagy köt arra szerződést. Mindezek alapján, ha Neked, mint nem kereskedelmi, üzleti vagy szakmai célból eljáró természetes személy fogyasztónak a Bankkal online úton létrejött online szolgáltatási szerződéseddel kapcsolatban pénzügyi fogyasztói jogvitád merül fel, úgy a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését kezdeményezheted a http://ec.europa.eu/odr oldalon keresztül magyar nyelven is. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.

Amennyiben az online vitarendezési platformon keresztül történő panaszt tennél Bankunkkal szemben, kérjük a MagNet Bankra vonatkozóan az alábbi adatokat töltsd ki a http://ec.europa.eu/odr oldalon keresztül megjelenő elektronikus űrlapon:

A kereskedő neve: MagNet Bank Zrt.

A kereskedő e-mail címe: info@magnetbank.hu

A kereskedő weboldala: magnetbank.hu

Melyik országban van a kereskedő székhelye: Magyarország