Megújul a Telefonos Ügyfélszolgálatunk // Soon our call center is renewed

{{timeAgo}} 2024. április 01.

Tájékoztatjuk, hogy a MagNet Bank +36-1-428-8888-as számon 0-24 órában elérhető telefonos ügyfélszolgálata 2024.március 05-től megújul, amelynek köszönhetően a korábbinál szélesebb szolgáltatáspalettával várjuk hívását.

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH


Kedves Ügyfelünk!


Tájékoztatjuk, hogy a MagNet Bank +36-1-428-8888-as számon 0-24 órában elérhető telefonos ügyfélszolgálata 2024.március 05-től megújul, amelynek köszönhetően a korábbinál szélesebb szolgáltatáspalettával várjuk hívását.

Törvényi kötelezettségünk miatt a korábbi telefonos ügyfélazonosítási folyamatunk is változik, az alábbiak szerint. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakat, hogy továbbra is könnyedén tudjunk a segítségére lenni telefonon keresztül.

Hogyan történik az új azonosítási folyamat?

A jövőben a telefonos menürendszerben két kód együttes használatával tudja magát azonosítani: az Ügyfélazonosítóval és a T-PIN kóddal. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ügyfélazonosító minden esetben 6 karakter hosszú, ezért az ügyfélazonosítót mindig pontosan úgy gépelje be, ahogy az alábbi elérhetőségeken találja, azaz ha az azonosító tartalmaz az elején 0 karaktereket, akkor azok beírása is szükséges (pl.: 054321).


Hol találom az Ügyfélazonosítómat?

Ügyfélazonosítóját megtalálja a MagNet NetBank zöld felső sávjában, valamint a MagNet MobilBank bal oldali menüsávját megnyitva, a név melletti nyílra kattintva a felhasználó név melletti 6 számból álló számsor jelenti az Ön ügyfélazonosítóját. A fizetési számla tulajdonosának ügyfélazonosítóját tartalmazza továbbá a bankszámlakivonat is.


Hol találom a T-PIN kódom?

T-PIN kódjáról hamarosan SMS formájában fogjuk tájékoztatni Önt. 
Kérjük, ellenőrizze, hogy a biztonsági kódszó kiküldéséhez használt mobiltelefonszáma aktuális-e, mert a T-PIN kódja is erre a telefonszámra fog érkezni. Mobilszámát szükség esetén MagNet NetBankjában vagy személyesen bankfiókban tudja frissíteni.


Hogyan tudom megváltoztatni a T-PIN kódom?

T-PIN kódját az első használat alkalmával szükséges megváltoztatni a telefonos menürendszer 6. menüpontjában, vagy amennyiben azonosítást igénylő menüpontot választ, akkor a rendszer automatikusan a T-PIN csere menüpontba irányítja.

T-PIN módosítására a későbbiekben is bármikor lehetősége lesz a telefonos menürendszer 6. menüpontjában, vagy a MagNet NetBank Személyes/TPIN kezelés menüpontjában.


Mit tegyek, ha elfelejtettem a T-PIN kódom?

Új T-PIN kérésére személyesen bankfiókjainkban, illetve a MagNet NetBank Személyes/TPIN kezelés menüpontjában van lehetősége.

A jövőben az azonosítási mód függvényében, 3 különböző szolgáltatástípust kínálunk telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül.


1) Az adott szolgáltatástól függően személyes adattal történő ügyfélazonosítással elérhető szolgáltatások:

 • Általános tájékoztatás a bank szolgáltatásairól, azok feltételeiről,
 • Általános információ a Bankkal, annak termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban,
 • Panaszügyintézés, csalás vagy egyéb visszaélés bejelentése, reklamáció,
 • Bankkártya letiltása,
 • NetBank és MobilBank letiltása.


2) Ügyfélazonosító kód és a T-PIN megadásával történt ügyfélazonosítást követően elérhető szolgáltatások:

 • Számlainformáció,
 • Számlaáttekintő (számlaegyenleg információ, bankkártya és egyéb tranzakciók, számlatörténet),
 • Bankkártya információ,
 • Panaszügyintézés számlainformációval.


3) Műveletek az Ügyfélazonosító kód és a T-PIN megadásával, továbbá az - Aláíró / Megerősítő kódokhoz - előzetesen rögzített mobiltelefonszámra SMS-ben megküldött egyszer használható és korlátozott ideig érvényes telefonos kóddal történő azonosítással:

 • Mobilfizetéshez kapcsolódó ügyintézés,
 • NetBank jelszó feloldása, új jelszó kiküldés,
 • Bankkártya aktiválás.


A fenti kérdésekben keressen bennünket továbbra is bizalommal a +36 1/ 428-8888-as telefonszámon 0-24 órában hívható telefonos ügyfélszolgálatunkon.

Üdvözlettel,

MagNet Bank

//

Dear Customer!


Please be informed that MagNet Bank's telephone customer service +36-1-428-8888, available 0-24 hours, will be renewed from 05 March 2024, thanks to which we will be offering you a wider range of services.

Due to legal obligations, our previous telephone customer identification process will also change, as follows. Please read the following carefully so that we can continue to help you easily over the phone.


How will the new identification process work?

In the future, you will be able to identify yourself using a combination of two codes in the telephone menu system: the Customer ID and the T-PIN. Please note that the Customer ID is always 6 characters long, so please always type the Customer ID exactly as it appears in the contact details below, i.e. if the ID contains 0 characters at the beginning, you will need to type them as well (e.g. 054321).


Where can I find my Client ID?

Your Client ID can be found in the green top bar of MagNet NetBank and by opening the left menu bar of MagNet MobilBank, clicking on the arrow next to the name, the sequence of 6 numbers next to the user name will represent your Client ID. The client ID of the payment account holder is also included in the bank statement.


Where can I find my T-PIN code?

You will receive your T-PIN code by SMS shortly. 
Please make sure that the mobile phone number you used to send your security code is up to date, as your T-PIN will also be sent to this number. If necessary, you can update your mobile number in your MagNet NetBank or in person at one of our branches.


How do I change my T-PIN code?

You need to change your T-PIN code the first time you use the system, either in menu 6 of the telephone menu system, or if you select a menu item that requires identification, you will be automatically redirected to the T-PIN replacement menu item.

You will have the possibility to change your T-PIN at any time in the future in menu 6 of the telephone menu system or in the Personal/TPIN management menu of MagNet NetBank.


What should I do if I have forgotten my T-PIN?

You can apply for a new T-PIN in person at one of our branches or in the Personal/TPIN Management menu of MagNet NetBank.

In the future, we will offer 3 different types of service through our call centre, depending on the identification method.

1) Services available through personal identification depending on the service:

 • General information on the Bank's services and their conditions,
 • General information about the Bank, its products and services,
 • Complaints, reporting fraud or other misuse, complaints,
 • Bank card blocking,
 • Blocking NetBank and MobilBank.


2) Services available after customer identification by entering the customer identification code and T-PIN:

 • Account information,
 • Account  overview (account balance information, debit card and other transactions, account history),
 • Bank card information,
 • Complaints handling with account information.


3) Operations by entering the Customer ID and T-PIN, and identification by means of a one-time use and limited time valid telephone code sent by SMS to a pre-recorded mobile phone number - for Signature / Confirmation codes:

 • Administration related to mobile payments,
 • Unlock NetBank password, send new password,
 • Activation of a bank card.


For any of the above, please continue to feel free to contact us at +36 1/ 428-8888, our call centre, available 0-24 hours.


Yours sincerely, MagNet Bank