Kézizálog kölcsönt érintő moratorium tájékoztató

FRISSÍTÉS 2021/10/12

FRISSÍTETT

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

a kézizálog kölcsönökkel kapcsolatban

Tisztelt Ügyfeleink!

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján fizetési haladék (fizetési moratórium) lépett életbe, azaz az adós a szerződésből 2020. december 31-ig esedékessé váló tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kapott.

A fizetési moratórium egy újabb jogszabállyal, a 2020. évi CVII. törvénnyel és az azt pontosító, 2020. december 23-án kihirdetett 637/2020 (XII. 22.) Kormányrendelet - mely 2021 június 10-én módosításra került,- a moratórium 2021. szeptember 30. napjáig, az 536/2021. (IX.15) Korm. rendelet alapján 2021. október 31. napjáig meghosszabbításra került.

A fent leírtak a MagNet Bank Zrt. által folyósított kézizálog kölcsönök tekintetében is változást jelenthetnek, az Önök döntésétől függően.

I. 2020.03.18. napján zárásig folyósításra került zálogkölcsönök

1) Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bank a 2020.03.18. napján zárásig folyósításra került zálogkölcsönökre is alkalmazza a kamat-, díj- és tőketörlesztési moratóriumot, azaz a fizetési haladékot. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a kölcsönöknek a futamideje automatikusan meghosszabbodik 2021.10.31-ig, Az 537/2021. (IX.15.) Korm. rendelet szerint az ily módon lejárt, egyösszegű fizetési kötelezettség (azaz a futamidő során felhalmozott kamatot, illetve egyéb költséget, díjat tartalmazó, egyösszegű fizetési kötelezettség) esedékessége kitolódik, teljesítésének határideje 2021. október 31. napját követően meghosszabbodik a fizetési moratórium hatályba lépésétől a szerződés eredeti lejáratáig terjedő időtartammal.

2) Az 1) pontban írt kölcsönökre 2020.03.18. és 2021.10.31. közötti időszakra az adós nem köteles késedelmekkel kapcsolatos kamatot, díjat, költséget fizetni és a zálogtárgyai nem kerülhetnek kényszerértékesítés alá akkor sem, ha ezen időszakra esik a zálogjegyen feltüntetett lejárat és türelmi idő.

3) A fizetési haladékra tekintettel az adósoknak lehetőségük van arra, hogy nem a zálogjegyen feltűntetett lejáratkor, hanem a moratórium idejével meghosszabbított lejáratkor váltsák ki a zálogtárgyat és fizessék meg a kölcsönt, DE az ügyleti kamatot a folyósítástól a módosított lejárat napjáig kell megfizetniük.

4) Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fizetési haladékkal nem kötelesek élni, továbbra is kiválthatják a zálogtárgyakat és visszafizethetik a kölcsönt, vagy bármikor előtörleszthetnek.

5) Amennyiben élnek a fizetési haladékkal, úgy a késedelem időszaka a fizetési haladék leteltét követő napon kezdődik, onnantól Önöknek a késedelem miatt járó kamatot, díjat, költséget is meg kell fizetniük.

6) Azoknál a kölcsönöknél, ahol a kezelési költség a folyósításkor került levonásra, Önöknek további kezelési költség fizetésre vonatkozó kötelezettsége nincs.

7) Azoknál a kölcsönöknél, ahol a lejáratkor esedékes a kezelési költség, ott a kezelési költséget a kiváltáskor kell megfizetni.

8) A fizetési haladék automatikusan, a jogszabály erejénél fogva módosítja a zálogjegyen feltüntetett lejáratot, azzal együtt a türelmi időt, azt tehát kérelmezni nem szükséges.

9) A fizetési haladékkal érintett kölcsönök esetében nem kerül felszámításra előtörlesztési díj.

10) A fizetési haladékkal érintett kölcsönök hosszabbítását az adósok kérhetik.

II. 2020.03.19-i nyitást követően folyósításra került kölcsönök

1) Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2020.03.19-i nyitást követően folyósításra került kölcsönökre a fizetési haladék nem vonatkozik, azokat változatlanul a zálogjegyen feltüntetett lejáratkor kell megfizetni. Ha tehát az adós lejáratkor nem váltja ki a zálogtárgyat és nem fizeti vissza a kölcsönt, a türelmi idő elteltét követően kényszerértékesítésbe kerülnek.

2) A 2020.03.18-án már lejárt futamidejű, tehát már türelmi időben lévő zálogjegyekre sem vonatkozik a fizetési haladék, a 30 napos türelmi időt követően kényszerértékesítésbe kerülnek a zálogtárgyak.

Jelen tájékoztató az Önök mihamarabbi tájékoztatását szolgálja, a MagNet Bank Zrt. kibocsátásakor érvényes álláspontját tükrözi, amely később, jogszabályi, bankfelügyeleti rendelkezések miatt módosulhat, ezért kérjük, kísérjék figyelemmel a bank és a kölcsönt folyósító zálogház weboldalát, illetőleg a zálogház írásos tájékoztatásait.

Budapest, 2021. szeptember 16.

Tisztelettel:

MagNet Bank Zrt.

FRISSÍTÉS 2020/12/23

FRISSÍTETT

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

a kézizálog kölcsönökkel kapcsolatban

Tisztelt Ügyfeleink!

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján fizetési haladék (fizetési moratórium) lépett életbe, azaz az adós a szerződésből 2020. december 31-ig esedékessé váló tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kapott.

A fizetési moratórium egy újabb jogszabállyal, a 2020. évi CVII. törvénnyel és az azt pontosító, 2020. december 23-án kihirdetett 637/2020 (XII. 22.) Kormányrendelettel 2021. június 30. napjáig meghosszabbításra került.

A fent leírtak a MagNet Bank Zrt. által folyósított kézizálog kölcsönök tekintetében is változást jelenthetnek, az Önök döntésétől függően.

I. 2020.03.18. napján zárásig folyósításra került zálogkölcsönök

1) Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bank a 2020.03.18. napján zárásig folyósításra került zálogkölcsönökre is alkalmazza a kamat-, díj- és tőketörlesztési moratóriumot, azaz a fizetési haladékot. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a kölcsönöknek a futamideje automatikusan meghosszabbodik 2021.06.30-ig, A 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet szerint az ily módon lejárt, egyösszegű fizetési kötelezettség (azaz a futamidő során felhalmozott kamatot, illetve egyéb költséget, díjat tartalmazó, egyösszegű fizetési kötelezettség) esedékessége kitolódik, teljesítésének határideje 2021. június 30. napját követően meghosszabbodik a fizetési moratórium hatályba lépésétől a szerződés eredeti lejáratáig terjedő időtartammal.

2) Az 1) pontban írt kölcsönökre 2020.03.18. és 2021.06.30. közötti időszakra az adós nem köteles késedelmekkel kapcsolatos kamatot, díjat, költséget fizetni és a zálogtárgyai nem kerülhetnek kényszerértékesítés alá akkor sem, ha ezen időszakra esik a zálogjegyen feltüntetett lejárat és türelmi idő.

3) A fizetési haladékra tekintettel az adósoknak lehetőségük van arra, hogy nem a zálogjegyen feltűntetett lejáratkor, hanem a moratórium idejével meghosszabbított lejáratkor váltsák ki a zálogtárgyat és fizessék meg a kölcsönt, DE az ügyleti kamatot a folyósítástól a módosított lejárat napjáig kell megfizetniük.

4) Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fizetési haladékkal nem kötelesek élni, továbbra is kiválthatják a zálogtárgyakat és visszafizethetik a kölcsönt a zálogjegyen feltüntetett lejáratkor, vagy azelőtt bármikor előtörleszthetnek, tehát aki a zálogjegyen feltüntetett lejáratkor, vagy azt megelőzően kívánja kiváltani a zálogtárgyat, bármikor megteheti.

5) Amennyiben élnek a fizetési haladékkal, úgy a késedelem időszaka a fizetési haladék leteltét követő napon kezdődik, onnantól Önöknek a késedelem miatt járó kamatot, díjat, költséget is meg kell fizetniük.

6) Azoknál a kölcsönöknél, ahol a kezelési költség a folyósításkor került levonásra, Önöknek további kezelési költség fizetésre vonatkozó kötelezettsége nincs.

7) Azoknál a kölcsönöknél, ahol a lejáratkor esedékes a kezelési költség, ott a kezelési költséget a kiváltáskor kell megfizetni.

8) A fizetési haladék automatikusan, a jogszabály erejénél fogva módosítja a zálogjegyen feltüntetett lejáratot, azzal együtt a türelmi időt, azt tehát kérelmezni nem szükséges.

9) A fizetési haladékkal érintett kölcsönök esetében nem kerül felszámításra előtörlesztési díj.

10) A fizetési haladékkal érintett kölcsönök hosszabbítását az adósok kérhetik.

II. 2020.03.19-i nyitást követően folyósításra került kölcsönök

1) Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2020.03.19-i nyitást követően folyósításra került kölcsönökre a fizetési haladék nem vonatkozik, azokat változatlanul a zálogjegyen feltüntetett lejáratkor kell megfizetni. Ha tehát az adós lejáratkor nem váltja ki a zálogtárgyat és nem fizeti vissza a kölcsönt, a türelmi idő elteltét követően kényszerértékesítésbe kerülnek.

2) A 2020.03.18-án már lejárt futamidejű, tehát már türelmi időben lévő zálogjegyekre sem vonatkozik a fizetési haladék, a 30 napos türelmi időt követően kényszerértékesítésbe kerülnek a zálogtárgyak.

Jelen tájékoztató az Önök mihamarabbi tájékoztatását szolgálja, a MagNet Bank Zrt. kibocsátásakor érvényes álláspontját tükrözi, amely később, jogszabályi, bankfelügyeleti rendelkezések miatt módosulhat, ezért kérjük, kísérjék figyelemmel a bank és a kölcsönt folyósító zálogház weboldalát, illetőleg a zálogház írásos tájékoztatásait.

Budapest, 2020. december 23

Tisztelettel:

MagNet Bank Zrt.

2020/05/28

Tisztelt Ügyfeleink!

A kézizálogkölcsönre vonatkozó moratórium nyilatkozatot, - amellyel a fizetési moratóriummal kapcsolatos szándékukat tudják kifejezni- jelen oldalunkon került feltöltésre, igény esetén a lap aljáról tölthető le.

Üdvözlettel, MagNet Bank

FRISSÍTÉS 2020/05/11

A koronavírus-világjárvány miatti

FRISSÍTETT ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

a kézizálog kölcsönökkel kapcsolatban

Tisztelt Ügyfeleink!

Mint arról bizonyára Önök is értesültek, megjelent a Kormány 47/2020. (III.18.) számú rendelete a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről, mely a MagNet Bank Zrt. által folyósított kézizálog kölcsönök tekintetében is változást jelenthet, az Önök döntésétől függően.

I. 2020.03.18. napján zárásig folyósításra került zálogkölcsönök

1) Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bank a 2020.03.18. napján zárásig folyósításra került zálogkölcsönökre is alkalmazza a kamat-, díj- és tőketörlesztési moratóriumot, azaz a fizetési haladékot. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a kölcsönöknek a futamideje automatikusan meghosszabbodik 2020.12.31-ig, A 47/2020. Korm. rendelet szerint az ily módon lejárt, egyösszegű fizetési kötelezettség (azaz a futamidő során felhalmozott kamatot, illetve egyéb költséget, díjat tartalmazó, egyösszegű fizetési kötelezettség) esedékessége kitolódik, teljesítésének határideje 2020. december 31. napját követően meghosszabbodik a fizetési moratórium hatályba lépésétől a szerződés eredeti lejáratáig terjedő időtartammal.

2) Az 1.) pontban írt kölcsönökre 2020.03.18. és 2020.12.31. közötti időszakra az adós nem köteles késedelmekkel kapcsolatos kamatot, díjat, költséget fizetni és a zálogtárgyai nem kerülhetnek kényszerértékesítés alá akkor sem, ha ezen időszakra esik a zálogjegyen feltüntetett lejárat és türelmi idő.

3) A fizetési haladékra tekintettel az adósoknak lehetőségük van arra, hogy nem a zálogjegyen feltűntetett lejáratkor, hanem a moratóriummal idejével meghosszabbított lejáratkor váltsák ki a zálogtárgyat és fizessék meg a kölcsönt, DE az ügyleti kamatot a folyósítástól a módosított lejárat napjáig kell megfizetniük.

4) Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fizetési haladékkal nem kötelesek élni, továbbra is kiválthatják a zálogtárgyakat és visszafizethetik a kölcsönt a zálogjegyen feltüntetett lejáratkor, vagy azelőtt bármikor előtörleszthetnek, tehát aki a zálogjegyen feltüntetett lejáratkor, vagy azt megelőzően kívánja kiváltani a zálogtárgyat, bármikor megteheti.

5) Amennyiben élnek a fizetési haladékkal, úgy a késedelem időszaka a fizetési haladék leteltét követő napon kezdődik, onnantól Önöknek a késedelem miatt járó kamatot, díjat, költséget is meg kell fizetniük.

6) Azoknál a kölcsönöknél, ahol a kezelési költség a folyósításkor került levonásra, Önöknek további kezelési költség fizetésre vonatkozó kötelezettsége nincs.

7) Azoknál a kölcsönöknél, ahol a lejáratkor esedékes a kezelési költség, ott a kezelési költséget a kiváltáskor kell megfizetni.

8) A fizetési haladék automatikusan, a jogszabály erejénél fogva módosítja a zálogjegyen feltüntetett lejáratot, azzal együtt a türelmi időt, azt tehát kérelmezni nem szükséges.

9) A fizetési haladékkal érintett kölcsönök esetében nem kerül felszámításra előtörlesztési díj.

10) A fizetési haladékkal érintett kölcsönök hosszabbítását az adósok kérhetik.

II. 2020.03.19-i nyitást követően folyósításra került kölcsönök 

1) Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2020.03.19-i nyitást követően folyósításra került kölcsönökre a fizetési haladék nem vonatkozik, azokat változatlanul a zálogjegyen feltüntetett lejáratkor kell megfizetni. Ha tehát az adós lejáratkor nem váltja ki a zálogtárgyat és nem fizeti vissza a kölcsönt, a türelmi idő elteltét követően kényszerértékesítésbe kerülnek.

2) A 2020.03.18-án már lejárt futamidejű, tehát már türelmi időben lévő zálogjegyekre sem vonatkozik a fizetési haladék, a 30 napos türelmi időt követően kényszerértékesítésbe kerülnek a zálogtárgyak.

Jelen tájékoztató az Önök mihamarabbi tájékoztatását szolgálja, a MagNet Bank Zrt. kibocsátásakor érvényes álláspontját tükrözi, amely később, jogszabályi, bankfelügyeleti rendelkezések miatt módosulhat, ezért kérjük, kísérjék figyelemmel a bank és a kölcsönt folyósító zálogház weboldalát, illetőleg a zálogház írásos tájékoztatásait.

Budapest, 2020.05.11.

Tisztelettel:

MagNet Bank Zrt.

-------------------------------

FRISSÍTÉS/2021.10.12.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Hogyan érinti a zálogkölcsönöket a 2021. szeptember 15-én módosított 536/2021. (IX. 15.) Kományrendelet?A kézizálog kölcsönökre nem vonatkozik a fenti Kormányrendeletben szabályozott moratórium 2022. június 30-ig történő meghosszabbítása. A zálogkölcsönök esetében a moratórium 2021. október 31-ig tart.

Kötelező-e élni a 2021. október 31-ig tartó fizetési haladékkal?Nem, az adósok továbbra is kiválthatják a zálogtárgyakat és visszafizethetik a kölcsönt a zálogjegyen feltüntetett lejáratkor, vagy azelőtt bármikor előtörleszthetnek.

Kötelező-e a moratórium ideje alatt a késedelmekkel kapcsolatos kamatot, díjat, költséget fizetni?A kölcsönökre, 2020.03.18. és 2021.10.31. közötti időszakra az adós nem köteles késedelmekkel kapcsolatos kamatot, díjat, költséget fizetni.

Mikortól kell a késedelemmel kapcsolatosan járó kamatot, díjat, költséget is megfizetni?Amennyiben éltek a 2021 10. 31-ig tartó moratóriummal, úgy a késedelem időszaka a moratórium leteltét követő napon kezdődik, onnantól az adósnak a késedelemmel kapcsolatos kamatot, díjat, költséget is meg kell fizetniük.

Mit jelent a fizetési haladék?A fizetési haladék a moratórium hatályba lépése (2020. 03.18.) és a zálogkölcsön szerződés eredeti lejártáig hátralévő napok száma.

Példa:

Folyósítás: 2020.02.11

Lejárat (90 nap) : 2020.05.11

Moratórium kezdete: 2020.03.18

Folyósítástól a Moratórium kezdetéig eltelt napok száma: 36

A Moratórium kezdetén a 90 napos futamidőből még fennálló napok száma: 54

Moratórium vége, lejárat: 2021.10.31

Fizetési haladék lejárata, fizetési kötelezettség keletkezése: 2022 12.24.

Türelmi idő lejárata: 2022.01.23.

Mi történik, ha az adósok 2021. október 31-ig nem fizetik meg a zálogkölcsönüket ill. nem váltják ki a moratóriummal érintett tárgyakat?Ebben az esetben a fizetési haladék lejártát követően és a 30 nap türelmi idő után kényszerértékesítés alá kerül a zálogtárgy.

FRISSÍTÉS/2020.05.11.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Kell a moratórium ideje alatt kezelési költséget fizetni?

Abban az esetben, ha a kezelési költség a folyósításkor került levonásra ott már adósnak nincs további kezelési költség fizetésre vonatkozó kötelezettsége.

Ha a futamidő végén kerül megfizetésre a költség, ott adósnak a kiváltáskor, vagy lejáratkor kell megfizetnie a kezelési költséget is.

Kötelező érvényűen szüneteltetnem kell a törlesztést a fizetési moratórium ideje alatt?

Nem: A fizetési haladékkal nem kötelesek élni. Továbbra is kiválthatják a zálogtárgyakat és visszafizethetik a zálogkölcsönt a zálogjegyen feltüntetett lejáratkor, vagy azelőtt bármikor, illetve 2020.12.31-ig bármikor előtörleszthetnek, tehát aki a zálogjegyen feltüntetett lejáratkor, vagy azt megelőzően, vagy 2020.12.31-ig bármikor kívánja kiváltani a zálogtárgyat, bármikor megteheti.

Milyen időszakra vonatkozik az ügyleti kamat, ha a moratórium alatt váltom ki a zálogba helyezett tárgyamat?

A moratórium alatt történő kiváltás esetén az ügyleti kamatot a folyósítástól a kiváltás napjáig kell megfizetnie az adósnak.

Mi történik, ha a moratóriumot követően nem kerül megfizetésre a zálogkölcsön?

Ha a moratóriumot követően nem kerül megfizetésre a zálogkölcsön, akkor a türelmi idő alatt meg kell fizetni a folyósításkor hatályos Hirdetményben közzétett türelmi időben felszámítandó késedelmi kamatot és késedelmi kezelési költséget is.

Vonatkozik rám a törlesztési moratórium, ha 2020.03.18-án már lejárt a zálogjegyem futamideje?

Ezekre a zálogkölcsönökre (zálogjegyekre) nem vonatkozik a moratórium, azt a folyósításkor hatályos Hirdetmény szerinti kondíciókkal és lejáratkor legkésőbb a türelmi idő végén kell megfizetnie az adósnak.

A moratórium alá tartozó zálogjegyek esetén mikor kerülnek a zálogtárgyak kényszerértékesítés alá?

  A moratórium alá tartozó kölcsönöknek a lejárata automatikusan meghosszabbodik 2020.12.31-ig és a fizetési moratórium hatályba lépésétől a szerződés eredeti lejáratáig terjedő időtartammal is. A kényszerértékesítésre ezt követően kerül sor.

Ha a zálogjegyem nem esik a fizetési moratórium alá és később szeretném kiváltani, akkor szükséges hosszabbítanom?

Igen, mindenképpen szükséges hosszabbítani, máskülönben a zálogtárgy a türelmi idő lejártával kényszerértékesítés alá kerül.

Élhetek a fizetési moratóriummal, ha a kiváltott zálogtárgyat újra elzálogosítom?

Nem, mivel az új szerződés már nem a moratóriummal érintett időszakra vonatkozik.

Amennyiben Ön él a fizetési haladékkal - és 2020.12.31-én kívánja megfizetni a kézi zálogkölcsönét, úgy az alábbi példák mutatják a 2020.12.31-én keletkezett fizetési kötelezettségét:

nyilatkozat_moratóriumról_zálog_200526
132.17 KB