Kézizálog kölcsönökkel kapcsolatos ügyféltájékoztató

a Kormány 47/2020.(III.18.) számú rendeletének hatása a kézizálog kölcsön nyújtás kondícióira

Tisztelt Ügyfeleink!

Mint arról bizonyára Önök is értesültek, megjelent a Kormány 47/2020. (III.18.) számú rendelete a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről, mely a MagNet Bank Zrt. által folyósított kézizálog kölcsönök tekintetében is változást jelenthet, az Önök döntésétől függően.

I. 2020.03.18. napján zárásig folyósításra került zálogkölcsönök

1) Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bank a 2020.03.18. napján zárásig folyósításra került zálogkölcsönökre is alkalmazza a kamat-, díj- és tőketörlesztési moratóriumot, azaz a fizetési haladékot. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a kölcsönöknek a lejárata automatikusan meghosszabbodik 2020.12.31-ig, a türelmi idő utolsó napja pedig, azaz ameddig a zálogtárgy nem kerül kényszerértékesítésre, 2021. január 31. napja.

2) Az 1) pontban írt kölcsönökre 2020.03.18. és 2020.12.31. közötti időszakra az adós nem köteles késedelmekkel kapcsolatos kamatot, díjat, költséget fizetni és a zálogtárgyai nem kerülhetnek kényszerértékesítés alá akkor sem, ha ezen időszakra esik a zálogjegyen feltüntetett lejárat és türelmi idő.

3) A fizetési haladékra tekintettel az adósoknak lehetőségük van arra, hogy nem a zálogjegyen feltűntetett lejáratkor, hanem csak a meghosszabbított lejáratkor, azaz 2020.12.31-én váltsák ki a zálogtárgyat és fizessék meg a kölcsönt, DEaz ügyleti kamatot a folyósítástól a módosított lejárat napjáig, azaz 2020.12.31-ig kell megfizetniük.

Mit is jelent ez, lásd jelen az alábbi példákon:

4)Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fizetési haladékkal nem kötelesek élni, továbbra is kiválthatják a zálogtárgyakat és visszafizethetik a kölcsönt a zálogjegyen feltüntetett lejáratkor, vagy azelőtt bármikor előtörleszthetnek, tehát aki a zálogjegyen feltüntetett lejáratkor, vagy azt megelőzően kívánja kiváltani a zálogtárgyat, bármikor megteheti.

Mivel az ügyleti kamatot változatlanul a kiváltás napjáig kell megfizetniük, ami a fenti példa szerint jelentős többlet fizetési kötelezettséggel jár, kérjük, fontolják meg döntésüket!

5) Amennyiben élnek a fizetési haladékkal, úgy a késedelem időszaka, a fizetési haladék leteltét követő napon, azaz 2021. január 1-én kezdődik, onnantól Önöknek a késedelem miatt járó kamatot, díjat, költséget is meg kell fizetniük.

6) Azoknál a kölcsönöknél, ahol a kezelési költség a folyósításkor került levonásra, Önöknek további kezelési költség fizetésre vonatkozó kötelezettsége nincs.

7) Azoknál a kölcsönöknél, ahol a lejáratkor esedékes a kezelési költség, ott a kezelési költséget a kiváltáskor, de legkésőbb 2020.12.31-én kell megfizetni.

8) A fizetési haladék automatikusan, a jogszabály erejénél fogva módosítja a zálogjegyen feltüntetett lejáratot, azzal együtt a türelmi időt, azt tehát kérelmezni nem szükséges.

9) A fizetési haladékkal érintett kölcsönök esetében nem kerül felszámításra előtörlesztési díj.

10) A fizetési haladékkal érintett kölcsönök hosszabbítását az adósok kérhetik.

II. 2020.03.19-i nyitást követően folyósításra került kölcsönök

1)Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2020.03.19-i nyitást követően folyósításra került kölcsönökre a fizetési haladék nem vonatkozik, azokat változatlanul a zálogjegyen feltüntetett lejáratkor kell megfizetni.Ha tehát az adós lejáratkor nem váltja ki a zálogtárgyat és nem fizeti vissza a kölcsönt, a türelmi idő elteltét követően kényszerértékesítésbe kerülnek.

2)A 2020.03.18-án már lejárt futamidejű, tehát már türelmi időben lévő zálogjegyekre sem vonatkozik a fizetési haladék, a 30 napos türelmi időt követően kényszerértékesítésbe kerülnek a zálogtárgyak.

Jelen tájékoztató az Önök mihamarabbi tájékoztatását szolgálja, a MagNet Bank Zrt. kibocsátásakor érvényes álláspontját tükrözi, amely később, jogszabályi, bankfelügyeleti rendelkezések miatt módosulhat, ezért kérjük kísérjék figyelemmel a bank és a kölcsönt folyósító zálogház weboldalát, illetőleg a zálogház írásos tájékoztatásait.

Budapest, 2020.03.24.

Tisztelettel:

MagNet Bank Zrt.