Internetes bankkártyás fizetésekkel kapcsolatos változások

MagNet Bank internetes bankkártyás fizetési funkció frissítés

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH AND GERMAN version

FRISSÍTÉS 2022.07.15.

Tisztelt Ügyfeleink!

A tervezett internetes bankkártyás fizetési funkció élesítése megkezdődött, melynek során a nap folyamán az internetes bankkártyás vásárláshoz szükséges Internetes vásárlási jelszó minden Kártyabirtokos ügyfelünknek kiküldésre kerül (ún. statikus, állandó jelszó) – a Banknál előzetesen, a biztonsági kódokhoz rögzített- mobiltelefonszámára.

A statikus jelszó kiküldésével aktiválódott számodra a funkció, de használata nem szükséges, amennyiben korábban alapértelmezetten PUSH üzenettel hagytad jóvá tranzakciódat.

Kérjük olvasd el figyelmesen alábbi tájékoztatónkat:

Az online bankkártyás vásárláshoz kapcsolódó fizetési folyamat az eddig megszokott módon a kereskedő kártyaelfogadási oldalán kezdődik. Ezen a felületen kell megadnod a bankkártya adatait (pl. bankkártya száma, lejárata, CVV/CVC2 kód, kártyára írt név).

Ezt követően a folyamat eltér attól függően, hogy Kártyabirtokosként rendelkezel-e aktív MagNet MobilBankkal!

MagNet MobilBankkal rendelkező Kártyabirtokos esetén:

Alapértelmezetten az internetes bankkártyás fizetések jóváhagyása a MagNet MobilBankon keresztül a fizetés jóváhagyásához küldött üzenetben (PUSH üzenetben) történik meg.

Ha a jóváhagyáshoz küldött PUSH üzenetet nem látod a mobiltelefon értesítései között, lépj be a MagNet MobilBank alkalmazásba, és a „Push értesítések” menüpontban találod az üzenetet.

MobilBankon keresztül a fizetési megbízást az alábbi egyszerű lépések követésével tudod jóváhagyni:

1. Nyisd meg a fizetés jóváhagyásához küldött PUSH üzenetet!

2. Ellenőrizd a fizetési képernyőn megjelenő adatokat (kereskedő neve, tranzakció összege, devizaneme, fizetés időpontja)!

3. Amennyiben a tranzakció adatait rendben találod, egyúttal elismered, hogy ez az általad kezdeményezett tranzakció, akkor kattints a „Jóváhagyás” gombra.

4. Azonosíts magadat a MobilBankon választott azonosítási módon (ujjlenyomatos azonosítás / Touch ID, arcfelismerés / FaceID, esetleg MobilBank PIN kód vagy jelszó)!

5. Amennyiben az azonosítás sikeresen megtörtént, a képernyőn visszaigazolást kapsz erről.

6. A fentiek szerint jóváhagyott fizetésed kapcsán a Bank ellenőrzi, hogy a tranzakció végrehajtható-e (pl. fedezetellenőrzés, limitellenőrzés) és amennyiben a teljesítés feltételei adottak, megtörténik a sikeres fizetés.

7. Ezt követően visszairányítunk a kereskedő oldalára, ahol megjelenik a sikeres fizetésről szóló értesítés.

Amennyiben a PUSH üzenetben jóváhagyásra megküldött üzenet tartalmával nem értesz egyet, bármely adat tévesen szerepel, vagy azt nem is Te kezdeményezted, akkor lehetőséged van a fizetés elutasítására, az azonosításhoz megjelenő képernyőn az „Elutasítás” gombra kattintva.

Az elutasítás eredményéről is kapsz visszaigazolást a képernyőn:

A további visszaélések elkerülése érdekében: ha nem általad kezdeményezett fizetésről kapsz értesítést, a fizetés elutasítása mellett javasolt a bankkártya letiltása is!

Amennyiben nem hagyod jóvá a tranzakciót 5 -10 percen belül, vagy valamilyen technikai hiba (pl. nincs internetkapcsolat) történt a hitelesítés során, a fizetés jóváhagyásához a Bank SMS üzenetben küld ki Internetes vásárlási kódot. Lehetőséged van Neked is, hogy a fizetési képernyőn az SMS kérése gomb megnyomásával SMS-ban kérj Internetes vásárlási kódot! (A fizetés lépéseit részletesen ld. MagNet MobilBankkal NEM rendelkező Kártyabirtokos esetén pont alatt)

MagNet MobilBankkal NEM rendelkező Kártyabirtokos esetén:

MagNet MobilBankkal nem rendelkező Kártyabirtokos esetén a vásárlás hitelesítése

  • minden tranzakcióhoz egyedileg létrehozott SMS-ben megküldött, egyszer használatos Internetes vásárlási kód ÉS
  • és a mai nap folyamán megküldött Internetes vásárlási jelszó (ún. statikus, állandó jelszó) együttes megadásával történhet.

Hogyan kapom meg az Internetes vásárlási kódot?

A kód minden tranzakcióhoz egyedileg kerül létrehozásra, és SMS-ben kerül megküldésre a Kártyabirtokos – a Banknál előzetesen, a biztonsági kódokhoz rögzített- mobiltelefonszámára.

Hogyan kapom meg az Internetes vásárlási jelszót (ún. Statikus jelszót)?

A Bank a kezdeti Internetes vásárlási jelszót (ún. Statikus jelszót) SMS-ben küldi meg a Kártyabirtokos – a Banknál előzetesen, a biztonsági kódokhoz rögzített - mobiltelefonszámára a mai nap folyamán.

Az SMS-ben megküldött, kezdeti Internetes vásárlási jelszó tetszőleges ideig módosítás nélkül használható, de Kártyabirtokosként dönthetsz úgy, hogy módosítod az Internetes vásárlási jelszót. A módosítás elvégezhető MobilBankon vagy NetBankon keresztül (NetBank Bankkártyák menüpont alatt „Statikus jelszó módosítás”, MobilBankon a Bankkártya menüpontban „Statikus jelszó” gomb.), vagy bankfiókban munkatársaink is segítenek az Internetes vásárlási jelszó megváltoztatásában.

Az Internetes vásárlási jelszó több tranzakcióhoz kapcsolódóan felhasználható. Ha több bankkártyával rendelkezel a MagNet Banknál, akár több bankkártyához megadhatod ugyanazt a jelszót! („Jelszó beállítás az összes birtokolt bankkártyához”)

MobilBank nélkül a fizetési megbízást az alábbi egyszerű lépések követésével tudod jóváhagyni:

A fizetési folyamat itt is a bankkártya adatainak (pl. bankkártya száma, lejárata, CVV/CVC2 kód, kártyára írt név) a kereskedő kártyaelfogadói oldali megadásával kezdődik.

1. Ebben az esetben átkerülsz másik - a tranzakció hitelesítésére szolgáló - felületre, ahol ellenőrizned kell a tranzakció adatait (kereskedő neve, tranzakció összege, devizaneme, fizetés időpontja)!

2. Add meg a tranzakció jóváhagyásához az SMS-ben megkapott Internetes vásárlási kódot!

3. Add meg az Internetes vásárlási jelszót!

4. Az Internetes vásárlási kód és az Internetes vásárlási jelszó sikeres megadásával, mint Kártyabirtokos jóváhagyod a fizetést, és egyúttal elismered, hogy Te kezdeményezted azt.

5. A fentiek szerint jóváhagyott fizetésed kapcsán a Bank ellenőrzi, hogy a tranzakció végrehajtható-e (pl. fedezetellenőrzés, limitellenőrzés) és ha a teljesítés feltételei adottak, megtörténik a sikeres fizetés.

6. Ezt követően visszairányítunk a kereskedő oldalára, ahol megjelenik a sikeres fizetésről szóló értesítés.

Amennyiben nem hagyod jóvá a tranzakciót 10 percen belül, vagy a hitelesítés során hiba lép fel (pl. érvénytelen kód vagy jelszó megadása történik), a sikeres fizetéshez újra kell indítanod a fizetési folyamatot.

A bankkártya blokkolásra kerül abban az esetben, ha az online vásárláshoz szükséges jelszó (Internetes vásárlási jelszó) és/vagy az egyszer használatos kód (Internetes vásárlási kód) megadása egymást követően ötször sikertelen. Az 5 alkalommal hibásan megadott Internetes vásárlási kód okán a tranzakció kezdeményezésének napján (ún. T napon) tiltott bankkártyák blokkolását a Bank T+1 napon legkésőbb T+1 nap 24 óráig oldja fel.

Üdvözlettel,

MagNet Bank

// ENGLISH version

Dear Customer,

we would like to inform you that the activation of the Internet payment function has started, during which the Internet purchase password (so-called static, permanent password) required for Internet payment card purchases will be sent to the Cardholder's fixed mobile phone number during the day.

Sending a static password activates this feature for you, but you do not need to use it if you have previously approved your transaction by default with a PUSH message.

Please read carefully our information below:

The payment process for online debit card purchases starts as usual on the merchant's card acceptance page. This is where you will be asked to enter your credit card details (e.g. credit card number, expiry date, CVV/CVC2 code, name on the card).

After that, the process will differ depending on whether you are an active MagNet MobilBank Cardholder!

For a Cardholder with MagNet MobilBank:

By default, online debit card payments are approved via MagNet MobilBank in the payment approval message (PUSH message).

If you don't see the PUSH message sent for approval in your mobile phone notifications, go to the MagNet MobilBank application and you will find the message under "Push notifications".

You can approve a payment order via MobilBank by following the simple steps below:

1. open the PUSH message sent to approve the payment.

2. Check the information displayed on the payment screen (merchant name, transaction amount, currency, payment date).

3. If the transaction details are correct and you acknowledge that this is the transaction you initiated, click "Approve".

4. Identify yourself using the identification method of your choice on MobilBank (fingerprint identification / Touch ID, face recognition / FaceID, or MobilBank PIN or password)!

5. If the identification is successful, you will receive a confirmation on the screen.

6. In connection with your payment approved as described above, the Bank will check whether the transaction is executable (e.g. cover check, limit check) and, if the conditions for execution are met, the payment will be successfully executed.

7. You will then be redirected back to the merchant's site where you will receive a notification of successful payment.

If you do not agree with the content of the message sent for approval in the PUSH message, if any of the details are incorrect or if you did not initiate the payment, you have the option to decline the payment by clicking on the "Decline" button on the identification screen.

You will also receive confirmation of the result of the rejection on the screen.

To avoid further abuse: if you receive a notification of a payment that you did not initiate, it is recommended to block your credit card in addition to rejecting the payment!

If you do not approve the transaction within 5 -10 minutes, or if there is a technical error (e.g. no internet connection) during the authentication process, the Bank will send you an Internet shopping code via SMS to approve the payment. You also have the possibility to request an Internet shopping code by SMS by pressing the Request SMS button on the payment screen! (For details on the payment steps, please see the payment steps. For Cardholders NOT having MagNet MobilBank, see point below)

For Cardholders NOT having MagNet MobilBank:

For Cardholders without MagNet MobilBank, purchase authentication

- A unique one-time Internet purchase code generated via SMS for each transaction AND

- and the Internet shopping password (so-called static, permanent password) sent to the Cardholder earlier today.

How do I get the Internet shopping code?

The code will be generated individually for each transaction and will be sent by SMS to the Cardholder's mobile phone number, which will be previously registered with the Bank for the security codes.

How do I receive my Internet shopping password (so-called Static Password)?

The Bank will send the initial Internet shopping password (the so-called Static Password) by SMS to the Cardholder's mobile phone number, previously registered with the Bank for the security codes, during the course of the day.

The initial Internet Shopping Password sent by SMS can be used for any period of time without modification, but as Cardholder you may decide to change the Internet Shopping Password. The change can be done via MobilBank or NetBank (under NetBank Bankcards menu "Change Static Password", under MobilBank in the Bankcard menu "Static Password" button) or in a branch our staff can help you to change your Internet Shopping Password.

The Internet shopping password can be used for multiple transactions. If you have multiple debit cards with MagNet Bank, you can enter the same password for multiple debit cards! ("Set passwords for all your bank cards")

Without MobilBank, you can approve a payment order by following the simple steps below:

Here again, the payment process starts by entering the card details (e.g. card number, expiry date, CVV/CVC2 code, name written on the card) on the merchant's card acceptance page.

1. In this case, you will be redirected to another interface - the one for authenticating the transaction - where you will need to verify the transaction details (merchant name, transaction amount, currency, payment date)!

2. Enter the Internet shopping code you received in the SMS to validate the transaction.

3. Enter the Internet shopping password.

By successfully entering the Internet Purchase Code and the Internet Purchase Password, you, as the Cardholder, approve the payment and acknowledge that you initiated the payment.

5. In connection with your payment approved as described above, the Bank checks whether the transaction can be executed (e.g. cover check, limit check) and if the conditions for execution are met, the payment is successfully executed.

6. You will then be redirected back to the merchant's site where you will receive a notification of successful payment.

If you do not approve the transaction within 10 minutes, or if an error occurs during the authentication process (e.g. an invalid code or password is entered), you will need to restart the payment process to make a successful payment.

The debit card will be blocked if the password for online shopping (Internet shopping password) and/or the one-time code (Internet shopping code) are entered five consecutive times without success. The blocking of cards blocked on the day the transaction is initiated (the so-called "T day") due to the Internet shopping code entered incorrectly 5 times will be lifted by the Bank on T+1 day at the latest by 24 hours on T+1 day.

Best regards,

MagNet Bank

// GERMAN version

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie darüber informieren, dass die Aktivierung der Internet-Bankkartenzahlungsfunktion begonnen hat, in deren Verlauf das für Internet-Bankkartenkäufe erforderliche Internet-Shopping-Passwort (sog. statisches, permanentes Passwort) tagsüber an die feste Mobiltelefonnummer des Karteninhabers geschickt wird.

Durch das Senden eines statischen Passworts wird die Funktion für Sie aktiviert, aber Sie müssen sie nicht verwenden, wenn Sie Ihre Transaktion zuvor standardmäßig mit einer PUSH-Nachricht genehmigt haben.

Bitte lesen Sie unsere nachstehenden Informationen sorgfältig durch:

Der Zahlungsvorgang für Online-Kreditkartenkäufe beginnt wie üblich auf der Kartenakzeptanzseite des Händlers. Auf dieser Seite werden Sie aufgefordert, Ihre Kreditkartendaten einzugeben (z. B. Kreditkartennummer, Gültigkeitsdatum, CVV/CVC2-Code, Name auf der Karte).

Danach ist das Verfahren unterschiedlich, je nachdem, ob Sie ein aktiver MagNet MobilBank Karteninhaber sind!

Für einen Karteninhaber mit MagNet MobilBank:

Standardmäßig werden Online-Debitkartenzahlungen über MagNet MobilBank in der Zahlungsfreigabe-Nachricht (PUSH-Nachricht) freigegeben.

Wenn Sie die zur Genehmigung gesendete PUSH-Nachricht nicht in Ihren Handy-Benachrichtigungen sehen, gehen Sie zur MagNet MobilBank Anwendung und Sie finden die Nachricht unter "Push-Benachrichtigungen".

Sie können einen Zahlungsauftrag über MobilBank genehmigen, indem Sie die folgenden einfachen Schritte befolgen

1. Öffnen Sie die PUSH-Nachricht, die zur Genehmigung der Zahlung gesendet wurde.

2. überprüfen Sie die auf dem Zahlungsbildschirm angezeigten Informationen (Händlername, Transaktionsbetrag, Währung, Zahlungsdatum).

3. Wenn die Angaben zur Transaktion korrekt sind und Sie bestätigen, dass es sich um die von Ihnen veranlasste Transaktion handelt, klicken Sie auf "Genehmigen".

4. sich mit der Identifizierungsmethode Ihrer Wahl auf der MobilBank zu identifizieren (Fingerabdruck-Identifikation / Touch ID, Gesichtserkennung / FaceID, oder MobilBank PIN-Code oder Passwort)!

5. Wenn die Identifizierung erfolgreich ist, erhalten Sie eine Bestätigung auf dem Bildschirm.

6. Im Zusammenhang mit Ihrer wie oben beschrieben genehmigten Zahlung prüft die Bank, ob die Transaktion ausführbar ist (z. B. Deckungsprüfung, Limitprüfung), und wenn die Bedingungen für die Ausführung erfüllt sind, wird die Zahlung erfolgreich ausgeführt.

7. Wenn Sie mit dem Inhalt der in der PUSH-Nachricht zur Genehmigung gesendeten Nachricht nicht einverstanden sind, wenn eine der Angaben falsch ist oder wenn Sie die Zahlung nicht veranlasst haben, haben Sie die Möglichkeit, die Zahlung abzulehnen, indem Sie auf die Schaltfläche "Ablehnen" auf dem Identifikationsbildschirm klicken.

Um weiteren Missbrauch zu vermeiden: Wenn Sie eine Benachrichtigung über eine Zahlung erhalten, die Sie nicht veranlasst haben, empfiehlt es sich, zusätzlich zur Ablehnung der Zahlung Ihre Kreditkarte zu sperren!

Wenn Sie die Transaktion nicht innerhalb von 5 bis 10 Minuten genehmigen oder wenn während des Authentifizierungsprozesses ein technischer Fehler auftritt (z. B. keine Internetverbindung), sendet Ihnen die Bank einen Internet-Shopping-Code per SMS, um die Zahlung zu genehmigen. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Internet-Einkaufscode per SMS anzufordern, indem Sie auf dem Zahlungsbildschirm auf die Schaltfläche SMS anfordern klicken! (Einzelheiten zu den Zahlungsschritten finden Sie in den Zahlungsschritten. Für Karteninhaber, die NICHT über MagNet MobilBank verfügen, siehe unter Punkt)

Für Karteninhaber, die NICHT über MagNet MobilBank verfügen:

Für Karteninhaber ohne MagNet MobilBank, Kaufauthentifizierung

- Ein einmaliger Internet-Kaufcode, der per SMS für jede Transaktion generiert wird UND

- und das Internet-Shopping-Passwort (sogenanntes statisches, dauerhaftes Passwort), das dem Karteninhaber heute zugesandt wurde.

Wie erhalte ich den Internet-Einkaufscode?

Der Code wird für jede Transaktion einzeln generiert und per SMS an die Mobiltelefonnummer des Karteninhabers gesendet, die zuvor bei der Bank für die Sicherheitscodes registriert wurde.

Wie erhalte ich das Internet-Einkaufspasswort (sogenanntes statisches Passwort)?

Die Bank sendet das anfängliche Passwort für das Internet-Shopping (das so genannte statische Passwort) im Laufe des Tages per SMS an die Mobiltelefonnummer des Karteninhabers, die zuvor bei der Bank für die Sicherheitscodes registriert wurde.

Das anfängliche Internet-Einkaufspasswort, das Ihnen per SMS zugesandt wird, kann für einen beliebigen Zeitraum ohne Änderung verwendet werden, aber Sie als Karteninhaber können beschließen, das Internet-Einkaufspasswort zu ändern. Die Änderung kann über MobilBank oder NetBank erfolgen (unter NetBank Bankkarten Menü "Statisches Passwort ändern", unter MobilBank im Bankkarten Menü "Statisches Passwort") oder in einer Filiale kann Ihnen unser Personal helfen, Ihr Internet Shopping Passwort zu ändern.

Das Passwort für das Internet-Shopping kann für mehrere Transaktionen verwendet werden. Wenn Sie mehrere Debitkarten bei der MagNet Bank haben, können Sie das gleiche Passwort für mehrere Debitkarten eingeben! ("Legen Sie Passwörter für alle Ihre Bankkarten fest")

Ohne MobilBank können Sie einen Zahlungsauftrag genehmigen, indem Sie die folgenden einfachen Schritte ausführen:

Auch hier beginnt der Zahlungsvorgang mit der Eingabe der Kartendaten (z. B. Kartennummer, Gültigkeitsdatum, CVV/CVC2-Code, Name auf der Karte) auf der Kartenakzeptanzseite des Händlers.

1. In diesem Fall werden Sie zu einer anderen Schnittstelle weitergeleitet, um die Transaktionsdetails (!Händlername, Transaktionsbetrag, Währung, Zahlungsdatum) zu überprüfen

2. geben Sie den Internet-Shopping-Code ein, den Sie in der SMS erhalten haben, um die Transaktion zu bestätigen.

3. Geben Sie das Kennwort für den Internethandel ein.

4. Durch die erfolgreiche Eingabe des Internet-Kaufcodes und des Internet-Kaufpassworts genehmigen Sie als Karteninhaber die Zahlung und bestätigen, dass Sie die Zahlung veranlasst haben.

5. Sobald Ihre Zahlung wie oben beschrieben genehmigt wurde, prüft die Bank, ob die Transaktion ausführbar ist, und wenn die Bedingungen für die Ausführung erfüllt sind, wird die Zahlung erfolgreich ausgeführt.

6. Sie werden dann zur Website des Händlers zurückgeleitet, wo Sie eine Benachrichtigung über die erfolgreiche Zahlung erhalten.

Wenn Sie die Transaktion nicht innerhalb von 10 Minuten genehmigen oder wenn während des Authentifizierungsprozesses ein Fehler auftritt (z. B. Eingabe eines ungültigen Codes oder Passworts), müssen Sie den Zahlungsprozess neu starten, um eine erfolgreiche Zahlung durchzuführen.

Die Kreditkarte wird gesperrt, wenn das Passwort für den Online-Einkauf (Internet-Shopping-Passwort) und/oder der Einmalcode (Internet-Shopping-Code) fünfmal hintereinander erfolglos eingegeben werden. Die Sperrung von Karten, die am Tag der Transaktionsauslösung (dem so genannten "T-Tag") aufgrund eines fünfmal falsch eingegebenen Internet-Shopping-Codes gesperrt wurden, wird von der Bank am T+1-Tag bis spätestens 24 Stunden am T+1-Tag aufgehoben.

Mit freundlichen Grüßen,

MagNet Bank

FRISSÍTÉS 2022.06.16.

Tisztelt Ügyfelünk,

Ezúton tájékoztatjuk, hogy hogy külső ACS partnerünkkel közös - technikai illetve felhasználói - tesztek során olyan hibák merültek fel, amelyek az élesítést megelőzően további javítást és tesztelést tesznek szükségessé. Ezen okból kifolyólag az internetes bankkártyás fizetési funkció frissítésének dátuma 2022. 06. 17-ről 2022. 07.15-re módosult.

A funkció frissítéssel kapcsolatos tesztelés és élesítés külső szolgáltató által koordinált - az ügyfelek védelme érdekében kialakított - szigorú biztonsági előírásokkal szabályozott és minőségbiztosított folyamat. Ezen szempontok garantálása tette szükségessé az új élesítési határidő meghatározását.

A Tisztelt Ügyfeleink által tapasztalt és bejelentett internetes bankkártyás fizetésnél fellépő meghibásodások szolgáltatói felületeivel a Mastercard kapcsolatfelvételét követően eszközölt javítások jelentős hányada sikeresen zárult, ennek köszönhetően a fizetési kísérletek egyre növekvő számban teljesülnek sikeresen.

Amennyiben internetes bankkártyás fizetési kísérlete továbbra is sikertelenül zárul, kérjük jelezze Bankunk felé Ügyfélszolgálatunkon, az info@magnetbank.hu  címen, vagy személyes NetBank felületén a Hitelesített Levél funkció használatával, mely szolgáltatói felületen került fizetési szándéka meghibásodás útján visszautasításra, a konkrét tranzakció és/vagy a helyette történt utalás adatainak megadásával.

Üdvözlettel és köszönettel,

MagNet Bank

English version:

Dear Customer,

Please be informed that during our joint tests with our external ACS partner -technical and user tests - we have detected bugs that unfortunately require further fixing and testing before going live. For this reason, the previously planned date for the update of the online debit card payment functionality has been changed from 17.06.2022 to 15.07.2022.

The testing of the function update is a process coordinated by an external service provider, regulated and quality assured by strict security standards designed to protect customers, which made it necessary to set the new sharpening date.

A significant number of the repairs - requested after contacting Mastercard for the service interface of the Internet payment card malfunctions you have experienced and reported -have been successfully resolved, resulting in an increasing number of successful payments.

If your online payment attempt still fails, please let our Bank know via our Customer Service at info@magnetbank.hu or via the Verified Mail function in your personal NetBank interface regarding which service provider interface has rejected your payment.

We apologise for any inconvenience caused by the delayed update of the payment function. We are working to compensate all our customers for this difficult period.

MagNet Bank

___________________________

Tisztelt Ügyfelünk,

Ezúton tájékoztatunk, hogy 2022. június 17. napjától kezdődően változások lépnek hatályba az internetes bankkártyás fizetésekkel kapcsolatosan.

Amennyiben a fizetéshez erős ügyfél-hitelesítés szükséges (EGT-n belül minden internetes bankkártyás vásárlás ilyen, EGT-n kívül akkor, ha a kereskedő alkalmazza ezt az ügyfél-hitelesítési módot), a Kártyabirtokos által történő hitelesítésre az alábbiakban leírt módon kerülhet sor:

Az online bankkártyás vásárláshoz kapcsolódó fizetési folyamat az eddig megszokott módon a kereskedő kártyaelfogadási oldalán kezdődik. Ezen a felületen kell megadnod a bankkártya adatait (pl. bankkártya száma, lejárata, CVV/CVC2 kód, kártyára írt név).

Ezt követően a folyamat eltér attól függően, hogy Kártyabirtokosként rendelkezel-e aktív MagNet MobilBankkal!

MagNet MobilBankkal rendelkező Kártyabirtokos esetén:

Alapértelmezetten az internetes bankkártyás fizetések jóváhagyása a MagNet MobilBankon keresztül a fizetés jóváhagyásához küldött üzenetben (PUSH üzenetben) történik meg.

Ha a jóváhagyáshoz küldött PUSH üzenetet nem látod a mobiltelefon értesítései között, lépj be a MagNet MobilBank alkalmazásba, és a „Push értesítések” menüpontban találod az üzenetet.

MobilBankon keresztül a fizetési megbízást az alábbi egyszerű lépések követésével tudod jóváhagyni:

1. Nyisd meg a fizetés jóváhagyásához küldött PUSH üzenetet!

2. Ellenőrizd a fizetési képernyőn megjelenő adatokat (kereskedő neve, tranzakció összege, devizaneme, fizetés időpontja)!

3. Amennyiben a tranzakció adatait rendben találod, egyúttal elismered, hogy ez az általad kezdeményezett tranzakció, akkor kattints a „Jóváhagyás” gombra.

4. Azonosíts magadat a MobilBankon választott azonosítási módon (ujjlenyomatos azonosítás / Touch ID, arcfelismerés / FaceID, esetleg MobilBank PIN kód vagy jelszó)!

5. Amennyiben az azonosítás sikeresen megtörtént, a képernyőn visszaigazolást kapsz erről.

6. A fentiek szerint jóváhagyott fizetésed kapcsán a Bank ellenőrzi, hogy a tranzakció végrehajtható-e (pl. fedezetellenőrzés, limitellenőrzés) és amennyiben a teljesítés feltételei adottak, megtörténik a sikeres fizetés.

7. Ezt követően visszairányítunk a kereskedő oldalára, ahol megjelenik a sikeres fizetésről szóló értesítés.

Amennyiben a PUSH üzenetben jóváhagyásra megküldött üzenet tartalmával nem értesz egyet, bármely adat tévesen szerepel, vagy azt nem is Te kezdeményezted, akkor lehetőséged van a fizetés elutasítására, az azonosításhoz megjelenő képernyőn az „Elutasítás” gombra kattintva.

Az elutasítás eredményéről is kapsz visszaigazolást a képernyőn:

A további visszaélések elkerülése érdekében: ha nem általad kezdeményezett fizetésről kapsz értesítést, a fizetés elutasítása mellett javasolt a bankkártya letiltása is!

Amennyiben nem hagyod jóvá a tranzakciót 5 -10 percen belül, vagy valamilyen technikai hiba (pl. nincs internetkapcsolat) történt a hitelesítés során, a fizetés jóváhagyásához a Bank SMS üzenetben küld ki Internetes vásárlási kódot. Lehetőséged van Neked is, hogy a fizetési képernyőn az SMS kérése gomb megnyomásával SMS-ban kérj Internetes vásárlási kódot! (A fizetés lépéseit részletesen ld. MagNet MobilBankkal NEM rendelkező Kártyabirtokos esetén pont alatt)

MagNet MobilBankkal NEM rendelkező Kártyabirtokos esetén:

MagNet MobilBankkal nem rendelkező Kártyabirtokos esetén a vásárlás hitelesítése

  • minden tranzakcióhoz egyedileg létrehozott SMS-ben megküldött, egyszer használatos Internetes vásárlási kód ÉS
  • és a mai nap folyamán megküldött Internetes vásárlási jelszó (ún. statikus, állandó jelszó) együttes megadásával történhet.

Hogyan kapom meg az Internetes vásárlási kódot?

A kód minden tranzakcióhoz egyedileg kerül létrehozásra, és SMS-ben kerül megküldésre a Kártyabirtokos – a Banknál előzetesen, a biztonsági kódokhoz rögzített- mobiltelefonszámára.

Hogyan kapom meg az Internetes vásárlási jelszót (ún. Statikus jelszót)?

A Bank a kezdeti Internetes vásárlási jelszót (ún. Statikus jelszót) SMS-ben küldi meg a Kártyabirtokos – a Banknál előzetesen, a biztonsági kódokhoz rögzített - mobiltelefonszámára a mai nap folyamán.

Az SMS-ben megküldött, kezdeti Internetes vásárlási jelszó tetszőleges ideig módosítás nélkül használható, de Kártyabirtokosként dönthetsz úgy, hogy módosítod az Internetes vásárlási jelszót. A módosítás elvégezhető MobilBankon vagy NetBankon keresztül (NetBank Bankkártyák menüpont alatt „Statikus jelszó módosítás”, MobilBankon a Bankkártya menüpontban „Statikus jelszó” gomb.), vagy bankfiókban munkatársaink is segítenek az Internetes vásárlási jelszó megváltoztatásában.

Az Internetes vásárlási jelszó több tranzakcióhoz kapcsolódóan felhasználható. Ha több bankkártyával rendelkezel a MagNet Banknál, akár több bankkártyához megadhatod ugyanazt a jelszót! („Jelszó beállítás az összes birtokolt bankkártyához”)

MobilBank nélkül a fizetési megbízást az alábbi egyszerű lépések követésével tudod jóváhagyni:

A fizetési folyamat itt is a bankkártya adatainak (pl. bankkártya száma, lejárata, CVV/CVC2 kód, kártyára írt név) a kereskedő kártyaelfogadói oldali megadásával kezdődik.

1. Ebben az esetben átkerülsz másik - a tranzakció hitelesítésére szolgáló - felületre, ahol ellenőrizned kell a tranzakció adatait (kereskedő neve, tranzakció összege, devizaneme, fizetés időpontja)!

2. Add meg a tranzakció jóváhagyásához az SMS-ben megkapott Internetes vásárlási kódot!

3. Add meg az Internetes vásárlási jelszót!

4. Az Internetes vásárlási kód és az Internetes vásárlási jelszó sikeres megadásával, mint Kártyabirtokos jóváhagyod a fizetést, és egyúttal elismered, hogy Te kezdeményezted azt.

5. A fentiek szerint jóváhagyott fizetésed kapcsán a Bank ellenőrzi, hogy a tranzakció végrehajtható-e (pl. fedezetellenőrzés, limitellenőrzés) és ha a teljesítés feltételei adottak, megtörténik a sikeres fizetés.

6. Ezt követően visszairányítunk a kereskedő oldalára, ahol megjelenik a sikeres fizetésről szóló értesítés.

Amennyiben nem hagyod jóvá a tranzakciót 10 percen belül, vagy a hitelesítés során hiba lép fel (pl. érvénytelen kód vagy jelszó megadása történik), a sikeres fizetéshez újra kell indítanod a fizetési folyamatot.

A bankkártya blokkolásra kerül abban az esetben, ha az online vásárláshoz szükséges jelszó (Internetes vásárlási jelszó) és/vagy az egyszer használatos kód (Internetes vásárlási kód) megadása egymást követően ötször sikertelen. Az 5 alkalommal hibásan megadott Internetes vásárlási kód okán a tranzakció kezdeményezésének napján (ún. T napon) tiltott bankkártyák blokkolását a Bank T+1 napon legkésőbb T+1 nap 24 óráig oldja fel.

Üdvözlettel,

MagNet Bank