Hogyan hat a fizetési moratórium a kézizálog kölcsönre?

Gyakori kérdések

FRISSÍTÉS 2020. 05.11.

Gyakori kérdések

A kijárási korlátozás miatt 9 és 12 óra között csak 65 év felettiek tartózkodhatnak a zálogházban?

A kijárási korlátozásról szóló rendelet nem vonatkozik a pénzügyi szolgáltatások igénybevételére, így ebben az idősávban bármely korosztály látogathatja a zálogházakat.

Mely zálogjegyek (zálogkölcsönök) tartoznak a fizetési moratórium hatálya alá?

A 2020.03.18. napján zárásig folyósításra került zálogkölcsönökre vonatkozik a 47/2020 (III.18.) Kormányrendeletben meghirdetett moratórium, amelyeknek a futamideje még nem járt le.

Mely zálogjegyek (zálogkölcsönök) NEM tartoznak a fizetési moratórium hatálya alá?

a 2020.03.19-i nyitást követően folyósításra került zálogkölcsönökre a moratórium nem vonatkozik,

a 2020.03.18-án már türelmi időben lévő (lejárt futamidejű) zálogkölcsönök nem tartoznak a moratórium alá.

Hogyan érinti a zálogkölcsönöket a fizetési moratórium?

Abban az esetben, ha a zálogkölcsön (zálogjegy) 2020.03.18-án még nem járt le:

Ezeknek a zálogkölcsönöknek a lejárata automatikusan meghosszabbodik 2020.12.31-ig, így a 2020.03.18. és 2020.12.31. közötti időszakra az Adós nem köteles fizetni:

- késedelmekkel kapcsolatos kamatot, díjat, költséget

- továbbá a zálogtárgyai addig nem kerülhetnek kényszerértékesítés alá

- viszont a kiváltásig Adós köteles ügyleti kamatot és - amennyiben a futamidő végén kell a kezelési költséget megfizetni, úgy - kezelési költséget is fizetni

- A lejárt, egyösszegű fizetési kötelezettség (azaz a futamidő során felhalmozott kamatot, illetve egyéb költséget, díjat tartalmazó, egyösszegű fizetési kötelezettség) esedékessége kitolódik, teljesítésének határideje 2020. december 31. napját követően meghosszabbodik a fizetési moratórium hatályba lépésétől a szerződés eredeti lejáratáig terjedő időtartammal.

Kell a moratórium ideje alatt kezelési költséget fizetni?

Abban az esetben, ha a kezelési költség a folyósításkor került levonásra ott már adósnak nincs további kezelési költség fizetésre vonatkozó kötelezettsége.

Ha a futamidő végén kerül megfizetésre a költség, ott adósnak a kiváltáskor, vagy lejáratkor kell megfizetnie a kezelési költséget is.

Kötelező érvényűen szüneteltetnem kell a törlesztést a fizetési moratórium ideje alatt?

Nem: A fizetési haladékkal nem kötelesek élni. Továbbra is kiválthatják a zálogtárgyakat és visszafizethetik a zálogkölcsönt a zálogjegyen feltüntetett lejáratkor, vagy azelőtt bármikor, illetve 2020.12.31-ig bármikor előtörleszthetnek, tehát aki a zálogjegyen feltüntetett lejáratkor, vagy azt megelőzően, vagy 2020.12.31-ig bármikor kívánja kiváltani a zálogtárgyat, bármikor megteheti.

Milyen időszakra vonatkozik az ügyleti kamat, ha a moratórium alatt váltom ki a zálogba helyezett tárgyamat?

A moratórium alatt történő kiváltás esetén az ügyleti kamatot a folyósítástól a kiváltás napjáig kell megfizetnie az adósnak.

Mi történik, ha a moratóriumot követően nem kerül megfizetésre a zálogkölcsön?

Ha a moratóriumot követően nem kerül megfizetésre a zálogkölcsön, akkor a türelmi idő alatt meg kell fizetni a folyósításkor hatályos Hirdetményben közzétett türelmi időben felszámítandó késedelmi kamatot és késedelmi kezelési költséget is.

Vonatkozik rám a törlesztési moratórium, ha 2020.03.18-án már lejárt a zálogjegyem futamideje?

Ezekre a zálogkölcsönökre (zálogjegyekre) nem vonatkozik a moratórium, azt a folyósításkor hatályos Hirdetmény szerinti kondíciókkal és lejáratkor legkésőbb a türelmi idő végén kell megfizetnie az adósnak.

A moratórium alá tartozó zálogjegyek esetén mikor kerülnek a zálogtárgyak kényszerértékesítés alá?

A moratórium alá tartozó kölcsönöknek a lejárata automatikusan meghosszabbodik 2020.12.31-ig és a fizetési moratórium hatályba lépésétől a szerződés eredeti lejáratáig terjedő időtartammal is. A kényszerértékesítésre ezt követően kerül sor.

Ha a zálogjegyem nem esik a fizetési moratórium alá és később szeretném kiváltani, akkor szükséges hosszabbítanom?

Igen, mindenképpen szükséges hosszabbítani, máskülönben a zálogtárgy a türelmi idő lejártával kényszerértékesítés alá kerül.

Élhetek a fizetési moratóriummal, ha a kiváltott zálogtárgyat újra elzálogosítom?

Nem, mivel az új szerződés már nem a moratóriummal érintett időszakra vonatkozik.

Amennyiben Ön él a fizetési haladékkal - és 2020.12.31-én kívánja megfizetni a kézi zálogkölcsönét, úgy az alábbi példák mutatják a 2020.12.31-én keletkezett fizetési kötelezettségét: