Új törlesztőrészlet és kamat

A forintosítással hogyan változik a hitel törlesztőrészlete és kamata?

A forintra átváltott hitel törlesztőrészlete várhatóan csökken, de ez elsősorban az elszámolás és nem a forintosítás következménye.

Az átváltás után mi lesz a hitel kamat?

A forintosított hitel kamatozása referencia kamathoz kötött lesz. A referencia kamat a 3 hónapos BUBOR, melynek mindenkori értéke megtalálható az MNB honlapján. Referenciakamathoz kötött hitel esetén az ügyfél által fizetendő kamat a referencia kamat és a kamatfelár összegeként határozódik meg.

Az alábbi szabályok fognak vonatkozni a forintosított hitelek új, kezdeti kamatszintjére.

  • Kiindulópont: a forintosítás időpontjában érvényes (2015.02.01-én 2,1% mértékű) 3 havi BUBOR-ra a devizahitel eredeti (pl. CHF vagy EUR LIBOR-hoz képest számított) kamatfelárát kell a banknak felszámítania.
  • Felső korlát: a kamat nem lehet magasabb sem a devizahitel eredeti kamatszintjénél azzal, hogy a kamatfelár lakáshiteleknél maximum 4,5%, illetve szabadfelhasználású hiteleknél maximum 6,5% százalék mértékű lehet. A kamatfelárak maximumát az esetleges kezelési költséggel csökkentett mértékben kell meghatározni.
  • Alsó korlát: a kamatfelár nem lehet kevesebb, mint 1%.

A kamat megállapítására vonatkozó fenti szabályokat azzal kell alkalmazni, hogy az új kamat nem haladhatja meg az eredeti kamat és a 2014. július 19. napján az adott fogyasztói kölcsönszerződésben alkalmazott kamatot közül az alacsonyabbat.

Fontos szabály még, hogy ha valakinek még így is nőne a kamatszintje az eredeti, illetve a 2014. július 19-ai szinthez képest, az kérheti a devizában maradást az elszámolás kézhezvételét követő 30 napon belül.

Mi az a BUBOR?

BUBOR-nak a Budapesti Bankközi forint hitelkamatlábat nevezik. Ez egy olyan kamat, amit a bankközi piaci szereplők meghatározott periódusra egymás között irányadónak tekintenek. Naponta változik, van belőle napi, heti, havi, háromhavi, illetve hosszabb időszakra vonatkozó is. A forintosítási törvényhez kapcsolódóan a 3 hónapos BUBOR fontos, mert ezt kell referenciakamatnak tekinteni, ez képezi a hitelkamat számítás alapját.

Van ilyen referenciakamatláb más devizában is?

Igen, a jelentősebb devizák esetében is létezik referencia-kamatláb. Ilyen például svájci frank esetében a LIBOR, míg euró esetében az EURIBOR.

Mi az a kamatfelár?

A forinthitel-kamatok számításához a BUBOR + valamennyi plusz kamat %-ot, azaz kamatfelárat alkalmaznak. A kamatfelár valamely referencia-kamatlábhoz (pl. BUBOR) viszonyított kamatkülönbözet. A hitelkamat ezek alapján úgy áll össze, hogy az adott fordulónapra vonatkozó 3 hónapos BUBOR-hoz hozzá kell adni a bank által a szerződés szerint meghatározott plusz kamatot, vagyis a kamatfelárat.

Hogy tudom kiszámolni az induló kamatfeláramat?

Az induló kamatfelár kiszámítása:

- eredetileg referenciakamatozású ügyleteknél: az eredeti, nem kedvezményes kamatfelár

- eredetileg fix kamatozású ügyleteknél: az eredeti, nem kedvezményes induló kamat és a folyósítás hónapjában alkalmazott bankközi kamat (svájci frank esetén CHF Libor, euró esetén EUR Libor) különbsége.

A számítás metódusa lépésről-lépésre „az átváltás után mi lesz a hitel kamat?” pontban található.

A jövőben hogyan változhat a forintosított hitel kamata?

A hitel kamata referencia kamatból (3 havi BUBOR) és kamatfelárból tevődik össze. A forintosított hitelek kamatszintje a 3 havi BUBOR-hoz (2015.02.01-én 2,1%) lesz kötve. Ez azt jelenti, hogy a kamat a referencia kamat változásához igazodóan három havonta módosulhat. A kamatfelár – jogszabályban szigorúan meghatározott keretek között - 3, 4 vagy 5 évente változhat a hátralévő futamidőtől függően az alábbiak szerint:

  • 16 év feletti hátralévő futamidő esetén 5 évente,
  • 9-16 év közötti futamidő esetén 4 évente,
  • 3-9 év közötti futamidő esetén 3 évente.

A kamatfelár csak a bank által elkészített, az MNB által jóváhagyott és közzétett kamatfelár-változtatási mutatóknak megfelelően módosítható a jövőben.

Bankunk mivel vagy nem vezetett be kamatfelár változási mutatót, vagy a kamatfelár változási mutató értéke nulla, így a kamatfelár a futamidő végéig változatlan marad.

A forintosítást követően milyen kockázatokra kell felkészülni?

A forintosítás időpontjától a hitel is forintban lesz nyilvántartva, és a törlesztőrészletek is forintban fizetendők. A forintosítást követően megszűnik a hitel árfolyamkockázata, de a kamatkockázat megmarad. Ez azt jelenti, hogy a tartozás átváltását követő árfolyamváltozások (akár erősödik a forint, akár gyengül) nem befolyásolják a hitel törlesztőrészletét. A hitel kamata azonban – a jogszabály által meghatározott keretek között – továbbra is változhat, hiszen az átváltott hitelek referenciakamathoz (3 hónapos BUBOR) kötött hitelek lesznek, vagyis nem fix kamatozásúak. A referenciakamat változásával három havonta változhat a hitel kamata és a törlesztő részlet is (csökkenhet, vagy éppen nőhet attól függően, hogy alakul a BUBOR).

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamattal, vagy a behajtásból, felmondásból eredő költségekkel is számolni kell.