Árfolyamgát

Mi lesz a törlesztési árfolyam?

Az árfolyamgáttal érintett szerződéseknél 2015. januárjában az MNB által meghatározott árfolyamot (A svájci frank hiteleknél 256,47 forintot, az euró hiteleknél 308,97 forintot, az amerikai dollár hiteleknél 236,56 forintot) kell törlesztési árfolyamnak tekinteni.

Hogyan alakulhatnak a törlesztőrészletek?

Az árfolyamgáttal és forintra átváltással egyaránt érintett szerződések esetében a 2015. februártól esedékes törlesztőrészletek nem haladhatják meg a 2015. januárban esedékessé vált törlesztőrészletet. Ez a korlátozás az árfolyamgát alkalmazásának kezdő időpontjától számított 60. hónapig érvényes. Kivételt képez ez alól a referencia kamat változásából, és a forintra váltással kapcsolatos esetleges törlesztőrészlet növekedéséből származó törlesztőrészlet-emelkedés.

Az elszámolás után maradhat a gyűjtőszámlán tartozás?

Igen, azonban ha az elszámolási törvényben meghatározott elszámolást követően forintban kifejezett gyűjtőszámlahitel-tartozás marad fenn, ez az összeg a jövőben kizárólag a gyűjtőszámlahitel terhére felszámítható kamat összegével növekedhet meg.

A gyűjtőszámlahitele vonatkozásában Önt a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvényben foglaltak szerint, az eredeti szerződésben feltüntetett rögzített árfolyam alkalmazási időszakának záró időpontjáig törlesztési kötelezettség nem terheli.

Az esetlegesen fennmaradó gyűjtőszámlahitele tartozását az eredeti szerződésben rögzített árfolyam alkalmazási időszakának záró időpontjától, a 2011. évi LXXV. törvényben foglaltak szerint kell visszafizetni. A törlesztési kötelezettségéről, a havi törlesztőrészletek mértékéről a Bank a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának záró időpontja előtt értesíti Önt.

Hogyan és mennyivel növekedhet a törlesztőrészletem az árfolyamgát időszakát követően?

Az árfolyamgáttal érintett szerződések esetén a hátralévő futamidőt úgy kell meghatározni, hogy az árfolyamgát alkalmazásának kezdő időpontjától számított 60. hónap után esedékes törlesztőrészletek ne haladják meg a 60. hónapban megfizetendő törlesztőrészlet 115%-át. Tehát: az árfolyamgát időszakát követően a törlesztőrészletek legfeljebb 15%-al növekedhetnek. Ha szükséges, ennek érdekében a futamidő meghosszabbítható akár az Ön (vagy ha adóstársa fiatalabb, az ő) 75. életévének betöltéséig. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az Ön számára legkedvezőbb mértékű törlesztőrészletet kell megállapítani .

Saját választásom alapján fizethetek magasabb törlesztőrészletet?

A fenti szabályoktól függetlenül – az árfolyamgát kezdő időpontjától számított 60 hónapon belül – Ön bármikor kezdeményezheti a magasabb törlesztőrészlet fizetését.

Ha jogosult vagyok mellőzni a forintosítást, hogyan kell rendezni az elszámolás időszaka alatti árfolyamkülönbözetet?

Amennyiben Ön jogosult a forintra átváltás és az új kamatszabályok alkalmazásának mellőzésére - és ezt írásban kérte a bankjáról - az MNB által meghatározott átváltási árfolyam és a módosult szerződés szerinti árfolyam esetleges különbözetével a banknak el kell Önnel számolnia. A különbözetet a módosulástól számított 30 napon belül a következő törlesztőrészlete csökkentésével, vagy növelésével kell rendezni.