GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

FIZETÉSI KÉRELEM 

1. MIT JELENT A FIZETÉSI KÉRELEM?

Az azonnali fizetési műveletek indításához kapcsolódóan fizetési kérelem típusú üzenetek küldhetők és fogadhatók. Ennek lényege, hogy a kedvezményezett a fizető félnél azonnali átutalást kezdeményezhet a művelet teljesítéséhez szükséges információk megküldésével (pl. összeg, fizető fél bankszámlaszámát azonosító adatok, érvényességi határidő). A fizetési kérelem a benyújtását követően maximum két hónapig érvényes. Jellemző felhasználási területe a közüzemi számlák kifizetése, sárga csekkek kiváltása, különböző partnerek, akár magánszemélyek közti számlakiegyenlítés. Fizetési kérelemmel egy azonnali átutalási megbízás kezdeményezhető a kérelem címzettjénél, aki szabadon dönthet arról, hogy a kérelem elfogadásával elindítja-e a kért átutalást. 

A fizetési kérelem egy szöveges üzenet , ami önmagában nem jár pénzmozgással.

  • A fizetési kérelem indításával a kedvezményezett fél azonnali átutalást kérhet a saját részére a fizető féltől . A fizetési kérelemnek tartalmaznia kell a kért összeget és minden olyan adatot, amely egy átutalás elindításához minimálisan szükséges.
  • Fizető fél a kérelemben az átutalás összes adatát megkapja és az adatok ellenőrzése után azt
    -jóváhagyhatja, 
    -elutasíthatja 
    -figyelmen kívül hagyhatja
  • A fizetési kérelem elfogadásával elinduló átutalás az azonnali fizetési rendszeren keresztül teljesül, ezért a fizető fél jóváhagyása után a kedvezményezett fél 5 másodpercen belül megkapja a címzett által jóváhagyott összeget .

2 . MIT JELENT A FIZETÉSI KÉRELEM FOGADÁSA SZOLGÁLTATÁS?

Fizetési kérelem fogadása szolgáltatás: olyan az azonnali átutaláshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás, melyben a kedvezményezett által a fizetési kérelem üzenetben meghatározott érvényességi időn belül, a részére megküldött fizetési kérelmet elutasíthatja, elfogadhatja, figyelmen kívül hagyhatja . A fizetési kérelem elfogadásával az Ügyfél azonnali átutalást indít a kedvezményezett részére a fizetési kérelem üzenetében foglalt adatokkal.

3. A MAGNET BANK ZRT. MELY ELEKTRONIKUS CSATORNÁN KERESZTÜL BIZTOSÍTJA A FIZETÉSI KÉRELEM FOGADÁS SZOLGÁLTATÁST?

A MagNet Bank Zrt. a fizetési kérelem fogadás szolgáltatást ügyfelei számára a MagNet Bank Netbank felületén keresztül biztosítja.

4. HOGY ÉRTESÜLÖK ARRÓL, HOGY FIZETÉSI KÉRELMEM ÉRKEZETT?

A beérkezett fizetési kérelemről az Ügyfelek a MagNet Bank NetBank felületén NetBank levél postaláda üzenetben , a MagNet Bank MobilBank alkalmazással rendelkező ügyfelei Push üzenetben és NetBank levél üzenet formában is kapnak értesítést. 

5. A BEÉRKEZŐ FIZETÉSI KÉRELMEKKEL KAPCSOLATBAN MIKOR KAPOK ÉRTESÍTÉST?

A beérkező fizetési kérelmekről a beérkezést követően haladéktalanul értesítést küldünk Ügyfeleink részére.
A beérkezett, de még nem teljesített fizetési kérelmekről az érvényességi idő lejárata előtti napon is értesítjük Ügyfeleinket.
Amennyiben a kedvezményezett fél a fizetési kérelmet visszavonja, a visszavonás tényéről tudomásszerzést követően szintén haladéktalanul értesítés küldés történik Ügyfeleink részére. ⁣

6. MENNYI A FIZETÉSI KÉRELEM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE? 

A fizetési kérelem érvényességi ideje két hónap , azonban a fizetési kérelmet kezdeményező ügyfél ennél rövidebb határidőt is meghatározhat.

7. MEKKORA ÖSSZEG KÉRHETŐ FIZETÉSI KÉRELEMBEN?

A fizetési kérelem 20 millió forintnál magasabb összeg nem kérhető és nem is teljesíthető. A fizetési kérelemben kérhető összeg felső határa az azonnali fizetési rendszerben indítható átutalás felső értékhatárával egyező.

8. FIZETÉSI KÉRELEM ÉRKEZHET-E MÁSODLAGOS AZONOSÍTOM MEGJELÖLÉSÉVEL?

Fizetési kérelmet nemcsak számlaszámra, hanem a fizető fél regisztrált másodlagos számlaazonosítójára (e-mail-cím, mobiltelefonszám, adószám, adóazonosító jel) is küldhető. Azaz, ha Ön rendelkezik regisztrált másodlagos azonosítóval, akkor azt is megadhatja partnere számára.

9. A RÉSZEMRE ÉRKEZETT FIZETÉSI KÉRELEM ADATAIN TUDOK MÓDOSÍTANI?

A fizetési kérelem küldője jelölheti ki az üzenetben, hogy a kérelem összege a fizető fél által módosítható-e vagy sem . Ha a fizetési kérelem összege módosítható, akkor az a kérelemben foglalt eredeti összegtől eltérő – alacsonyabb vagy magasabb – összeggel is teljesíthető, de csakmaximum az azonnali átutalás értékhatáráig – azaz jelenleg 20 millió Ft-ig.
A fizetési kérelem küldője kijelölheti azt is, hogy a közlemény rovat módosítható, avagy nem . Ha a közlemény rovat módosítható, akkor a lehetőség van az abban szereplő szöveg törlésére, kiegészítésére vagy teljes felülírására.

10. A FIZETÉSI KÉRELEM ELUTASÍTÁSA ESETÉN TUDOK VISSZAJELZÉST, MEGJEGYZÉST MEGADNI A FIZETÉSI KÉRELEM KÜLDŐJE RÉSZÉRE?

Igen, egy beérkezett fizetési kérelem elutasításakor lehetősége nyílik arra, hogy a megadja az elutasítás indokát.

11. MI TÖRTÉNIK A KAPOTT FIZETÉSI KÉRELEMMEL, HA ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE ALATT NEM VÁLASZOLOK RÁ?

Amennyiben Ön a fizetési kérelem érvényességi időtartamán belül nem válaszol rá – azaz nem fogadja el, nem utasítja vissza – tehát figyelmen kívül hagyja azt, a fizetési kérelem lejárt státuszba kerül . A lejárt státuszú fizetési kérelmeket a NetBank felületen visszakeresheti, de tranzakciót nem kezdeményezhet rá.

12. MI A KÜLÖNBSÉG A FIZETÉSI HATÁRIDŐ ÉS A LEJÁRAT KÖZÖTT?

A fizetési kérelem küldőjének lehetősége van fizetési (teljesítési) határidőt megadni a fizetési kérelem adatai között. Ez az időpont vagy egyezik, vagy korábbi, mint a lejárat időpontja . Amennyiben a fizetési határidő korábbi, mint a lejárat időpontja, akkor a fizetési kérelem a két időpont között még teljesíthető, elutasítható, figyelmen kívül hagyható .

13. VAN-E ARRA LEHETŐSÉGEM, HOGY SZÁMLÁIMRA FIZETÉSI KÉRELEM NE ÉRKEZZEN, MIT KELL TENNEM ENNEK ÉRDEKÉBEN?

Igen, Önnek van arra lehetősége, hogy a fizetési kérelem fogadása szolgáltatást számláin letiltsa vagy annak limit összegét módosítsa . A szolgáltatás letiltását a MagNet Bank NetBank felületén, a Fizetési kérelem / Fizetési kérelem beállítások menüpontban tudja megtenni.

14. MILYEN DÍJJAL JÁR A FIZETÉSI KÉRELEM FOGADÁSA SZOLGÁLTATÁS?

A fizetési kérelem fogadás szolgáltatáshoz kapcsolódó aktuális díjak az adott bankszámlára érvényes lakossági vagy vállalti banki hirdetményekben tekinthetők meg . A fizetési kérelmek elfogadásával induló azonnali átutalásra a Bank nem számít fel megbízási, tranzakciós díjat a lakossági ügyfelek esetében.

15. MI A TEENDŐM, HA KÉTES GYANÚS FIZETÉSI KÉRELMET KAPTAM?

A kapott fizetési kérelmet jóváhagyás előtt célszerű áttekinteni, különösen a küldő fél neve, számlaszáma, összege, a közlemény és megadott egyéb adatok alapján. Fontos meggyőződni arról, hogy jogos-e a fizetési kérelem. Amennyiben az adatok alapján gyanú merül fel, hogy nem jogos a fizetési kérelem, célszerű azt elutasítani vagy figyelmen kívül hagyni. Ön - elutasítás esetén - a küldő fél felé szabadszöveges tájékoztatást küldhet az elutasítás indokáról.

Ha egy adott kérelem esetén felmerül Önben, hogy csalók küldhették, kérjük, jelezze azt az info@magnetbank.hu e-mail címen, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36-1-428-8888 telefonszámon. ⁣

Fizetési kérelem fogadás GYIK

2024.03.31.

Fájl letöltése164.18 KB