Elszámoló levél

Mikor kapom meg az elszámolást?

A bank minden érintett ügyfelének a kölcsönszerződésükre vonatkozó részletes elszámolást küld. A tájékoztatás tartalmi és formai követelményeit az MNB rendeletben határozza meg. Az elszámolás elküldésére az elszámolási törvény alapján 2015-ben kerül sor: az első félévben a devizaalapú hitelekre, a második félévben a forint- és a devizahitelekre vonatkozóan.

Az elszámolási törvény rendelkezéseinek megfelelően a banknak

  • a devizaalapú hitelszerződések esetében 2015.március 1. és 2015. április 30. között kell majd az elszámolást az érintett ügyfeleiknek elküldeniük.
  • forint- és devizahitel-szerződések⁣⁣ esetében 2015. augusztus 1. és 2015. szeptember 30. között kell majd az elszámolást az érintett ügyfeleiknek elküldeniük.
  • végtörlesztett kölcsönszerződések esetén, az érintett ügyfelek igénylése alapján 2015. november 30-ig kerül majd sor az elszámolás megküldésére.

Hogyan kapom meg az elszámolást?

A bank minden érintett ügyfelének a kölcsönszerződésükre vonatkozó részletes elszámolást küld. A tájékoztatás tartalmi és formai követelményeit az MNB rendeletben határozta meg. A bank az elszámolást az Adósok részére, a kölcsönszerződésben megjelölt címre, vagy ha időközben abban változás következett be, a fogyasztó által utoljára bejelentett címre küldi meg tértivevényes levélben.

Mit tartalmaz az elszámoló levél?

Az elszámolásról szóló tájékoztató levél formáját és tartalmát a Magyar Nemzeti Bank határozta meg. A levél tartalmazni fogja az Ön ügyletére vonatkozóan például az elszámolással meghatározott fogyasztói követelés, a jóváírás és kifizetés összegét, a módosult tőketartozás és a várható törlesztőrészlet összegét, valamint az esetleges teendőket, felülvizsgálati, panasztételi lehetőségeket.

Fontos tudnivalók az elszámoló levélről:

1. A jogszabályok alapján a tájékoztató levelet tértivevényes küldemény formájában küldi ki a Bank ügyfeleinek. Érdemes a postaládát rendszeresen ellenőrizni, nehogy elkallódjon az értesítés.

2. Ön több levelet is kaphat, amennyiben több ügylete is érintett az elszámolásban. Ennek oka az, hogy a tájékoztató levelek hitelügyletenként, április 30.-án kerülnek postázásra.

Az elszámolás megérkezése után van egyéb teendőm?

Alapesetben Önnek nincs semmilyen további teendője, a bank az értesítő levélben arról értesíti, hogy az elszámolás/forintosítás megtörtént.

Abban az esetben ha az elszámolást megelőzően, vagy az elszámolással az Ön kölcsönszerződése megszűnt, és Ön fogyasztói túlfizetés jogcímen kifizetés illeti meg, ha nincs már számlája bankunknál, akkor az elszámoló levél kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkoznia kell arról, hogy hogyan kéri a fogyasztói túlfizetés kifizetését:

  • másik Banknál lévő bankszámlára kéri utalni, vagy
  • bankfiókunkban, készpénzben szeretné felvenni.

Amennyiben Ön nem ért egyet az elszámolással vagy a szerződésmódosulás tartalmával, lehetősége van az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül írásban panaszt tenni.

Mi történik, ha nem sikerül átvennem az elszámoló levelet?

Amennyiben az elszámolás megküldése a fogyasztó részére sikertelen és lezárt hitelből adódó túlfizetése van a fogyasztónak, a bank a fogyasztót megillető összeget elkülönített számlán kezeli, amelyhez kapcsolódóan költséget nem számít fel, a fogyasztó pedig kamatra nem tarthat igényt az elkülönített számlára való helyezést követően. Az itt elhelyezett összeghez 5 évig tud hozzájutni a fogyasztó. (A nyilvántartott követelés a polgári jog általános szabályai szerint 5 év elteltével elévül, azaz annak kifizetése a banktól már nem követelhető.)