Általános információk

Mi a különbség pontosan az elszámolás és a forintosítás között?

Az elszámolás során a pénzügyi szolgáltatóknak a törvény alapján vissza kell téríteniük a fogyasztóknak a korábbi években tisztességtelenül felszámolt összegeket és jelzáloghitelek esetén fix árfolyamon forintosítaniuk kell a devizahiteleket. Tehát az elszámolás az árfolyamrést és az egyoldalú szerződésmódosítást (egyoldalú kamat-, díj- és költségemelést) érinti, a forintosítás a devizában nyilvántartott tartozás forintra váltását jelenti.

Milyen hitelszerződések esetén kell a bankoknak elszámolniuk?

A bankok elszámolási kötelezettsége a 2004. május 1. napja és 2014. július 19. napja között kötött, a Kúria- illetve az Elszámolási törvény hatálya alá tartozó fogyasztói (tehát magánszemélyekkel kötött) deviza alapú, forint alapú, valamint deviza kölcsönszerződésekre vonatkozik. A bankoknak bankszámlahitelre és hitelkártyára, továbbá az állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forint alapú kölcsönszerződésekre vonatkozóan nem kell elszámolniuk. A bankokat a meg nem szűnt és a 2009. július 26. napját követően megszűnt szerződések esetében terheli elszámolási kötelezettség.

Keletkezik-e adófizetési kötelezettségem az elszámolásból származó követelés jóváírása után?

Nem. Az elszámolással érintett követelés kifizetése, jóváírása mentes a közterhek alól, illetve a korábbi évek adókötelezettségét sem érinti.

Milyen szabályok vonatkoznak 2009.07.26-a előtt megszűnt, vagy követeléskezelőnél lévő ügyletekre?

A 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt szerződések esetében a bankot akkor terheli elszámolási kötelezettség, ha tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el, illetve ha a fogyasztóval szembeni követelést egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény ("Követeléskezelő") érvényesíti, és a fogyasztó az elszámolást kifejezetten kéri. Ilyen esetben a Követeléskezelő és a bank együttműködik egymással. Ez azt jelenti, hogy az elszámolás alapját képező számítást a bank végzi el a követelés engedményezésének időpontjával, de kifizetésre a Követeléskezelő köteles.

Korábban kedvezményes árfolyamon végtörlesztettem. Milyen szabályok vonatkoznak rám?

Azon fogyasztók, akik devizaalapú hitelüket jogszabály alapján rögzített árfolyamon végtörlesztették 2015. március 1. és március 31. között kérhetik a banktól az elszámolás elkészítését. Ennek díja 10 000 forint, de nem kell a díjat megfizetni, ha a kedvezményes végtörlesztésre részben vagy egészben igazoltan pénzügyi intézménytől felvett (forint)hitelből került sor. A Bank a 10 000 forintos díjat visszatéríti, ha az elszámolás eredményeként az állapítható meg, hogy a banknak a fogyasztó felé fizetési kötelezettsége áll fenn. Az elszámolást 2015. november 30. napjáig kell az érintett fogyasztónak megküldeni.

Ha öröklés útján van hitelem, akkor is elszámol velem a bank?

A bank a törvényben foglaltak és az öröklés szabályai szerint az örökössel is elszámol. A fogyasztói követelést a hagyatéki eljárásban vagy amennyiben az már jogerősen lezárult, póthagyatéki eljárásban kell a közjegyző részére bejelenteni. Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben Önnek, mint örökösnek a bank részére be kell jelentenie, hogy hagyatéki, esetleg póthagyatéki eljárás van folyamatban. A jogerős hagyatéki végzés - igazolható módon történő - bemutatása után küldi meg a bank az elszámolást az Ön részére.

Milyen költséggel jár az elszámolás?

A kedvezményes árfolyamon végtörlesztett szerződések kivételével a bank az elszámolásért költséget, díjat nem számol fel. Azon fogyasztók, akik devizaalapú hitelüket jogszabály alapján rögzített árfolyamon végtörlesztették, kifejezetten kérelmezniük kell a banknál az elszámolást 2015. március 1. és március 31. között. Ennek díja 10 000 forint, melyet azonban az elszámolási törvényben meghatározott esetekben nem kell megfizetni vagy a díj visszajár.

Kell-e fizetnem a törlesztő részleteimet, ameddig az elszámolást meg nem kapom?

Igen, kell fizetni. A havi törleszőrészletet a korábban megszokott módon - a kölcsönszerződésben rögzítettek szerint – a legutolsó törlesztési táblázatban foglalt összegben kell megfizetni. Az elszámolási levélcsomagban Bankunk új törlesztési ütemezést küld Önnek, illetve amennyiben változik a törlesztésre rendelt számlaszám erről is tájékoztatjuk.