Követeléskezelés

A Bank az elszámolást megelőzően felmondhatja a kölcsönszerződésemet?

A Bank a kölcsönszerződést a fizetési kötelezettség nem teljesítése miatt kizárólag az elszámolás megküldését követő hatállyal mondhatja fel. Ez azt jelenti, hogy ha a bank az Elszámolási törvény hatálybalépését követően élt a felmondás jogával, az csak az elszámolás megküldését követő napon válik hatályossá, akkor, ha a felmondás feltételei az elszámolást követően is fennállnak.

Szerződésem a pénzügyi intézménynél már megszűnt és követeléskezelőhöz került. Ebben az esetben ki köteles az elszámolásra?

Ha az Ön hitelét a követeléskezelőre való engedményezés előtt felmondták, az elszámolásra köteles bank az engedményezés időpontjáig terjedő időszakra vonatkozóan köteles az Ön részére az elszámolást megküldeni. A bank kötelezettsége tehát abban áll, hogy az elszámolást megküldi. Ön a követeléskezelőtől kérheti, hogy a bank által készített elszámolás alapján számoljon el az Önnel szemben fennálló követelésével. Ennek érdekében keresse fel a követeléskezelőt.

Amennyiben az Ön szerződése 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt, az Ön kérésére a banknak ezen szerződés tekintetében el kell számolnia, amennyiben Ön igazolja, hogy a pénzügyi intézmény engedményezett követelését egy elszámolásra nem köteles követeléskezelő érvényesíti.