Elektronikus szolgáltatással kapcsolatos változtatások

 1. Az állományátruházás napjával a Business Terminal homebank szolgáltatás, és SOPRONETB@NK szolgáltatás megszűnik, helyébe a MagNet NetBank szolgáltatás lép, melynek részletes feltételeit a MagNet Bank Elektronikus azonosítást igénylő banki szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.
 2. Business Terminal, illetve a SOPRONETB@NK egyes funkcionalitásai nem lesznek elérhetőek az állomány-átruházást követően ( BT = Business Terminal, NB = SOPRONETB@NK):
  • Tevékenységi napló megtekintése (BT)
  • Felhatalmazáson alapuló inkasszó rögzítése / megtekintése / törlése / módosítása / visszaállítása (BT, NB)
  • VIBER átutalás (BT, NB)
  • Teljesítésre váró csoportos beszedések megjelenítése (következő esedékesség), elutasítása (NB)
  • Folyószámla hozamkalkulátor megjelenítése NetBank felületen (NB)
  • Hitelszámlák a NetBank felületen nem kerülnek megjelenítésre
  • Automatikus állandó – saját számlák közötti – átvezetési megbízás (megadható a fizetési számlán maradó minimum összeg, ezen összeg fölötti számlaegyenleg átvezetésre kerül a célszámlára („söprés funkció”) (NB)
  • Tranzakciós napi limitek beállítása (NB) – Sopron Bank napi limitkezelést használ, a MagNet NetBank esetén a Bank a tranzakciónkénti limitkezelést valósította meg. (NB)
  • Csoportos beszedési megbízások visszautasítása NetBank felületen. (NB)
 • Változnak az SMS szolgáltatások az alábbiak szerint: A Sopron Bank jelenleg ügyfelei számára az alábbi SMS szolgáltatásokat nyújtja (ide nem értve a bankkártyához kapcsolódó SMS szolgáltatást). Az ügyfélszámlák átadását követően a MagNet Bank ezeket a szolgáltatásokat más néven nyújtja, vagy egyáltalán nem nyújtja. A jelenlegi SMS szolgáltatás felsorolását követően zárójelben jelöljük a MagNet Bank vonatkozó SMS szolgáltatását, illetve azt, ha az adott szolgáltatást az állományátruházást követően a MagNet Bank nem biztosítja:
  1. Értesítés beszedésekről (Számlainfó SMS szolgáltatás részeként)
  2. Értesítések jóváírásokról (Számlainfó SMS szolgáltatás részeként)
  3. Értesítés terhelésről (Számlainfó SMS szolgáltatás részeként)
  4. Értesítések átvezetésekről (Számlainfó SMS szolgáltatás részeként)
  5. Értesítés fedezet összeghatár alá vagy fölé kerülése (nincs ilyen szolgáltatás)
  6. Értesítés költségekről, kamatokról (Számlainfó SMS szolgáltatás részeként)
  7. Betét lejárat előtti figyelmeztetés (nincs ilyen szolgáltatás)
  8. Értesítés NetBank bejelentkezésről (SMS értesítés a NetBankba történő sikeres/sikertelen belépésről szolgáltatás)
  9. Értesítés NetBank felhasználó letiltásáról (nincs ilyen szolgáltatás)
Sopron Bank Burgenland

Elektronikus Szolgáltatási Üzletszabályzat

Fájl letöltése544.12 KB