Díjkimutatás

A Díjkimutatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Jogszabályi háttér:

A fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról szóló 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (PAD: Payment Account Directive) és azt a hazai jogba beemelő, a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről szóló 144/2018. (VIII.13.) Korm. rendelet alkotja a Díjkimutatás jogszabályi hátterét. A MagNet Bankra vonatkozóan a Bank Pénzforgalmi Üzletszabályzata tartalmaz információt a Díjkimutatásra vonatkozóan.

Mi az a Díjkimutatás:

Jogszabály által meghatározott tartalmú és formátumú kimutatás, amelyet a pénzintézetek évente egy alkalommal díjmentesen küldenek meg a fogyasztónak minősülő (lakossági) bankszámla (fizetési számla) tulajdonos Ügyfeleiknek és amely tartalmazza az Ügyfél bankszámlájának és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásoknak az igénybevétele után megfizetett díjak, valamint a fizetett/jóváírt kamatok összesítését.

Miért hasznos a Díjkimutatás az Ügyfeleknek?

Az egységes Díjkimutatás célja, hogy az Ügyfelek

• jobban átlássák saját banki költségeiket;

• esetleg az információk birtokában változtassanak pénzköltési szokásaikon, például használják intenzíven az online csatornákat, vagy fizessenek bankkártyával.

Kik kapnak Díjkimutatást?

A fogyasztónak minősülő (lakossági) számlatulajdonos Ügyfelek kapnak Díjkimutatást, vállalati Ügyfeleknek a Bank nem küld Díjkimutatást.

Mikor kerül kiküldésre a Díjkimutatást és milyen időszakra vonatkozik?

Az első Díjkimutatást a Bank a 2019.08.01-től 2019.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozóan küldi ki. Ezt követően minden év 01.31-ig az előző teljes évre vonatkozóan küld a Bank Díjkimutatást.

Hogyan bocsátja a Bank az Ügyfelek rendelkezésre a Díjkimutatást?

• NetBank hozzáféréssel rendelkező ügyfelek esetében a NetBankba kerül feltöltésre a Díjkimutatás (Személyes/Levelezés menüpont),

• ezen szolgáltatással nem rendelkező Ügyfeleinknek a Banknál bejelentett levelezési címre, postai úton küldi meg a Bank a Díjkimutatást.

Milyen termék- és szolgáltatási kört érint a Díjkimutatás?

• forint és deviza lakossági bankszámlák

• valamint, ha kapcsolódik a számlához:

o lakossági betéti bankkártyák

o NetBank és MobilBank

o sms szolgáltatások

o lakossági folyószámlahitel

Mit tartalmaz a Díjkimutatás?

• A Díjkimutatás az adott számlához kapcsolódó díjakat/kamatokat tartalmazza, tehát számlánként külön Díjkimutatás készül.

• A Bank által beterhelt díjak/kamatok kumuláltan jelennek meg egy évre, illetve 2020-ban kivételesen 5 hónapra vonatkozóan.

• A Díjkimutatásnak nem célja az érintett időszakra vonatkozó, a számlakivonatok tartalmát képező összes adat megjelenítése, így nem tartalmazza többek közt a Bank által megfizetendő tranzakciós illetéket.

• A Díjkimutatásban szereplő minden összesítetten megjelenő díjat és kamatot az adott időszakra vonatkozó számlakivonatai tételesen tartalmaznak, így az egyes díjakra vonatkozó pontos részletek a számlakivonatokban megtalálhatók.

• A Díjkimutatásban az adott hónapra vonatkozó, nem pedig az adott hónapban beterhelt díjak szerepelnek. (Ezért szerepelnek a 2019-re vonatkozó Díjkimutatásban azok a díjak, amelyeket – 2019. decemberi időszakot, vagy tranzakciókat érintően - 2020. január elején terhelt a Bank, és ezért nem tartalmazza azokat, amelyeket augusztus elején terhelt a bank, de még a júliusi forgalom alapján.)

Mit NEM tartalmaz a Díjkimutatás?

• Bankszámlán könyvelt jóváírások (pl. jövedelem jóváírás, beérkező átutalások összege),

• az esetleges díjkorrekciók (a feltüntetett díjakból ezek nem kerültek levonásra),

• fizetési műveletekre vonatkozó információk, tranzakciók (pl. átutalás összege, készpénzfelvétel összege),

• számlaegyenlegek,

• hitelekhez kapcsolódó terhelések (pl. jelzáloghitel, személyi kölcsön tőke, kamatfizetések, díjak); kivéve a folyószámlahitellel összefüggésben történt terhelések,

• széfszolgáltatás díjai,

• Bank által megfizetett tranzakciós illeték.

Van-e az ügyfeleknek teendője a Díjkimutatással kapcsolatban?

Nem, az Ügyfeleknek nincs teendőjük a Díjkimutatással kapcsolatban. A Díjkimutatásban szereplő díjakat, kamatokat természetesen nem kell ismételten kifizetni, azok már terhelésre kerültek.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Magyar Nemzeti Bank honlapján elérhető Pénzügyi Navigátor/Bankszámlák oldalon számos további információt talál a bankszámlákra, azok összehasonlítására vonatkozóan: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/bankszamlak.

További kérdés esetén kérjük, hogy forduljon a hét minden napján 0-24 h között elérhető Telefonos Ügyfélszolgálatunkhoz a 06-1-428-8888-as telefonszámon.

Tisztelettel:

MagNet Bank Zrt.