Bankszünnappal kapcsolatos tájékoztatás / Expected bank holidays in July 2022

{{timeAgo}} 2023. október 24.

2022. július 1-3 között bankszünnapokat tart a MagNet Bank


PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Tisztelt Ügyfelünk!


Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Sopron Bank Burgenland Zrt. (továbbiakban: Sopron Bank) egyes szerződései szerződésállomány-átruházás útján a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-hez (továbbiakban: MagNet Bank) kerülnek.

A két bank együttes tőkeereje, piaci részesedése, munkavállalóinak szakmai tudása és tapasztalata a különálló bankként elérhető növekedéshez képest dinamikusabb fejlődést tesz lehetővé. A két bank együttműködése a fiókhálózat tekintetében is kedvező változást jelent. A MagNet Bank főként Budapestre és vonzáskörzetére koncentrálódó fiókhálózata értékes nyugat-magyarországi és Balaton-környéki bankfiókokkal egészül ki 2022. júliustól, jelentősen megnövelve ezzel a fizikai kiszolgálás lehetőségét.

A Sopron Bank állományának átvétele ugyanakkor informatikai átállással is jár, ami szolgáltatás kiesést okoz a MagNet Bank egyes szolgáltatásainak működésében az állomány-átruházást követő napokon, amelyek a MagNet Bank meglévő ügyfeleit is érintik. Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk a fennakadásokról, előre is elnézést és türelmet kérve tisztelt Ügyfeleinktől.

A MagNet Bank kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az átállás minél kevesebb fennakadást, kényelmetlenséget okozzon az ügyintézésben és az esetlegesen felmerülő problémákat minél hamarabb elhárítsa.

Az állomány átruházására 2022. június 30. napján kerül sor, azaz a Sopron Bank ügyfelei ekkortól válnak MagNet Bank ügyfelekké.

Annak érdekében, hogy az állomány-átruházást gördülékenyen tudja végrehajtani, 2022. július 1-én (pénteken), valamint július 2-án (szombaton) és július 3-án (vasárnap) a MagNet Bank bankszünnapokat tart. A bankszünnap a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 286. § (1) bekezdés c) pontja szerint kiterjed a pénztári szolgálatra (pénztári szünnap), valamint a könyvelésre (könyvelési szünnap) is.

 • 2022. július 1-én (pénteken) a MagNet Bank bankfiókok és a MagNet VideoBank zárva lesznek, tehát az egyébként bankfiókban, a MagNet VideoBankon elérhető szolgáltatásainkat (pl. széf, papír alapú megbízások, készpénz műveletek, számlanyitás) nem tudja majd igénybe venni.
 • Tekintettel a fentebb jelölt, hétvégét is érintő bankszünnapokra,2022. július 1-3. napokon azon szolgáltatások sem állnak majd rendelkezésre, melyek normál ügymenet szerint nem bankfiókban vagy a MagNet VideoBankon, hanem a MagNet NetBankon/MobilBankon (pl. azonnali átutalási megbízás, betétlekötés) lennének elérhetők, ideértve a hozzájuk kapcsolódó SMS szolgáltatásokat is (pl. SzámlaInfo).

Kibővült fiókhálózat 2022. július 4-től

A Sopron Bank és a Magnet Bank egyesített fiókjai (összesen 14 bankfiók), immár MagNet Bank bankfiókokként 2022. július 4-én, normál nyitvatartási rend szerint lesznek újra elérhetők.

Ügyfélszolgálat elérhetősége a bankszünnapok alatt

Telefonos Ügyfélszolgálatunk általános információnyújtás, valamint bankkártya tiltása céljából az átállás ideje alatt is 0-24 órában elérhető lesz!

Bankkártyák használhatósága a bankszünnapok alatt

A MagNet bankkártyák a bankszünnapokon is működni fognak (vásárlásra és ATM készpénzfelvételre is), de kérjük ne felejtse el, hogy bankkártyáját a 2022. június 30. 23:59 perckor fennálló számlaegyenleg erejéig tudja használni, tekintettel arra, hogy a bankszünnapokon a bankszámlára érkező jóváírások (ideértve az azonnali átutalási megbízásokat is) sem fognak teljesülni.

!! Mivel az átállás idején a bankszámlára érkező jóváírások sem fognak teljesülni, ezért javasoljuk, hogy értesítse a bankszünnapokról, illetve a várható szolgáltatás-kiesésekről üzleti partnereit, illetve minden olyan személyt, akitől az átállás idején jóváírásra számít.

Szolgáltatáskiesések a bankszünnapok alatt

2022. július 1-3. napokon az alábbi szolgáltatások kiesése várható – azok nyitvatartási rendjének figyelembevétele mellett:

 Szolgáltatások:

 • MagNet NetBank
 • MagNet MobilBank
 • MagNet VideoBank
 • SMS szolgáltatások
 • Széfszolgáltatás

Fizetési forgalom a bankszünnapok alatt (az egyes fizetési megbízások esetén jóváírás, terhelés, valamint a fizetési megbízás megadása egyaránt nem lehetséges ezeken a napokon)

 • Azonnali átutalási megbízások (AFR)
 • Bankon belüli átutalás
 • Bankon kívüli belföldi HUF átutalások
 • SEPA átutalások és egyéb devizaátutalások, és nemzetközi HUF átutalások
 • VIBER átutalás
 • Készpénz befizetés (bankpénztár)
 • Készpénz felvétel (bankpénztár)
 • Rendszeres átutalás
 • Csoportos beszedés megbízás
 • Felhatalmazó levélen alapuló beszedés
 • Hatósági átutalás

Betétek a bankszünnapok alatt:

 • Betétlekötés
 • Betétfeltörés

Hitellel kapcsolatos terhelések:

 • Esedékes törlesztőrészletek terhelése

Az egyes szolgáltatások kiesésének pontos idejéről, és időtartamáról, valamint az egyes fizetési megbízások teljesítésének rendjéről a Bank folyamatos, naprakész tájékoztatást nyújt a www.magnetbank.hu weboldal főoldalán. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást bankfiókjainkban is kifüggesztésre kerülnek, nyitvatartási időben ott is megtekinthető.
Amennyiben jelen tájékoztatásunkkal kapcsolatban további kérdése lenne, érdeklődjön bankfiókjainkban személyesen, elektronikus ügyfélszolgálatunkon NetBank üzenetben, vagy Telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36-1-428-8888-as telefonszámon, ahol munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére.


 Budapest, 2022. 05.31.

 Megértését és türelmét köszönjük!

 MagNet Bank

 //


Our valued Customer!


 We hereby inform you that certain contracts of Sopron Bank Burgenland Zrt. (hereinafter referred to as "Sopron Bank") will be transferred to MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt in July 2022.

 The combined capital strength of the two banks, their market share, the professional knowledge and experience of their employees will allow for a more dynamic growth than could be achieved as separate banks. The cooperation between the two banks will also bring about a positive change in the branch network. MagNet Bank's branch network, which is mainly concentrated in Budapest and its surrounding area, will be complemented by valuable branches in Western Hungary and around Lake Balaton from July 2022, significantly increasing the possibility of more convenient service.

 However, the transfer of Sopron Bank's stock will also involve an IT migration, which will cause service outages in certain MagNet Bank services on the days following the stock transfer, affecting existing MagNet Bank customers. Please find below information on the disruptions, and we apologise in advance and ask for your patience, and understanding.

 MagNet Bank will take special care to ensure that the migration causes as little disruption and inconvenience as possible and that any problems that may arise are resolved as quickly as possible.

The transfer will take place on 30 June 2022, and henceforward Sopron Bank customers will become MagNet Bank customers from that date.


In order to ensure a smooth transfer of the stock, MagNet Bank will observe bank holidays on 1 July 2022 (Friday), 2 July 2022 (Saturday) and 3 July 2022 (Sunday). The bank holiday also covers the cashier service (cashier holiday) and the accounting service (accounting holiday) pursuant to Article 286 (1) (c) of Act CCXXXVII of 2013 on Credit Institutions and Financial Undertakings (Act on Credit Institutions and Financial Undertakings).

 • On 1 July 2022 (Friday), MagNet Bank branches and MagNet VideoBank will be closed, so you will not be able to use the services that you would otherwise be able to use at a branch or MagNet VideoBank (e.g. safe deposit box, paper orders, cash transactions, account opening).
 • In view of the above-mentioned bank holidays, including weekends, services that would normally be available on MagNet NetBank/MobilBank (e.g. instant transfer orders, deposit acceptance) and related SMS services (e.g. Account Info), including SMS services, will not be available on 1-3 July 2022, even if they would not be available in a branch or on MagNet VideoBank but on MagNet NetBank/MobilBank.

Expanded branch network from 4 July 202⁣⁣⁣2

 The merged branches of Sopron Bank and Magnet Bank (14 branches in total) will be available again as MagNet Bank branches on 4 July 2022, with normal opening hours.
Customer service availability during bank holidays
 Our Customer Service hotline will be available during the changeover 0-24 hours for general information and to the ban of debit cards!
Bank card availability during bank holidays
 MagNet debit cards will continue to work during bank holidays (both for purchases and ATM cash withdrawals), but please remember that you can use your debit card up to the balance of your account at 23:59 on 30 June 2022, given that credits to your bank account (including instant transfer orders) will not be processed during bank holidays.
!! As credits to your account will not be available during the changeover period, we recommend that you inform your business partners and any other persons from whom you expect to receive credits during the changeover period of the bank holidays and the expected service interruptions.
Service disruptions during bank holidays

For the days 1-3 July 2022, the following services are expected to be unavailable, subject to their opening hours:

Services⁣⁣:

 • MagNet NetBank
 • MagNet MobilBank
 • MagNet VideoBank
 • SMS services
 • SafeService

Payment traffic during bank holidays (crediting, debiting and placing payment orders for individual payment orders are not possible on these days)

 • Immediate transfer orders (AFR)
 • Intra-bank transfers
 • Domestic HUF transfers outside the bank
 • SEPA transfers and other foreign currency transfers, and international HUF transfers
 • VIBER transfers
 • Cash deposit (bank cash)
 • Cash withdrawal (bank cashier)
 • Regular transfers
 • Group direct debit order
 • Direct debit by letter of authorisation
 • Authorised transfer

Deposits during bank holidays unavailable:

 • Deposit booking
 • Deposit opening

Credit-related transactions affected:

 • Debit of instalments due

The Bank provides up-to-date information on the exact time and duration of the outage of certain services and the order of execution of certain payment orders on the main page of the website www.magnetbank.hu. The relevant information is also posted in our branches and is available there during opening hours.

 If you have any further questions regarding this information, please contact our branches in person, our electronic customer service via NetBank message or our telephone customer service at +36-1-428-8888, where our staff will be happy to assist you.

 Budapest, 31.05.2022.

 Thank you for your understanding and patience!

 MagNet Bank