GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK


AZONNALI FIZETÉSI RENDSZER

1.       MI AZ AZONNALI FIZETÉSI RENDSZER (AFR)?

Az AFR egy új - 2020. március 2-tól elérhető - bankközi elszámolási rendszer, amely azonnali fizetési szolgáltatást biztosít a banki ügyfelek számára. Az ügyfeleknek lehetőségük van pénzt átutalni az év minden napján napi 24 órában, legfeljebb 10 millió forintig, amely legfeljebb 5 másodperc alatt jóváírásra kerül és azonnal felhasználhatóvá válik a kedvezményezett bankszámláján. Lehetőség van arra is, hogy a kedvezményezett számára úgynevezett másodlagos számlaazonosító – például mobiltelefonszám vagy e-mail cím - megadásával indítsunk fizetéseket. 

 

2.       AZONNALI ÁTUTALÁS

AZONNALI átutalásként teljesül a belföldi eseti átutalási megbízás, HA azt

 • elektronikus csatornán (NetBankon, MobilBankon),
 • forint fizetési számla terhére (lakossági, vállalati vagy egyéb szervezetek fizetési számláiról egyaránt),
 • 10 millió forint értékhatárig,
 • forint devizanemben kezdeményezték,
 • és akár forint, akár más devizanemben vezetett bankszámla van megjelölve kedvezményezettként.

Ezen átutalási megbízások esetén a megbízás összege 5 másodpercen belül jóváírásra kerül a kedvezményezett bankszámláján, és ott azonnal felhasználhatóvá válik. Ilyen típusú átutalási megbízás az év minden napján (tehát hétvégén és munkaszüneti napokon is), 0-24 óráig indítható, és a jóváírás az év minden napján éjjel-nappal történik a fentiek szerint - 5 másodpercen belül.

Az utalás teljesítéséről minden esetben haladéktalanul pozitív vagy negatív visszajelzést küld a Bank a kezdeményező részére a megbízás megadásának helyén (NetBankon vagy MobilBankon keresztül). Az átutalás sikeres rögzítéséről a Bank az átutalás megadására szolgáló felületen tájékoztatja az ügyfelet. Ha valamilyen okból az azonnali átutalás nem teljesül, és elutasító válasz jön a kedvezményezett bankjától, akkor erről a Bank Netbank üzenetben értesíti ügyfeleit.

 Mely átutalási megbízás NEM AZONNALI átutalásként, azaz nem a fenti szabályok szerint teljesül?

 • bankfiókban, nyomtatvány kitöltésével kezdeményezett valamennyi átutalás
 • 10 millió forint feletti átutalási megbízások
 • nem forintban megadott valamennyi megbízás
 • külföldi átutalás
 • devizaszámla (nem forintban vezetett) terhére megadott átutalási megbízás
 • értéknapos eseti átutalások (amikor az átutalási megbízást küldő ügyfél a megbízás Bankhoz történő beérkezését követő dátumot ad meg a teljesítés napjaként)
 • rendszeres (állandó) átutalások
 • csoportos beszedési megbízások
 • csoportos átutalások (azok a megbízások, amelyek benyújtása kötegenként történik), a fogyasztónak minősülő fizető fél (lakossági ügyfél) által benyújtott, a fenti feltételeknek megfelelő átutalási megbízások KIVÉTELÉVEL, mert azok azonnali átutalási megbízásnak minősülnek akkor is, ha azok benyújtása kötegenként történik.

Ezek a tranzakciók a 2020. március 2. előtti feltételek szerint teljesülnek továbbra is. Részletesebben ld. Pénzforgalmi Üzletszabályzat Napközbeni elszámolás rendszerére vonatkozó rendelkezései.

Eltér-e az azonnali átutalások díjazása a normál átutalásokétól?

Nem, az azonnali átutalások ugyanolyan díjazás mellett vehetők igénybe, mint a nem azonnalinak minősülő, „normál” átutalások.

 Azonnali átutalás visszahívása

Visszahívás kérés üzenet indítása a korábbi, már kiegyenlített azonnali átutalás tranzakciók tekintetében lehetséges 

 • az eredeti azonnali átutalás tranzakció indításától számított 30 naptári napon belül, ha a visszahívás kérést a pénzforgalmi szolgáltató (a Bank) kezdeményezi, illetve 
 • legfeljebb az eredeti átutalást követő 13. hónap utolsó napjáig az ügyfél kérésére indított visszahívás esetén.

 

 3. MIT JELENT A MÁSODLAGOS SZÁMLAAZONOSÍTÓ?

 Az átutalás történhet a kedvezményezett bankszámlaszámának ismerete nélkül is, amennyiben a bankszámla tulajdonosa (illetve az általa erre felhatalmazott személy) regisztrálja másodlagos számlaazonosítóját, amely ugyanúgy a bankszámla egyedi azonosítására szolgál, mint a bankszámlaszám.

Másodlagos számlaazonosító lehet:

 • EGT-államban kiadott mobiltelefonszám,
 • e-mal cím,
 • adóazonosító jel (bármely országbeli),
 • adószám (bármely országbeli)

Egy bankszámlaszámhoz több másodlagos számlaazonosító is rögzíthető, azonban egy másodlagos számlaazonosító csak egy bankszámlaszámhoz adható meg. A másodlagos számlaazonosító módosítható és törölhető, érvényességét évente meg kell erősíteni a Bank felé, melynek esedékességéről a Bank értesítést küld.

A MagNet Banknál másodlagos számlaazonosító hozzárendelésére, annak módosítására, vagy törlésére vonatkozó megbízás minden banki napon a bankfiók nyitvatartási ideje alatt a bankfiókban személyesen nyújtható be. Másodlagos számlaazonosítóra vonatkozó megbízást, az adott bankszámla felett rendelkezésre jogosult személy adhat meg, kivéve, ha a Számlatulajdonos másképpen nem rendelkezik.

 

4. MIT JELENT A FIZETÉSI KÉRELEM?

 Az azonnali fizetési műveletek indításához kapcsolódóan fizetési kérelem típusú üzenetek küldhetők és fogadhatók. Ennek lényege, hogy a kedvezményezett a fizető félnél azonnali átutalást kezdeményezhet a művelet teljesítéséhez szükséges információk megküldésével (pl. összeg, fizető fél bankszámlaszámát azonosító adatok, érvényességi határidő). A fizetési kérelem a benyújtását követően maximum két hónapig érvényes. Jellemző felhasználási területe a közüzemi számlák kifizetése, vagy a sárga csekkek kiváltása.

Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy a MagNet Banknál jelenleg még nem elérhető a fizetési kérelem szolgáltatás.