„Válts MagNet számlára" Program


A „Válts MagNet számlára” Program Feltételei

Mettől meddig él a Válts MagNet számlára" Program? 

 

A Program 2018. június 11. napjától 2018. november 30. napjáig tart.

 

Ki jogosult a Válts MagNet számlára Programban" való részvételre? 

 

A Programban azok vehetnek részt, akikre együttesen teljesülnek az alábbi feltételek:

-          Korábban az UCB Ingatlanhitel Zrt.-vel kölcsönszerződést kötöttek,

-          mely kölcsönszerződés 2018. április 27. napján átruházásra került a MagNet Bank Zrt.-re.

-    A MagNet Bank a Résztvevő számára – a kölcsönszerződésből származó kötelezettség teljesítése céljából - technikai törlesztőszámlát (továbbiakban: Technikai számla) nyitott.

 

A Program leírása

A Program keretében, ha a Résztvevő bármely MagNet bankfiókban kezdeményezi a nevére nyitott Technikai számla átalakítását és a nevére megnyitásra kerül – a Technikai számla számával azonos bankszámla számon – egy Csillag vagy egy Diamond forint lakossági bankszámla, akkor a Résztvevő Jutalomra lesz jogosult az alábbi táblázatban összefoglalt Aktivitási feltételek teljesítése esetén.

 

Megnyitott bankszámla

Jutalom

Aktivitási feltétel

 

Csillag, Diamond bankszámla

5 000 Ft

2018. július 16-tól megnyitott bankszámlák esetén:

10 000Ft

1)    A Résztvevő a Technikai számla átalakításával, a Technikai számla számával azonos számon új bankszámlát nyit, és a számlán könyvelésre kerül legalább 25.000 Ft összértékű, a számlához tartozó bankkártyával történő vásárlás a  számlanyitást követő 3. naptári hónap végéig. A jutalom eléréséhez az Aktivitási feltételt legkésőbb 2018. november 30. napjáig teljesíteni kell.

2)    Az UCB-vel kötött és a MagNet Bankra átruházott kölcsönszerződés törlesztési kötelezettsége a számlanyitás és a jutalom jóváírása közötti időszak minden hónapjában maradéktalanul és késedelem nélkül teljesítésre kerül.

  A Jutalmak kifizetésének módja, ideje és helye

 

 

További részletekért kérjük nyissa meg az alábbiakban közölt program részvételi szabályzatot. 

 

 

Bízunk benne, hogy hamarosan teljes jogú ügyfeleink között üdvözölhetjük! 

 

MagNet Bank