Nyereségszámítási modell

A MagNet Magyar Közösségi Bank egyik legfontosabb alapértéke, az átláthatóság. Ennek jegyében egy modellszámítás alapján kiszámítjuk, és ügyfeleink tudomására hozzuk, hogy egyenként mekkora összeggel járultak hozzá a Bank teljes éves eredményéhez.


A Bank vezetése minden évben átadja a döntési jogot az ügyfeleknek, hogy rendelkezzenek az adózott, tisztán banki működésből elért éves nyereség 10%-nak összegéről a nyereséghez való hozzájárulásuk arányában, és ez által  társadalmilag fontos célokat, civil szervezeteket támogathassanak a Közösségi Adományozási Program keretében (KAP).

Az elmúlt 9 év KAP szavazások során összesen több mint 260 millió Ft-ról rendelkeztek a MagNet ügyfelei mintegy 649 társadalmi projekt javára!

 

A nyereségszámítás menete


A banki tevékenység eredményét alakító bevételek, kiadások, értékvesztési és egyéb eredménytételek figyelembe vételével, a KAP szavazati arányok meghatározására speciálisan kidolgozott számítási módszer alapján határozzuk meg évről-évre, ügyfélre lebontva, hogy ügyleteik, tranzakcióik révén mekkora eredmény összeggel járultak hozzá a Bank éves adózott eredményéhez. A modellszámítás főbb lépéseit az alábbiakban mutatjuk meg.

A nyereségszámítás lépései

 1. 1

  Kiindulásként először a kapott kamatból, kamatjellegű és forgalmi jutalékokból és egyéb díjakból származó bevételeket vettük számba, majd azokat csökkentettük a hitelezésből eredő, tényleges vagy (auditor által is jóváhagyott) várható veszteségekkel.

 2. 2

  Második lépésként számba vettük a fizetett kamatból, jutalékokból eredő ráfordításokat, a fizetendő adókat és járulékokat is. 

 1. 3

  A kamat és kamatjellegű bevételek, ráfordítások esetében belső kamatláb alkalmazásával határoztuk meg az ügylet eredményhatását, míg a jutalékbevételek és a jutalék ráfordítások döntő hányadát a számlákhoz, tranzakciókhoz hozzárendelve határoztuk meg.

 2. 4

  A banki működés általános költségeit arányosítással terheltük az egyes ügyletekre, és ugyanígy jártunk el az egyéb bevételek és ráfordítások, valamint az adók esetében is, mivel ezek tételesen nem rendelhetők hozzá ügyfelekhez, számlákhoz, illetve tranzakciókhoz. Az arányosítás alapjául az adott ügyfélre jutó üzleti bevételnek az összes üzleti bevételhez viszonyuló aránya szolgált.

Legyél Te is részese a nyereségnek!

2010-ben a MagNet Magyar Közösségi Bank forradalmi újítást hozott létre Magyarországon az ügyfél és bankja közötti kapcsolatban azzal, hogy évente kiszámolja és egyedülálló módon tájékoztatja is ügyfeleit arról, hogy mekkora összeggel járultak hozzá a bank éves nyereségéhez.

Ezzel a lépéssel – a modellszámítás bizonyos korlátai ellenére – már bizonyítottuk, hogy Magyarországon is sikeres és pozitív visszajelzést jelent ügyfeleinek, hogy a nyereségéből mennyit köszönhet neki a bankja.

Közösségi bankunk sikereiben osztozva szavazz egy a szívedhez közel álló társadalmi szervezet támogatásáról!