KAP pályázati adatlap 2019

KAP

Kapcsolattartó adataiTársadalmi szervezet adatai

Megjegyzés: részmunkaidőnél 8 óra / főre átszámítva.
Megjegyzés: részmunkaidőnél 8 óra / főre átszámítva.
(Röviden kifejtve a szervezeti küldetés (célok), tevékenységek, és a szervezet egyedisége: mi különbözteti meg más hasonló területen dolgozó szervezetektől.)

Projekt/Működés

(lehetőség szerint pontokba szedve: szervezet/projekt célja/i, célcsoportjai (közvetlen és közvetett), tevékenységek és megvalósításuk módja, várt eredmények)
(Azaz követi és vizsgálja a célcsoport/ok tagjainak az életében a szervezet tevékenysége következtében bekövetkezett változásokat.)
(amennyiben a projekt/szervezeti működés alkalmaz: a) közösségépítő elemet,érintettek bevonását b) eredményekre/hatásra épülő kommunikációt c) önkéntesek toborzását, d) pro-bono szolgáltatások igénybevételét, e) magánadománygyűjtést, f) együttműködés-, partnerségfejlesztést, g) bevételtermelés, stb., akkor itt részletezhető, illetve itt kerülhet kifejtésre, hogy egy régebbi projekt, tevékenység hogyan fejlődött tovább)
(Milyen lehetőséget lát a partnerségre akár programok, tudás átadása, szolgáltatások, stb. szintjén a kiírásban felsorolt együttműködési banki ötleteken túl)


Költségvetés

ezer Ft ezer Ft ezer Ft
*felajánlható teljes éves támogatási összeg nagyságának függvényében változhat

Nyilatkozatok (Elfogadása pályázati feltétel)

...hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Jelen nyilatkozat elküldésével hozzájárulok, hogy a MagNet Közösségi Bank - a továbbiakban Támogató - a pályázatban, kérelemben és mellékleteiben foglalt adatok valódiságát az illetékes hatóságoknál, bíróságoknál, érintett személyeknél ellenőrizze. ...hogy szervezetünk csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem áll, ilyen eljárásokat ellene nem kezdeményeztek és ennek veszélye sem áll fenn, továbbá vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási cél megvalósulásáig ilyen eljárás indul, vagy ennek veszélye fenyeget.
Sajnáljuk, de az űrlap kitöltéséhez engedélyezni kell a Javascript futtatását a böngészőben.