10 éve a civilekért!

KAP 2020 Pályázati jelentkezési lap

KAP
Minden adat kitöltése kötelező!

Kapcsolattartó adataiTársadalmi szervezet adatai

Megjegyzés: részmunkaidőnél 8 óra / főre átszámítva.
Megjegyzés: részmunkaidőnél 8 óra / főre átszámítva.
(Igen válasz esetén a pályázás feltétele a KAP2019-es beszámoló 2019. december 15-ig történő benyújtása!)
(Röviden kifejtve a szervezeti küldetés (célok), tevékenységek, és a szervezet egyedisége: mi különbözteti meg más hasonló területen dolgozó szervezetektől.)

Pályázati cél és tevékenység bemutatása:

(Lehetőség szerint pontokba szedve: szervezet/projekt célja/i, célcsoportjai (közvetlen és közvetett), tevékenységek és megvalósításuk módja, várt eredmények. A működési pályázatot választók ne felejtsenek el kitérni itt arra is, hogy milyen kiegészítő szervezetfejlesztési eszköz(öke)t vennének igénybe a KAP támogatás egy részéből, amennyiben minimum 500 000 Ft támogatást össze tud gyűjteni. Pl. képzések: adománygyűjtés, kommunikáció – közösségi média, eredmény- és hatásmérés, szervezet-, stratégiafejlesztés, coach stb. Azok a szervezetek is igénybe vehetnek ilyen szervezetfejlesztési eszközöket a KAP támogatásból, amelyek 500 000 Ft alatti támogatási összeget gyűjtöttek, de számukra ez nem kötelező.)
(amennyiben a projekt/szervezeti működés alkalmaz: a) közösségépítő elemet,érintettek bevonását b) eredményekre/hatásra épülő kommunikációt c) önkéntesek toborzását, d) pro-bono szolgáltatások igénybevételét, e) magánadománygyűjtést, f) együttműködés-, partnerségfejlesztést, g) bevételtermelés, stb., akkor itt részletezhető, illetve itt kerülhet kifejtésre, hogy egy régebbi projekt, tevékenység hogyan fejlődött tovább)
(Azaz követi és vizsgálja a célcsoport/ok tagjainak az életében a szervezet tevékenysége következtében bekövetkezett változásokat.)
(Milyen lehetőséget lát a partnerségre akár programok, tudás átadása, szolgáltatások, stb. szintjén a kiírásban felsorolt együttműködési banki ötleteken túl?)


Költségvetés

ezer Ft ezer Ft ezer Ft
*felajánlható teljes éves támogatási összeg nagyságának függvényében változhat

Nyilatkozatok (Elfogadása pályázati feltétel)

...hogy a jelen nyilatkozatban meghatározott társadalmi szervezet képviseletére jogosult vagyok, így jelen nyilatkozat megtétele és annak a MagNet Bank Zrt. (továbbiakban: Támogató) részére történő elküldése a társadalmi szervezet jogszerű képviseletén alapul. ...hogy a Támogató az általam megadott adatokat a pályázat lebonyolításával és teljesítésével, illetve a pályázatban kiírt célokkal összefüggésben kezeli. Mindezek mellett a Támogató civil/társadalmi szervezeteket támogató, fejlesztő információk megosztása; az adományozói, támogatói programjaival (KAP, Segítő Bankkártya, stb.) kapcsolatos tájékoztatás; a Támogató által kiírt esetleges újabb pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatás; a Támogató társadalmi szervezeteknek szóló eseményeiről, rendezvényeiről, kapcsolódó visszajelző kérdőívek kiküldése és értékelése; kutatási célú megkeresés; civilszervezetek fejlesztési, pénzügyi igényeivel kapcsolatos anonim kérdőív megküldése; továbbá közvetlen üzletszerzési célú megkeresés céljából kezeli. A Támogató az Ön által képviselt társadalmi szervezet adatait mindaddig kezeli, amíg a társadalmi szervezet képviseletére jogosult személy nem kéri ezek adatbázisunkból való törlését. A Támogató a jelen jelentkezési lapon megadott természetes személy kapcsolattartó adatait a társadalmi szervezet adataival összefüggésben, az arra irányadó rendelkezések, továbbá a www.magnetbank.hu/adatvedelem oldalon megtalálható Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli. A jelentkezési lap megküldésével kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy a Támogató a pályázatban, kérelemben és mellékleteiben foglalt adatok valódiságát az illetékes hatóságoknál, bíróságoknál, érintett személyeknél ellenőrizze. ...hogy szervezetünk csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem áll, ilyen eljárásokat ellene nem kezdeményeztek és ennek veszélye sem áll fenn, továbbá vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási cél megvalósulásáig ilyen eljárás indul, vagy ennek veszélye fenyeget.Sajnáljuk, de az űrlap kitöltéséhez engedélyezni kell a Javascript futtatását a böngészőben.