Array
(
)

Együtt. Közösségben.

KAP 2022 Pályázati jelentkezési lap

KAP
Minden adat kitöltése kötelező!

Kapcsolattartó adatai

kizárólag olyan elérhetőség adható meg, amely a civil szervezet hivatalos elérhetőségi adata és nem minősül valamely természetes személy személyes adatának


Társadalmi szervezet adatai

Megjegyzés: részmunkaidőnél 8 óra / főre átszámítva.
Megjegyzés: részmunkaidőnél 8 óra / főre átszámítva.
(Röviden kifejtve a szervezeti küldetés (misszió, célok), tevékenységek, elmúlt évek legnagyobb mérföldkövei, a szervezet jövőképe: hova szeretne eljutni, milyen hatás(okat) szeretne még a célcsoportja szempontjából kifejteni.)

Pályázati cél és tevékenység bemutatása:

(Kérjük fejtsd ki, hogy ki/kik az együttműködő partner(ek), miért pont ő(k), ki mit hoz be az együttműködésbe, milyen távon tervezitek a partnerséget, és milyen eredményt szeretnétek együtt elérni?)
(projektcélú pályázat esetén kövessétek a pályázati kiírás 4/b pontjának kérdéseit, működési célú pályázat esetén a 4/c pontjának kérdéseit. Mindkét esetben kérjük, figyeljetek arra, hogy azt is kifejtsétek, hogy milyen módon éritek el a nyilvánosságot, a követőket, támogatókat.)
(Azaz követi és vizsgálja a célcsoport/ok tagjainak az életében a szervezet tevékenysége következtében bekövetkezett változásokat.)
Hogyan tudják ezt követni, mérni (milyen módszerrel, kinek megkérdezésével, milyen mérőszámokkal, stb.)?
(Milyen lehetőséget lát a partnerségre akár programok, tudás átadása, szolgáltatások, stb. szintjén?)


Költségvetés

ezer Ft ezer Ft ezer Ft
*felajánlható teljes éves támogatási összeg nagyságának függvényében változhat

Nyilatkozatok (Elfogadása pályázati feltétel)

...hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Jelen nyilatkozat elküldésével hozzájárulok, hogy a MagNet Közösségi Bank - a továbbiakban Támogató - a pályázatban, kérelemben és mellékleteiben foglalt adatok valódiságát az illetékes hatóságoknál, bíróságoknál, érintett személyeknél ellenőrizze. ...hogy szervezetünk csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem áll, ilyen eljárásokat ellene nem kezdeményeztek és ennek veszélye sem áll fenn, továbbá vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási cél megvalósulásáig ilyen eljárás indul, vagy ennek veszélye fenyeget. ...hogy a Bank jogszerű érdeke, hogy a pályázatot benyújtó személlyel kapcsolatot tudjon tartani a pályázat elbírálása és a pályázattal összefüggő szükséges egyeztetések lebonyolítása érdekében, így a Bank a jelen dokumentumban megadott, személyes adatnak minősülő adatot jogos érdek jogalapon, kapcsolattartási célból a www.magnetbank.hu/adatvedelem weboldalon megtalálható Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.Sajnáljuk, de az űrlap kitöltéséhez engedélyezni kell a Javascript futtatását a böngészőben.