MagNet NHP Zöld Otthon Hitel, díjak és költségek

A díjak és költségek mértékéről, feltételeiről teljes körűen A MagNet Bank Zrt.-nél, fogyasztók által igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről szóló Hirdetményből (továbbiakban: Hirdetmény) tájékozódhat.

Díj / költség Kinek fizetendő Mértéke a tájékoztató készítésekor „Ingatlanfedezetes akció 2021.”-ban elengedésre / visszatérítésre kerül*
Ingatlan értékbecslés költsége Értékbecslőnek a helyszíni szemle során Lakás esetén:
200 m2-ig: 30 000 Ft
200 m2 felett: 34 000 Ft
Telkes lakóingatlan esetén:
200 m2-ig: 30 000 Ft
200 m2 felett: 37 000 Ft
Egy ingatlan vonatkozásában – megfizetett díjjal megegyező összeget, de legfeljebb 37 000 Ft-ot a Bank jóváír
Takarnetről lekért, vagy a Földhivatal által kiállított tulajdoni lap másolat(ok), valamint családi házas ingatlan esetén térképmásolat díja Banknak     Nem hiteles tulajdoni lap másolat:
1 000 Ft/ingatlan
E-hiteles tulajdoni lap másolat:
3600 Ft/ingatlan
Térképmásolat (helyszínrajz) hitelesítve: 3000 Ft/ingatlan
a Bank nem számítja fel
Közjegyzői díj Közjegyzőnek    a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet szerint „Hűség kedvezmény” keretében a megfizetett díj összegével megegyező összeget, de max. 50 000 Ft-ot a Bank jóváír
Önálló zálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének díja Földhivatalnak  12.600 Ft/fedezet/ jelzálogbejegyzés  
Folyósítási díj   Banknak   a folyósított hitelösszeg 0,75%-a, de Lakáshitelenként összesen legfeljebb 100 000 Ft A Bank nem számítja fel.
A hitel folyósításával összefüggő banki átutalás díja    nem kerül felszámításra  
Helyszíni szemle költsége** Értékbecslőnek a helyszíni szemle során  10 000 Ft / ingatlan***  
Ingatlan felülvizsgálati díj**** Értékbecslőnek a helyszíni szemle során 17 780 Ft / alkalom  
Bankszámlavezetés költségei Banknak   a Bank fizetési számláit becsületkasszás számlavezetési díj jellemzi  
Elő- és végtörlesztési díj  Banknak   az elő- ill. végtörlesztett összeg 1%-a, de alkalmanként és szerződésenként legfeljebb 30 000 Ft, ugyanakkor a lakástakarék-pénztári szerződés alapján történő törlesztés díjmentes  

* Visszatérítendő az igénybe vett díjkedvezmény, amennyiben az igényelt kölcsön a futamidő első 3 évében végtörlesztésre kerül, vagy előtörlesztés révén (ide nem értve a vissza nem térítendő támogatásból történő visszafizetést) a tőketartozás a kölcsönszerződésben rögzített kölcsönösszeg 50%-a alá csökken, vagy a kölcsönszerződés 3 éven belül felmondásra kerül. Az igénybevételére és visszafizetésére vonatkozó részletes feltételeket a Hirdetmény tartalmazza.
** Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. Rendelet 18. § (2) b) pontja szerinti új lakás vásárlása esetén a 25. § (3) pont szerinti ellenőrzés elvégzésének ellenértéke.
*** Budapesti és Pest megyei ingatlan esetén amennyiben a méretezett műszaki alaprajz rendelkezésre áll.
**** Az ingatlanban bekövetkezett változás miatti helyszíni ellenőrzés díja. Budapesti és Pest megyei ingatlan esetén érvényes a díj.