NHP Zöld Otthon Hitel energiahatékony, új lakás vásárlásához

MagNet NHP Zöld Otthon Hitel fix évi 2,5% kamattal, vagy MagNet NHP Zöld Otthon Hitel (kamattámogatással) 0% kamattal,

energiahatékony, új  lakás vásárlásához!


A MagNet NHP Zöld Otthon Hitel és MagNet NHP Zöld Otthon Hitel (kamattámogatással) termékek az MNB NHP Zöld Otthon Programjának (továbbiakban: NHP ZOP) keretében nyújtott lakáshitelek.

A teljes futamidő alatt 2,5%-os fix kamattal vehető igénybe!

Milyen célra igényelhető az NHP Zöld Otthon Hitel?

A MagNet Zöld Otthon Hitelek kizárólag Magyarország területén lévő
 1. 1

  új lakás  vásárlásához, és az ahhoz kapcsolódó

 1. 2

  gépkocsitároló, tároló (a hitel tárgyát képező új lakással egyidejű) vásárlásához igényelhető.

Új, energiahatékony lakás vásárlása

Mit értünk új lakás alatt, és milyen feltételeket kell teljesítenie a lakásnak, hogy megfeleljen a MagNet NHP Zöld Otthon Hitel és MagNet NHP Zöld Otthon Hitel (kamattámogatással) - az MNB NHP Zöld Otthon Programjának keretében nyújtott lakáshitelek - követelményeinek?

Igényelhető összeg és feltételek

Kölcsön összege:
- MagNet NHP Zöld Otthon Hitel:
minimum 1 millió Ft, maximum 70 millió Ft
- MagNet NHP Zöld Otthon Hitel (kamattámogatással):
minimum 1 millió Ft, maximum 2 gyermek esetén 10 millió Ft,
3 vagy több gyermek esetén maximum 15 millió Ft
- Amennyiben az adós MagNet NHP Zöld Otthon Hitelt és kamattámogatott MagNet NHP Zöld Otthon Hitelt is igényel egyidejűleg, a felvehető kölcsönösszeg együttesen legfeljebb 70 millió forint lehet.
- A nyújtható kölcsön összegének megállapításához a Bank hitelbírálatot végez, amely során figyelembe veszi a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet előírásait is.


A kölcsön futamideje:
minimum 5 év, maximum 25 év

Ügyleti kamat mértéke:
- MagNet NHP Zöld Otthon Hitel a hitel ügyleti kamata a teljes futamidő alatt rögzített (fix) évi 2,5% (THM: 2,8%).
- MagNet NHP Zöld Otthon Hitel (kamattámogatással): az Adósok által fizetendő kamat a teljes futamidő alatt rögzített (fix) évi 0%, azaz az ügyfeleknek kamatmentes a hitel (THM:0,2%).
- A hitel ügyleti kamata ebben az esetben is a teljes futamidő alatt rögzített (fix) évi 2,5%, de a kölcsön kamatainak megfizetéséhez a Magyar Állam a teljes futamidő alatt ugyanilyen mértékű kamattámogatást biztosít.

Az NHP Zöld Otthon Hitel további igénylési feltételei

 1. 1

  A lakáshitelt cselekvőképes belföldi (magyar állampolgár, vagy annak tekintendő személy, és más állampolgársággal rendelkező, bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, amennyiben a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogukat Magyarország területén gyakorolja, illetve hontalan) fogyasztó igényelheti (ideértve az Adóstársat is).

 2. 2

  Egy ügyfél kizárólag egy NHP Zöld Otthon Hitel szerződés Adósa lehet (kivételt képez, ha az igénylő ugyanarra a célra igényel kamattámogatott és kamattámogatás nélküli NHP Zöld Otthon Hitelt, valamint a vagyonközösség megszűntetése, és az öröklés).

 3. 3

  Az igénylőknek hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a Bank a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) szereplő adataikat a hitelbírálat során lekérdezze és felhasználja, ellenkező esetben a kölcsönigény elutasításra kerül. Az igénylők nem szerepelhetnek a KHR-ben negatív tartalmú információval.

 4. 4

  Az igénylők adósként vagy adóstársként nem állnak a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti eljárás (magáncsőd) hatálya alatt, ilyen eljárást nem kezdeményeztek.

 5. 5

  Adósok legalább 6 hónapja rendelkeznek Magyarországon bejelentett lakóhellyel.

 6. 6

  A MagNet Bank számára elfogadható jövedelemmel rendelkeznek, és a vonatkozó egyéb feltételeknek való megfelelés mellett a Bank adósminősítési és hitelbírálati feltételeinek megfelelnek.

 1. 7

  Ha a hiteligénylőnek van házastársa/élettársa, úgy alapesetben neki is szerepelnie kell az ügyletben adóstársként.

 2. 8

  Legalább egy jövedelemmel bevont adós életkora a hitel lejáratakor nem érje el a 75 éves korhatárt.

 3. 9

  Az Adósok ellen nem folyik ellene büntető eljárás vagy végrehajtási eljárás.

 4. 10

  Lakáshitel Szerződés megkötésére, és ezzel az NHP ZOP kondíciók rögzítésére kizárólag megkötött adásvételi szerződés esetén van lehetőség. 

 5. 11

  Kamattámogatott MagNet NHP Zöld Otthon Hitel termék esetén az Adósokra vonatkozóan az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet szerinti feltételeket is teljesíteni kell.

Díjak és költségek

A díjak és költségek mértékéről, feltételeiről teljes körűen A MagNet Bank Zrt.-nél, fogyasztók által igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről szóló Hirdetményből (továbbiakban: Hirdetmény) tájékozódhat.

Reprezentatív példa

A reprezentatív példa számítása az alábbi feltételek figyelembevételével került meghatározásra kedvezmények és akciós feltételek nélkül:
Hitel teljes összege: 5.000.000 Ft
Futamidő: 240 hó (20 év)
Törlesztőrészletek száma: 240 db
Ingatlanfedezetek száma: 1
Egyösszegű folyósítás, szerződésszerű teljesítés esetén.

MagNet NHP Zöld Otthon Hitel   
Hitelkamat: 2,50%   
Hitelkamat típusa: futamidő végéig fix
Kamattámogatás: nincs   
Ügyfél által fizetendő kamat: 2,50%
A hitel teljes díja: 1.494.853 Ft
A hitel teljes díjába foglalt hitelkamat összege: 1.379.153 Ft
Hitel teljes díjába foglalt díj, jutalék, költség és adó: 115.700 Ft
A Fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 6.494.853 Ft   
A havi törlesztőrészlet összege: 26.580 Ft
THM (teljes hiteldíj mutató): 2,8%   

MagNet NHP Zöld Otthon Hitel (támogatott)
Hitelkamat: 2,50%   
Hitelkamat típusa: futamidő végéig fix
Kamattámogatás: 2,50%
Ügyfél által fizetendő kamat: 0%
A hitel teljes díja: 115.700 Ft
A hitel teljes díjába foglalt hitelkamat összege: 0 Ft
Hitel teljes díjába foglalt díj, jutalék, költség és adó: 115.700 Ft
A Fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 5.115.700 Ft
A havi törlesztőrészlet összege: 20.833 Ft
THM (teljes hiteldíj mutató): 0,2%

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a vonatkozó, hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A Bank egyedi döntésével a hitel igénybevételéhez hitelfedezeti életbiztosítás, illetve a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan egyéni vagyonbiztosítás megkötését vagy meglétét írhatja elő, azonban e biztosítások díja nem kerül figyelembevételre a THM-számítás során, mivel azok a jelen hirdetésben meghatározott THM számításakor nem ismert adatok.

Tudnivalók a kamattámogatásról

Kamattámogatott MagNet NHP Zöld Otthon Hitel termék esetén az Adósokra vonatkozóan az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet szerinti feltételeket is teljesíteni kell.

A családi otthonteremtési kedvezmény és a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.


A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.
A részletes feltételekért látogasson el bármelyik MagNet bankfiókba, vagy a www.magnetbank.hu honlapra, illetve tájékozódjon a honlapon közzétett vonatkozó dokumentumokból: az Általános Üzleti Feltételekből, a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzatból, valamint a fogyasztók részére nyújtott, igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, és költségeiről szóló Hirdetményből.