Jogi nyilatkozat


Jogi nyilatkozat

Kérjük, hogy a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (továbbiakban: MagNet Bank) weboldalainak megtekintését megelőzően figyelmesen olvassa végig az alábbi nyilatkozatot.
A www.magnetbank.hu honlap (továbbiakban: Honlap) bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az alábbiakban közzétett feltételeket.


Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

 

Az internet biztonsága, a honlap használata

A Honlapot a látogató kizárólag saját felelősségére használhatja. Az interneten továbbított adatok tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, azok tartalma módosulhat, az adatok elveszhetnek.

A Honlapon megjelenő információk, adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, melyek időről-időre módosulhatnak. A MagNet Bank nem felel azok pontosságáért vagy teljes körűségéért. A MagNet Bank továbbá nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a Honlap, vagy annak valamely része használatával összefüggésben keletkeznek, továbbá a Honlap, vagy annak valamely része használatra alkalmatlansága miatt esetlegesen keletkező károkért, az üzemzavarból, vagy a Honlap vagy annak egy része tartalma illetéktelen megváltoztatásából, az általa esetlegesen hordozott vírusból, vagy más hasonló okból eredő károkért.

A Bank Honlapján nem kér személyes azonosító kódot (például: PIN kód), vagy bankkártya-adatot a látogatótól.

 

Szerzői jogok

A Honlapon található valamennyi információ, szöveg, ábra, letölthető dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlap tartalmának akár részben, akár egészében történő, a személyes használatot meghaladó, vagy attól eltérő célú használata kizárólag a MagNet Bank előzetes, írásbeli engedélyével történhet meg.

 

Személyes adatok kezelése

 A látogató a Honlapot személyes adatai megadása nélkül látogathatja, tanulmányozhatja annak tartalmát, a Honlapon található letölthető anyagokat letöltheti.

Amennyiben a személyes adatokat megadó látogató egyben a MagNet Bank Ügyfele, úgy adatai megadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a MagNet Bank azokat marketing célból kezelje –eltérő rendelkezés hiányában - az üzleti kapcsolat fennállása alatt.

Amennyiben a személyes adatokat megadó látogató nem a MagNet Bank Ügyfele, úgy adatai megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azokat a MagNet Bank marketing célból a hozzájárulás megadásától számított öt évig, vagy ettől eltérő rendelkezése esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezelje.

A MagNet Bank Zrt. a megadott adatokat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A hozzájárulás megadása a fenti tájékoztatás figyelembevételével önkéntes.

Fentiek szerinti hozzájárulását költség, korlátozás és indokolás nélkül jogosult bármikor visszavonni:

  • személyesen a MagNet Bank bármely bankfiókjában megtett nyilatkozatával;
  • elektronikus úton az info@magnetbank.hu címre küldött üzenetével;
  • postai úton, az 1376 Budapest, 62. Pf.: 86. címre küldött írásbeli rendelkezésével.


Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél
a.)    tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b.)    személyes adatainak helyesbítését, valamint
c.)    személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Törlés helyett a Bank zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben a Bank az érintett helyesbítésre, törlésre vagy zárolásra irányuló kérelmét nem teljesíti, úgy a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett Ügyfél bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival kérjük forduljon a MagNet Bank belső adatvédelmi felelőséhez:

Postacím: MagNet Bank Zrt. Adatvédelem 1376 Budapest, 62. Pf.: 86.
email: adatvedelem@magnetbank.hu

 

Cookie-k használata

Tájékoztatjuk, hogy a Honlapunk böngészése közbeni felhasználói szokások elemzése céljából cookie-kat (mérőkódokat) használunk, melyek az Ön számítógépéről bizonyos adatok gyűjtését (pl. IP cím) teszik lehetővé.

Honlapunk böngészése közben a cookie-k által mért adatokat az alábbiakban felsorolt célok megvalósítása érdekében a Bank rendszere 5 (öt) évig tárolja:

  • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön Honlapot - annak felmérésével, hogy Honlapunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja Honlapunkat,
  • az Ön navigációjának megkönnyítése Honlapunkon és annak funkciói használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
  • látogatottsági statisztikák készítése,
  • az esetleges rosszindulatú informatikai műveletek beazonosítása,
  • Honlapunk fejlesztése,
  • célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon.

Minden modern böngésző engedélyezi a cookie-k beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ez a beállítás általában megváltoztatható annak érdekében, hogy ilyen beállítás esetén a böngésző megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét a felhasználónak, hogy szeretne-e vagy sem cookie-kat engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a cookie-k célja Honlapunk használhatóságának és folyamatai lefutásának megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Ön nem lesz képes Honlapunk funkciói teljes körű használatára, illetve hogy a Honlap a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

 

Impresszum

Szolgáltató: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Vezérigazgató: Salamon János Vezérigazgató
Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. sz.
Cégjegyzékvezető és Cégjegyzékszám: 01-10-046111
Adószám: 14413591-4-44