Tájékoztatók peres eljárásokról

 Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről

MagNet Bank Zrt.

Az 58/2014. (XII.17.) MNB rendeletben foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a MagNet Bank Zrt. az alábbi nyilatkozatokat teszi közzé a 2014. évi XXXVIII. tv. 6.§-a szerinti perről és az elszámolás határidejéről
    - deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában
    - deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában
    - forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában