Elszámolással összefüggő információk

 - Formanyomtatvány minta a pénzügyi intézményhez benyújtható, elszámolás elmaradása miatti panasz, illetve az elszámolás tartalmával kapcsolatos panasz előterjesztéséhez
(Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban)

- Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták
 
- Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltoztatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány minták:


- Kérelem helyes elszámolás megállapítása tárgyában
(A Kérelmező szerint az elszámolás helytelen adatot, számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja a forintban kifejezett követelésre való átváltás számítását, a kamat számítását, vagy az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatban foglalt adatok és számítások megfelelőségét)
 
- Kérelem panaszeljárás lefolytatása tárgyában
(A Kérelmező panaszát az elszámolással és/vagy szerződésmódosulással kapcsolatban a pénzügyi intézmény elkésettség miatt elutasította)
 
- Kérelem elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában
(A Kérelmező nem kapott elszámolást és/vagy szerződésmódosulási dokumentációt)