Az UCB INGATLANHITEL ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

Az üzletszabályzat – a továbbiakban:  Üzletszabályzat - hatálya kizárólag az UCB Ingatlanhitel Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak  - a továbbiakban:  UCB -  a fogyasztónak minősülő adóssal kötött teljesítő, Budget Fix törlesztési módú   kölcsönszerződéseire terjed ki, mely kölcsönszerződés állományt  az UCB  a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. – a továbbiakban: BANK – vel 2017. december 11-én kötött szerződésállomány átruházására vonatkozó megállapodás keretében, az MNB H-EN-I-114/2018. számú engedélyével a BANK-ra ruházott át 2018. április 27-i hatállyal.


Teljesítő kölcsönnek minősül  bármely kölcsön, amelynek adósa a fizetési határidőtől számított 90 (kilencven) napot nem meghaladó késedelembe esett a fizetési kötelezettségek teljesítésével 2018. április 27- én, kivéve a megszüntetett kölcsönszerződéseket, amelyekből e napon az UCB-vel szemben tartozás áll fenn.

Az Üzletszabályzat hatálybalépéséig érvényes, 2016. december 20-i üzletszabályzathoz képest bekövetkezett, kizárólag a hitelező személyében, vagy azzal kapcsolatban bekövetkező, MNB-nek megküldött  módosításokat dőlt betűvel jeleztük.