Tájékoztató az ismételt ügyfél-átvilágítási kötelezettség elmaradása esetén (Pénzmosási törvény okán)

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pénzmosási törvény) 79.§-a alapján a MagNet Banknak – ahogy a többi hazai pénzintézetnek is – teljes körű ügyfél-átvilágítással kell rendelkeznie valamennyi ügyfeléről. A Pénzmosási törvény értelmében az ügyfél-átvilágítási kötelezettségnek 2019. 10. 31-ig kellett eleget tenni.

 

Azon ügyfeleink, akik a MagNet Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) felhívásai ellenére 2019.10.31 -ig nem tettek eleget a kötelező banki adategyeztetésnek, azok számlái 2019.11.01.-én zárolásra kerültek. Ez azt jelenti, hogy 2019.11.01 -től az érintett fizetési számlákon / bankszámlákon / csak korlátozottan hajtható végre fizetési művelet.  A korlátozások közül az érintett ügyfelek számára a legfontosabb, hogy nem adhatnak be terhelési megbízást az adott bankszámlákra, valamint a kapcsolódó bank-kártyákat fizetési műveletre nem használhatják.

A bankszámla zárolással érintett ügyfeleknek személyesen – meghatalmazásra ebben az esetben nincs lehetőség – kell felkeresniük bankfiókjaink egyikét adatainak és nyilatkozatainak frissítése végett, valamint a jogszabályban előírt dokumentumok bemutatása céljából. A zárolt bankszámlák feloldása csak az adategyeztetés elvégzést követően lehetséges!

Tájékoztatásképp:

A Bank korábbi ügyfél azonosítási folyamatainak köszönhetően nem volt általános érvényű az ügyfelek nyilatkozási kötelessége. A 2019.10.31-ig kötelezően elvégzendő banki adategyeztetésben azon lakossági és egyéni vállalkozó ügyfeleink közül, akik üzleti kapcsolatot Bankunkkal 2017.06.26. előtt létesítettek, csak azok érintettek,

 

- akik azonosítása korábban (2017.06.26. előtt) Magyarországon kiállított azonosító okmánnyal történt és a Pénzmosási törvény 4.§- a értelmében kiemelt közszereplőnek minősülnek;
- akik azonosítása korábban (2017.06.26 előtt) nem Magyarországon kiállított azonosító okmánnyal történt.

 

Vállalati ügyfeleinket, akik üzleti kapcsolatot Bankunkkal 2017.06.26. előtt létesítettek teljes körűen érinti a kötelező banki adategyeztetés.

Vállalati ügyfeleink esetében a bemutatandó dokumentumok köre és a szükséges nyilatkozatok:

 

a bemutatandó dokumentumok köre:
- 30 napnál nem régebbi, közhiteles nyilvántartásba vételt igazoló hatósági dokumentum (továbbá aktuális létesítő okirat a teljes körű ellenőrzés érdekében),
- a képviseletre jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája,
- a képviseletre jogosult személy személyazonosító okmányai,
- a vállalati pénzforgalmi számla felett rendelkező személy(ek) személyazonosító okmányai.
- a szükséges nyilatkozatok:
- a képviseletre jogosult személy részéről: a vállalati ügyfél tényleges tulajdonosáról, továbbá arról, ő maga kiemelt közszereplőnek minősül-e és ha igen, miért,
- a vállalati pénzforgalmi számla felett rendelkező személy(ek) részéről: ő maga kiemelt közszereplőnek minősül-e és ha igen, miért.

Lakossági / egyéni vállalkozó ügyfeleink (a számlatulajdonoson kívül ideértve a fizetési számla felett rendelkező személy(eke)t, továbbá a társkártyabirtokosokat is) esetében a bemutatandó dokumentumok köre és a szükséges nyilatkozatok:

a bemutatandó dokumentumok köre:

a) magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas, érvényes hatósági igazolvány (személyi igazolvány vagy (fényképes) útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
b) külföldi állampolgár esetén érvényes (fényképes) úti okmány vagy személyazonosító igazolványát, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány,

- szükséges nyilatkozatok:

- a számlatulajdonos és a fizetési számla felett rendelkező személy(ek) részéről: kiemelt közszereplőnek minősül-e és ha igen, miért.

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy amennyiben okmányában szereplő adataiban, vagy a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történik, akkor azt a Pénzmosási törvény alapján 5 munkanapon belül köteles bejelenteni Bankunknál – személyesen bármely bankfiókunkban.

Az elfogadható azonosító okmányok köre megtekinthető bővebben Bankunk honlapján a https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/hasznos menüpont alatti „Számlanyitási dokumentumok” tájékoztatójában, vagy bármely bankfiókunkban.

A jogszabályi előírásból fakadó fenti kellemetlenségért szíves elnézését kérjük, együttműködését előre is nagyon köszönjük!

 

Tisztelettel:
MagNet Bank Zrt.