Felhívás ismételt ügyfélátvilágításra

Tisztelt Ügyfeleink!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pénzmosási törvény) 79.§-a alapján a MagNet Banknak – ahogy a többi hazai pénzintézetnek is – legkésőbb 2019. június 26. napjáig újra kell azonosítania ügyfeleit, különben a fenti határidőt követően mindazok banki megbízásait nem teljesítheti, akiknél az adategyeztetés nem történt meg.

 

A lakossági és egyéni vállalkozói ügyfeleknek csak egy része érintett a kötelező banki adategyeztetésben. 

Azon lakossági és egyéni vállalkozó ügyfeleinknél, akik azonosítása korábban (2017.06.26 előtt) Magyarországon kiállított azonosító okmánnyal történt, a mostani adategyeztetési kötelezettség kizárólag azokat az ügyfeleket érinti, akik a PMT 4.§- a értelmében kiemelt közszereplőnek minősülnek,  valamint akik az elmúlt két évben (legalább 2017.06.26 -tól) inaktívak voltak- vagyis a fizetési számlájuk terhére vagy javára két naptári évet elérő időtartam alatt megbízás teljesítésére nem került sor. 

Azon lakossági és egyéni vállalkozó ügyfeleink, akik azonosítása korábban (2017.06.26 előtt) nem Magyarországon kiállított azonosító okmánnyal történt, a Bank korábban számos csatornán tájékoztatta az adategyeztetés szükségességéről.

Az érintett ügyfelek levélben kaptak / kapnak tájékoztatást a pontos teendőikről.

 

Amennyiben Ön vállalati ügyfelünk, és üzleti kapcsolatot Bankunkkal 2017.06.26. előtt létesített -ahogy arról már a Bank korábban értesítette Önt- , arra kérjük, hogy legkésőbb 2019. június 26-ig keresse fel személyesen bankfiókjaink egyikét adatainak és nyilatkozatainak frissítése, valamint a jogszabályban előírt dokumentumok bemutatása céljából.

Bemutatandó dokumentumok:

-          30 napnál nem régebbi, közhiteles nyilvántartásba vételt igazoló hatósági dokumentum (továbbá aktuális létesítő okirat a teljes körű ellenőrzés érdekében),

-          a képviseletre jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája,

-          a képviseletre jogosult személy személyazonosító okmányai,

-          a vállalati pénzforgalmi számla felett rendelkező személy(ek) személyazonosító okmányai.

Szükséges nyilatkozatok:

-          a képviseletre jogosult személy részéről: a vállalati ügyfél tényleges tulajdonosáról, továbbá arról, ő maga kiemelt közszereplőnek minősül-e és ha igen, miért,

-          a vállalati pénzforgalmi számla felett rendelkező személy(ek) részéről: ő maga kiemelt közszereplőnek minősül-e és ha igen, miért.

Meghatalmazás elfogadására, sajnos, ebben az esetben nincs lehetőségünk.

Amennyiben nem keresi fel bankfiókunkat, akkor 2019. június 26. napja után sajnos nem tudjuk banki megbízásait teljesíteni.

 

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy amennyiben okmányában szereplő adataiban, vagy a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történik, akkor azt a Pénzmosási törvény alapján 5 munkanapon belül köteles bejelenteni Bankunknál – személyesen bármely bankfiókunkban.

Az elfogadható azonosító okmányok köre megtekinthető bővebben Bankunk honlapján a https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/hasznos menüpont alatti „Számlanyitási dokumentumok” tájékoztatójában, vagy bármely bankfiókunkban.

A további részleteket az alább letölthető pdf dokumentum tartalmazza. 

A jogszabályi előírásból fakadó fenti kellemetlenségért szíves elnézését kérjük, együttműködését előre is nagyon köszönjük!

Tisztelettel: 

 

 MagNet Bank Zrt.