MagNet Babaváró Kölcsön

MagNet Babaváró kölcsön a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Kormányrendelet alapján

Tájékoztatás!

Kedves leendő és meglévő Ügyfeleink!

2023. április 28-tól módosult a babaváró támogatásokról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet, amely alapján az alábbi változásokról szeretnénk tájékoztatni Önöket:

Azon támogatott személyek, akik esetében az eredeti 60 napos határidő 2023. április 28-án már letelt, vagy abból kevesebb, mint 60 nap van hátra, a törlesztés szüneteltetése, illetve a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmüket 2023. április 28-tól számított 180 napon belül, azaz 2023. október 25. napjáig benyújthatják.

A korábbi 60 napos határidő helyett legkésőbb a gyermek születését/örökbefogadását engedélyező határozat véglegessé válását/halva születéséről vagy magzatként elhalásáról szóló igazolás keltét követő 180 napon belül nyújtható be a törlesztés szüneteltetés vagy a gyermekvállalási támogatás iránti kérelem, illetve ezen események 180 napon belül jelenthetőek be és igazolhatóak.

Az igénylőkkel közös háztartásban élő vérszerinti vagy örökbefogadott gyermeknek azt kell tekinteni, akinek a bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye legalább az egyik igénylőével megegyezik.

Akár 120 000 ft jóváírással*

THM a kamattámogatás időszakában: 0,4%

THM a kamattámogatás megszűnését követően 11,3%

>> akár 10 millió forint hitelösszegig (hitelösszeg: 1 millió Ft – 10 millió Ft)

>> szabad felhasználásra

>> akár a futamidő végéig kamatmentes**

>> kamatmentesség időszakában maximum 50 000 Ft törlesztőrészlet a kezességvállalási díjjal együtt

>> 60 – 240 hónapos futamidővel

>>ingatlanfedezet nélkül (állami kezességvállalás***)

*Maximum egy alkalommal ügyletenként amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:• 2023. július 1. és 2023. december 31. között kerül befogadásra a hitel, és legkésőbb 2024. február 29-ig folyósításra kerül • A kölcsön összege eléri a 8 millió forintot • Az Adós és Adóstárs is (mindkettőjük) rendelkezik MagNet Banknál vezetett fizetési számlával

** amennyiben a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül a 44/2019. (III.12.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek alapján a várandósság legalább 12. hete leigazolásra kerül (vagy a születést követő 60 napon belül bemutatják a születési anyakönyvi kivonatot), vagy a közösen örökbefogadott gyermek örökbefogadásáról szóló véglegesített határozatot bemutatják.

*** A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXII. törvénnyel történt módosítása alapján, a Magyar Állam készfizető kezesként felel a központi költségvetés terhére a Banktól igényelt, 2019. július 1-je és 2024. december 31-e között megkötött kölcsönszerződés alapján folyósított Babaváró kölcsönre. Az állami kezességvállalás mértéke a Babaváró kölcsön tőkeösszegének és az erre felszámított ügyleti kamatnak a 100%-a.

Érdekel az ajánlat? Görgess tovább és lépj velünk kapcsolatba! 

Amit érdemes tudnod a Babaváró Kölcsönről

 1. 1

  A kölcsön szabadon felhasználható, vagyis nem kell a kölcsön célját leigazolnod

 2. 2

  A Babaváró kölcsönhöz állami kamattámogatás kapcsolódik: az első gyermek érkezése (12. hetet betöltött magzat vagy közösen örökbefogadott gyermek) után a kamattámogatásnak köszönhetően a kölcsön a futamidő végéig kamatmentessé válik

 3. 3

  A Babaváró kölcsönhöz állami gyermekvállalási támogatás kapcsolódik: a második gyermek érkezése után a fennálló tőketartozás 30%-a elengedésre kerül, a harmadik gyermek érkezése után a fennálló tőketartozás 100%-a elengedésre kerül.

 4. 4

  Fontos: ennél a terméknél a támogatás szempontjából kizárólag a hitelfelvételt követően született vagy örökbe fogadott gyermekek számítanak! 

 1. 5

  Amennyiben az első gyermekvállalást a támogatott személyek nem teljesítik határidőre, úgy az igénybevett kamattámogatást egy összegben vissza kell fizetni és a kamattámogatás megszűnik a teljes hátralévő futamidőre (kamat mértéke a kamattámogatás megszűnése esetén: ÁKKH  130 % + 4 %).****

 2. 6

  Fontos: A Babaváró kölcsön 2024. december 31-ig megkötött  kölcsön szerződésre vonatkozik, amely ugyanazon igénylők által egy alkalommal igényelhető.

 3. 7

  ****Az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukciókon kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga.

 4. 8

  A kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk. 

Kik vehetik igénybe?

Kizárólag házaspárok, ahol
 1. 1

  a feleség már betöltötte a 21. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét

 2. 2

  az egyik fél legalább 3 éve folyamatosan a társadalombiztosítás ellátásaira jogosult vagy ugyanennyi ideig /ideje felsőoktatási tanulmányokat folytatott/folytat

 3. 3

  mindkét fél rendelkezik magyarországi lakcímmel

 1. 4

  mindkét fél köztartozásmentes adózó

 2. 5

  mindkét fél büntetlen előéletű

 3. 6

  egyik igénylő sem szerepel negatív információval a Központi Hitelinformáció Rendszerben

Reprezentatív példák

A reprezentatív példák THM számításánál figyelembe vett összes díjat (kamat, díj, költség), azok mértékét, számítási módszerét a Babaváró kölcsön kamatairól, alkalmazott díjairól és költségeiről szóló hirdetmény tartalmazza. A költségek és díjak, valamint a THM számítás meghatározására a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzatban talál részletes tájékoztatást. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a vonatkozó, hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A változó kamatozású kölcsönök esetében a THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

Reprezentatív példa a kamattámogatás időszakában

A példában a 60. hónapban megszületett gyermek és 3 év törlesztés szüneteltetés esete került bemutatásra. A teljes futamidő alatt az állami kamattámogatás fennáll, ahol a kölcsön összege 10 000 000 Ft, a kölcsön futamideje 20 év, az ügyfél által fizetendő ügyleti kamat mértéke (ÁKK*130%+1%) 0%, az ügyfél által fizetendő kezességvállalási díj mértéke évi 0,5%. Az ügyleti kamatot ez esetben kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a Bank részére. Ha az ügyfél a 60. hónapot követően él a 3 éves törlesztés szüneteltetés lehetőségével, így az utolsó részlet megfizetése 276. hónapban történik.

Babaváró kölcsön

Kamatperiódus hossza

5 év

Hitel teljes összege

10 000 000 Ft

Futamidő

240 hó (20 év)

Hiteltörlesztések száma

240 db

Hitelkamat

10,80%

Hitelkamat típusa

A hitelkamat változó

Kamattámogatás mértéke

10,80%

Ügyfél által fizetendő kamat

0%

A havi kezességvállalási díj mértéke

az éves kezességvállalási díj (0,5%) 1/12 része

A havi kezességvállalási díj összege

4 160 Ft

A hitel teljes díja

523 966 Ft

A hitel teljes díjába fogalt díj, jutalék, költség és adó

0 Ft

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg

10 523 966 Ft

A havi törlesztőrészlet összege

41 667 Ft

Kezességvállalási díjjal növelt havi törlesztőrészlet összege

45 827 Ft

THM (teljes hiteldíj mutató

0,4%

 

Reprezentatív példa a kamattámogatás lejártát követően

A példában az első 60 hónap alatt 0% kamat mellett, amennyiben nem születik gyermek és a 60. hónapot követően a 60 hónap alatt lehívott állami támogatás összegét az ügyfél egyösszegben megfizeti, valamint a hátralévő teljes futamidőben (180 hónap) az ÁKK*130%+4% kamat és 0,5% kezességvállalási díj megfizetésére kötelezett.

THM értéke 10 000 000 Forintos hitelösszegre, 240 hónapos futamidőre kalkulálva. A teljes hiteldíj mutató egy összegű folyósítás alapján került kiszámításra. A THM kalkulációja során a fentieken kívül a következő díjtételek kerültek beszámításra: 0 Ft bankszámlavezetési díj, havi kezességvállalási díj a folyósítás évében: 4 160 Ft

  

Babaváró kölcsön

Kamatperiódus hossza

5 év

Hitel teljes összege

10 000 000 ft

Futamidő

240 hó (20 év)

Hiteltörlesztések száma

240 db

Hitelkamat

13,80%

Hitelkamat típusa

A hitelkamat változó

Kamattámogatás

0%

Ügyfél által fizetendő kamat

13,80%

A hitel teljes díja

13 248 943 Ft

A havi kezességvállalási díj mértéke

az éves kezességvállalási díj (0,5%) 1/12 része

A havi kezességvállalási díj összege

3 103 Ft

A hitel teljes díjába fogalt díj, jutalék, költség és adó

0 Ft

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg

23 248 943 Ft

A havi törlesztőrészlet összege

130 791 Ft

Kezességvállalási díjjal növelt havi törlesztőrészlet összege

133 894 Ft

THM (teljes hiteldíj mutató

11,3%

Ezekre a dokumentumokra lesz szükség

 1. 1

  Érvényes személyazonosító igazolványra (személyi igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély)

 2. 2

  Lakcímkártya

 3. 3

  Adóigazolvány

 1. 4

  Jövedelmet igazoló dokumentumok (utolsó 3 havi jövedelmet igazoló bankszámlakivonat)

 2. 5

  TB jogviszony igazolása (papír alapon vagy ügyfélkapun keresztül igényelt dokumentumon)

 3. 6

  Legalább a várandósság 12. hetét betöltött magzat leigazolása esetén Várandósgondozási könyv bemutatására

*Akár 120 000 Forint jóváírásban is részesülhetsz

120 000 forint összegű egyszeri kedvezmény jóváírása a kölcsönszerződésben törlesztőszámlaként megjelölt MagNet Banknál vezetett fizetési számlára legkésőbb a folyósítást követő 30 napon belül, amennyiben
 1. 1

  2023. július 1-től 2023. december 31-ig befogadott MagNet Babaváró Kölcsönre vonatkozó kölcsönkérelem alapján legkésőbb 2024. február 29-ig megtörténik a kölcsön folyósítása

  és

 2. 2

  a folyósított MagNet Babaváró Kölcsön összege eléri a 8 millió forintot

  és

 1. 3

  a kölcsön folyósításakor az Adós és Adóstárs (mindkettőjük) a MagNet Banknál fizetési számlával rendelkezik.

 2. 4

  A kedvezmény a fenti feltételek együttes teljesítése esetén jár.

  Maximum jóváírás egy alkalommal ügyletenként 120 000 Ft.

MagNet Babaváró kölcsön igénylés menete

 1. 1

  A kölcsönkérelem bármely MagNet bankfiókban benyújtásra kerül (kizárólag hiánytalan dokumentáció esetén történhet meg a kérelem befogadás)

 2. 2

  A benyújtás napján, amennyiben az előzetes szűrési feltételeknek megfeleltetek, a Babaváró kölcsönszerződés általatok aláírásra kerül

 3. 3

  A Bank elvégzi a teljes hitelbírálatot, amely maximum 10 munkanap 

 1. 4

  A hitelbírálat a Bank kockázatkezelési és hitelbírálati szabályainak megfelelően történik a kormányrendeletben meghatározott feltételek figyelembevételével.

 2. 5

  Pozitív bírálat esetén a kölcsönszerződés Bank általi aláírása

 3. 6

  Kölcsön folyósítása egyösszegben a MagNet Banknál vezetett bankszámlára.