MagNet Babaváró Kölcsön

a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Kormányrendelet alapján

Akár 100 000 Ft jóváírással *

THM a kamattámogatás időszakában: 0,4%

THM a kamattámogatás megszűnését követően 10,7%

>> akár 10 millió forint hitelösszegig (hitelösszeg: 1 millió Ft – 10 millió Ft)

>> szabad felhasználásra

>> akár a futamidő végéig kamatmentes**

>> kamatmentesség időszakában maximum 50 000 Ft törlesztőrészlet a kezességvállalási díjjal együtt

>> 60 – 240 hónapos futamidővel

>>ingatlanfedezet nélkül (állami kezességvállalás***)

** amennyiben a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül a 44/2019. (III.12.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek alapján a várandósság legalább 12. hete leigazolásra kerül (vagy a születést követő 60 napon belül bemutatják a születési anyakönyvi kivonatot), vagy a közösen örökbefogadott gyermek örökbefogadásáról szóló véglegesített határozatot bemutatják.

*** A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXII. törvénnyel történt módosítása alapján, a Magyar Állam készfizető kezesként felel a központi költségvetés terhére a Banktól igényelt, 2019. július 1-je és 2022. december 31-e között megkötött kölcsönszerződés alapján folyósított Babaváró kölcsönre. Az állami kezességvállalás mértéke a Babaváró kölcsön tőkeösszegének és az erre felszámított ügyleti kamatnak a 100%-a.

Érdekel az ajánlat? Görgess tovább és lépj velünk kapcsolatba! 

Amit érdemes tudnod a Babaváró Kölcsönről

 1. 1

  A kölcsön szabadon felhasználható, vagyis nem kell a kölcsön célját leigazolnod

 2. 2

  A Babaváró kölcsönhöz állami kamattámogatás kapcsolódik: az első gyermek érkezése (12. hetet betöltött magzat vagy közösen örökbefogadott gyermek) után a kamattámogatásnak köszönhetően a kölcsön a futamidő végéig kamatmentessé válik

 3. 3

  A Babaváró kölcsönhöz állami gyermekvállalási támogatás kapcsolódik: a második gyermek érkezése után a fennálló tőketartozás 30%-a elengedésre kerül, a harmadik gyermek érkezése után a fennálló tőketartozás 100%-a elengedésre kerül.

 4. 4

  Fontos: ennél a terméknél a támogatás szempontjából kizárólag a hitelfelvételt követően született vagy örökbe fogadott gyermekek számítanak! 

 1. 5

  Amennyiben az első gyermekvállalást a támogatott személyek nem teljesítik határidőre, úgy az igénybevett kamattámogatást egy összegben vissza kell fizetni és a kamattámogatás megszűnik a teljes hátralévő futamidőre (kamat mértéke a kamattámogatás megszűnése esetén: ÁKKH  130 % + 4 %).****

 2. 6

  Fontos: A Babaváró kölcsön 2022. december 31-ig megkötött  kölcsön szerződésre vonatkozik, amely ugyanazon igénylők által egy alkalommal igényelhető.

 3. 7

  ****Az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukciókon kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga.

 4. 8

  A kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk. 

Kik vehetik igénybe?

Kizárólag házaspárok, ahol
 1. 1

  a feleség már betöltötte a 21. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét

 2. 2

  az egyik fél legalább 3 éve folyamatosan a társadalombiztosítás ellátásaira jogosult vagy ugyanennyi ideig /ideje felsőoktatási tanulmányokat folytatott/folytat

 3. 3

  mindkét fél rendelkezik magyarországi lakcímmel

 1. 4

  mindkét fél köztartozásmentes adózó

 2. 5

  mindkét fél büntetlen előéletű

 3. 6

  egyik igénylő sem szerepel negatív információval a Központi Hitelinformáció Rendszerben

Ezekre a dokumentumokra lesz szükség

 1. 1

  Érvényes személyazonosító igazolványra (személyi igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély)

 2. 2

  Lakcímkártya

 3. 3

  Adóigazolvány

 1. 4

  Jövedelmet igazoló dokumentumok (utolsó 3 havi jövedelmet igazoló bankszámlakivonat)

 2. 5

  TB jogviszony igazolása (papír alapon vagy ügyfélkapun keresztül igényelt dokumentumon)

 3. 6

  Legalább a várandósság 12. hetét betöltött magzat leigazolása esetén Várandósgondozási könyv bemutatására

Akár 100 000 Forint jóváírásban is részesülhetsz

* Aktív számlahasználat kedvezményként 40.000 Ft jóváírás, amennyiben az egyikőtök teljesíti az aktív számlahasználati feltételt, azaz havonta legalább 4 db, összesen minimum 50 000 forint összegű alábbi típusú tranzakció teljesül a kölcsön törlesztésére szolgáló fizetési számlán:

· HUF vagy deviza átutalás más banknál vezetett számlára 

· HUF vagy deviza átutalás bankon belül nem saját számlára

· Rendszeres átutalás 

· Csoportos beszedési megbízás teljesítése 

· Bankkártyás vásárlás.

Ha mindketten, mint igénylők külön-külön új MagNet Bankos fizetési számlanyitás mellett döntötök vagy akár van mindkettőtöknek MagNet Bankos számlája és vállaljátok az aktív számlahasználati feltételeket, további 20.000 Ft jóváírásban részesültök. 

Lakáshitel - együttkötési kedvezmény: Amennyiben a MagNet Babaváró kölcsönnel egyidőben legalább 10 M Ft összegű lakáshitelre vonatkozóan is kölcsönszerződést köttök, még 40.000 Ft jóváírásban részesülhettek.

Maximum jóváírás egy alkalommal ügyletenként: 100.000 Ft 

A kölcsönkérelem elbírálásáért, a kölcsön folyósításáért, illetve a kölcsön előtörlesztéséért és végtörlesztéséért díj nem kerül felszámításra.

MagNet Babaváró kölcsön igénylés menete

 1. 1

  A kölcsönkérelem bármely MagNet bankfiókban benyújtásra kerül (kizárólag hiánytalan dokumentáció esetén történhet meg a kérelem befogadás)

 2. 2

  A benyújtás napján, amennyiben az előzetes szűrési feltételeknek megfeleltetek, a Babaváró kölcsönszerződés általatok aláírásra kerül

 3. 3

  A Bank elvégzi a teljes hitelbírálatot, amely maximum 10 munkanap 

 1. 4

  A hitelbírálat a Bank kockázatkezelési és hitelbírálati szabályainak megfelelően történik a kormányrendeletben meghatározott feltételek figyelembevételével.

 2. 5

  Pozitív bírálat esetén a kölcsönszerződés Bank általi aláírása

 3. 6

  Kölcsön folyósítása egyösszegben a MagNet Banknál vezetett bankszámlára.

Reprezentatív példák

A reprezentatív példák THM számításánál figyelembe vett összes díjat (kamat, díj, költség), azok mértékét, számítási módszerét a Babaváró kölcsön kamatairól, alkalmazott díjairól és költségeiről szóló hirdetmény tartalmazza. A költségek és díjak, valamint a THM számítás meghatározására a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzatban talál részletes tájékoztatást. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a vonatkozó, hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A változó kamatozású kölcsönök esetében a THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.