Online nyilatkozat az agrár moratóriumból való kilépéshez

NYILATKOZAT AZ AGRÁR FIZETÉSI MORATÓRIUM MELLŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet] értelmében, alulírott, mint a(a továbbiakban: Vállalkozás) cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és nyilvántartó cégbíróság: 01-10-046111 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 14413591-4-44, statisztikai számjel: 14413591-6419-114-01), mint Bank részére, mint ügyfél a Bank lentiek szerint megadott tájékoztatása alapján az alábbi önkéntes és kifejezett nyilatkozatot teszem:

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet] lehetővé tette agrárvállalkozások számára, hogy 2022. augusztus 31-én fennálló hiteleikre a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre vonatkozó fizetési moratórium 2023. december 31-ig történő biztosítását (Fizetési Moratórium).

Kijelentem, hogy a Fizetési Moratóriumra jogosult voltam, de a jelen nyilatkozat megtételét követően a Fizetési Moratóriummal nem kívánok élni, a Szerződés alapján bármely jogcímen fennálló valamennyi fizetési kötelezettségemet (tőke, kamat, díj, költség) a Szerződésben foglaltak szerint kívánom teljesíteni a Fizetési Moratórium hatálya alatt az alábbi szerződések tekintetében:

Szerződésazonosító:

Alulírott tudomásul veszem, és a nyilatkozatomat annak ismeretében teszem meg, hogy a jelen nyilatkozatom végleges, annak megtételét követően a továbbiakban nem leszek jogosult a Fizetési Moratóriumra, a visszalépésre a továbbiakban már nem lesz lehetőségem.

Tájékoztatjuk, hogy szerződés azonosítóját kölcsönszerződésében vagy az Ön részére kiküldött értesítő levelekben találja meg, a törlesztőrészlet pontos összegéről pedig a Bankunk által korábban megküldött törlesztési ütemezésből, átárazási értesítőből tájékozódhat.

Adatkezelési tájékoztatás - a fizetési moratórium igénybevételével összefüggő adatkezelésről

Alulírott a „292/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet” alapján tett jelen nyilatkozatom (továbbiakban: Nyilatkozat) tekintetében tudomásul veszem, hogy a Nyilatkozatban megadott személyes adataimat, továbbá a fizetési moratóriummal összefüggésben a MagNet Bank Zrt. (székhely: 1062, Budapest, Andrássy út 98. – továbbiakban: Bank, mint adatkezelő) és közöttem eszközölt egyeztetések során a Banknak a moratóriummal összefüggésben általam közölt információkat, valamint a Nyilatkozatban foglaltak végrehajtása eredményeképp létrejövő személyes adatokat a Bank az Ön kérésének teljesítése céljából, szerződéses jogalapon, a www.magnetbank.hu/adatvedelem oldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint, a szerződéses jogalappal összefüggésben meghatározott szabályok szerint kezeli.

1.Amennyiben a céget 2 cégjegyzésre jogosult együttesen képviseli, abban az esetben kérjük, hogy mindkét cégjegyző elérhetősége (telefonszáma, e-mail címe) kerüljön megadásra. Az így megtett nyilatkozat csak mindkét cégjegyzésre jogosulttal történt egyeztetést követően lesz joghatás kiváltására alkalmas.
Sajnáljuk, de az űrlap kitöltéséhez engedélyezni kell a Javascript futtatását a böngészőben.